Energy Minerals

Surowce energetyczne

Jakość życia, która jest obecnie udziałem większości świata, zależy w dużym stopniu od stabilnej i dużej podaży tanich źródeł energii, takich jak węgiel i ropa naftowa.

Jesteśmy dumni z tego, że nasze urządzenia stanowią podstawowe komponenty służące do eksploatacji węgla i piasków roponośnych na świecie.

Dowiedz się więcej o naszych innowacyjnych koncepcjach służących do rozwiązywania najtrudniejszych wyzwań górnictwa, jakie napotykają nasi klienci eksploatujący złoża węgla i piasków roponośnych.

Ponadto dowiedz się więcej o surowcach energetycznych:

  • Informacja o stowarzyszeniu branżowym
  • Informacja o stowarzyszeniu górniczym
  • Informacje rynkowe

W końcu dowiedz się więcej, gdzie występuje węgiel i piaski roponośne, i w jaki sposób są one wykorzystywane.

Studia przypadku

Pozyskiwanie 124 400 ton rocznie zupełnie bez ponoszenia kosztów

Pracownicy kopalni wiedzieli, że stosowane przez nich metody działania ograniczają poziom produkcji. Przeanalizowaliśmy urabianie w ciągu pierwszej godziny produkcji, aby ustalić miejsce występowania nieprawidłowości w produkcji. 

Rekordowa produkcja w Australii

Nasz klient miał potrzebę szybkiego zwiększenia poziomu produkcji. Kombajn 12ED25 opracowany specjalnie na rynek australijski umożliwił szybki wzrost produkcji do pełnej wartości w ciągu pierwszych 10 dni działania.

Podwojenie tygodniowej liczby godzin urabiania dzięki optymalizacji

Nasz klient stosował podstawowe rozwiązania diagnostyczne służące do monitorowania urządzeń, jednak postanowił zrezygnować ze sposobu postępowania polegającego na usuwaniu usterek po ich wystąpieniu i zainteresował się bardziej aktywnymi metodami optymalizacji wydajności. 

Osiągnięcie 66 150 ton rocznie dzięki optymalizacji czasu załadunku

Jednym z największych przejawów braku efektywności w procesie ciągłego urabiania jest oczekiwanie na przyjazd i ustawienie się zestawu do odstawy partiami. Zrozumienie tych opóźnień stanowi klucz do skutecznej realizacji operacji górniczych, a rzadko są to kwestie oczywiste.

Współpraca na rzecz większej niezawodności urządzeń

Rozwiązania JoySmart zapewniają możliwość lepszego przewidywania ewentualnych awarii podzespołów i przestojów, zwiększając dostępność urządzeń. Ta solidna oferta umożliwia naszym klientom uniknięcie dodatkowych przestojów i kosztów.

Prévention d'immobilisation de système de transporteur

JoySmart Solutions a permis d'aider un client à résoudre les situations de couple excessif lors des démarrages du principal système de transporteur de production, sous-terre et en surface, en apportant des solutions rapides afin d'assurer que l'équipement coûteux ne soit pas endommagé.

Informacje ogólne

Instytut Węgla

W Instytucie Węgla można uzyskać więcej informacji dotyczących ochrony i promocji branży górniczej na świecie, poszerzania wiedzy na temat węgla i inspirowania wsparcia dla branży węglowej w przyszłości.

World Coal Association

W World Coal Association można uzyskać więcej informacji dotyczących branży górniczej oraz głównych producentów węgla na świecie i interesariuszach tej branży.

Bieżące ceny węgla

Zapoznaj się z bieżącymi cenami węgla i wiadomościami z branży węglowej w serwisie Investment Mine.

Pionierzy górnictwa podziemnego

Dowiedz się o roli marki Joy w rozwoju technologii górnictwa podziemnego, w szczególności górnictwa węgla. 

Skąd pochodzi nasz węgiel?

Czy wiesz, że węgiel stanowi źródło prawie połowy elektryczności w Ameryce? Odwiedź kopalnię Black Thunder wraz z Youlem Kwanem i dowiedz się, jak wydobywamy ten kluczowy materiał.

Informacje ogólne

Piaski roponośne

Dowiedz się więcej o piaskach roponośnych w Kanadzie i ich wpływie na energię, gospodarkę i środowisko. 

Górnictwo piasków roponośnych i rekultywacja terenu

Animacja prezentująca w ciągu trzech minut cykl życia kopalni piasków roponośnych, produkcję energii i rekultywację terenów w okresie 30 lat.