Żerdzie wiertnicze

Oprzyrządowanie do wiercenia otworów wielkośrednicowych metodą Raiseboring

Żerdzie wiertnicze

  • Nasze żerdzie wiertnicze są tak zaprojektowane, aby były kompatybilne ze wszystkimi wiertnicami wiercącymi metodą do góry pracującymi na całym świecie.
  • Zarówno żerdzie wiertnicze ze stali o wysokiej wytrzymałości, jak i ze stali o standardowej wytrzymałości są zaprojektowane i wykonane z naciskiem na trwałość, zmniejszenie masy oraz jakość. 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z kierownikiem działu obsługi klienta.

Zarówno żerdzie wiertnicze ze stali o wysokiej wytrzymałości, jak i ze stali o standardowej wytrzymałości są zaprojektowane i wykonane z naciskiem na trwałość, zmniejszenie masy oraz jakość. Nasze żerdzie wiertnicze są tak zaprojektowane, aby były kompatybilne ze wszystkimi wiertnicami wiercącymi metodą do góry pracującymi na całym świecie.

Gwintowane połączenia na żerdziach są wykonywane według ściśle określonych standardów i kontrolowane przy użyciu precyzyjnych przyrządów pomiarowych przed opuszczeniem fabryki.

Żerdzie spełniają również wymagania dotyczące trwałości i jakości. Każde połączenie jest poddawane obróbce w procesie zwanym „kemplating”, w którym gwinty pokrywane są powłoką zabezpieczającą przed zatarciem. Zabezpieczenie przeciwzatarciowe pomaga utrzymać środek smarny i chroni przed bezpośrednim kontaktem metal-metal. Przy odpowiedniej konserwacji i dbałości połączenia gwintowane zapewniają lata bezawaryjnej eksploatacji.

Elementy stalowe do wiercenia metodą Raiseboring

Rodzaj stali wykorzystanej w produkcji żerdzi wiertniczych odgrywa niezwykle ważną rolę, ponieważ żerdzie te muszą mieć zdolność przenoszenia ogromnych obciążeń. Zdając sobie sprawę, że nie wszystkie stale określonego gatunku są produkowane na tym samym poziomie jakości, i znając katastrofalne skutki awarii rury wiertniczej, zobowiązaliśmy się do dostarczania produktów o wysokiej jakości, trwałości i wytrzymałości.

Najnowocześniejsze specyfikacje

Od czasu wyprodukowania pierwszych maszyn do wierceń wielkośrednicowych metodą Raiseboring rozwijamy i dopracowujemy specyfikacje materiałowe w odniesieniu do stali wykorzystywanych w produkcji żerdzi wiertniczych. Z bezkompromisowym zaangażowaniem w działania mające na celu polepszenie jakości produktu nasi inżynierowie i metalurdzy współpracują bezpośrednio z atestowanymi hutami, udoskonalając procesy wytapiania, zalewania wlewków, formowania, obróbki termicznej i badań. W efekcie otrzymywana jest stal, która łączy w sobie wysoką wytrzymałość oraz odporność na obciążenia dynamiczne i jest przeznaczona dla naszych klientów działających w branży wierceń wielkośrednicowych metodą Raiseboring.

Dostępne dwa gatunki stali

Oferowane produkty są wykonane z dwóch różnych gatunków stali w zależności od rozmiaru wiertła i wielkości otworu. Stal o standardowej wytrzymałości jest zmodyfikowanym gatunkiem stali klasy AISI 4145H stosowanym w przemyśle chemicznym, która została zmieniona w celu uzyskania głębszego poziomu hartowania po obróbce cieplnej. Standardową wytrzymałość stali uzyskuje się w procesie walcowania, gdzie minimalna granica plastyczności wynosi 758 MPa (110 000 psi) w przypadku maszyn, w których zastosowano rury wiertnicze o średnicy 286 mm (11,25 cala).

Stal o wysokiej wytrzymałości jest zmodyfikowanym stalą w gatunku AISI 4330, która jest produkowana wyłącznie metodą kucia swobodnego. Proces kucia tłoczy i kształtuje wlewki, zmniejszając w znacznym stopniu ich średnicę. Proces kucia wytwarza specyficzną strukturę ziaren stali, której nie można osiągnąć w procesie walcowania. W przypadku ulepszania cieplnego w ściśle kontrolowanych warunkach, stal o wysokiej wytrzymałości ma bardzo korzystne właściwości hartownicze, łącząc w sobie wysoką wytrzymałość z wysoką ciągliwością.