Technical and Field Services

Usługi techniczne i działania w terenie

Aby móc oferować usługi w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń przez 24 godziny na dobę, zatrudniamy wyszkolonych techników serwisowych i innych wykwalifikowanych fachowców.

Te regionalne zespoły serwisowe są często szkolone w zakresie najnowszych technologii i procedur oraz regularnie odnawiają uprawnienia, aby utrzymać możliwie najwyższy poziom specjalizacji.

Odpowiednio organizowany i realizowany plan szkolenia i utrzymania ruchu odgrywa kluczowe znaczenie w procesie realizacji celów w zakresie produktywności, dostępności i najniższych kosztów posiadania.

Pomagamy opracowywać i planować strategie usług technicznych i działań w terenie w oparciu o wyjątkowe potrzeby zgłaszane przez klientów.

Firmom współpracującym z nimi możemy zaoferować zakres, plan i harmonogram szkoleń oraz wydarzeń serwisowych, które mają minimalny wpływ na produktywność, i które maksymalizują skuteczność działalności operacyjnej.

Opisy szkoleń

Dostępne są opisy szkoleń dla operatorów, elektryków i mechaników.

Sposoby organizacji szkoleń

Oferowane przez nas sposoby organizacji szkoleń są elastyczne, aby sprostać konkretnym potrzebom klientów i uwzględniają zarówno szkolenia e-learningowe, jak i prowadzone przez instruktora.

Model szkoleniowy

Nasz model szkoleniowy jest opracowany, aby stopniowo zwiększać wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego użytkowania i konserwowania urządzeń będących w posiadaniu klienta.

Analiza potrzeb szkoleniowych

Analiza potrzeb szkoleniowych polega na ocenie wiedzy pracowników w zakresie konserwacji i użytkowania konkretnych urządzeń.

Portal ze szkoleniami e-learningowymi dla klienta

Portal ze szkoleniami e-learningowymi dla klientów zapewnia łatwy dostęp z dowolnego miejsca na świecie. Tutaj możesz się zalogować do zajęć e-learningowych.

Portal z instrukcjami do części

Portal z instrukcjami do części umożliwia uzyskanie dostępu w jednym miejscu do wszystkich instrukcji konserwacji części.

Portal usług

Umożliwia uzyskanie dostępu do instrukcji dla operatorów i instrukcji konserwacji urządzeń oraz biuletynów serwisowych. 

Aplikacja ProManual

Dowiedz się, jak dzięki wygodnej aplikacji ProManual, można uzyskać dostęp do instrukcji naszych produktów.

Zasady dystrybucji instrukcji

Do wszystkich urządzeń oddanych do eksploatacji dołączony jest pakiet zawierający instrukcję mechaniczną, elektryczną i instrukcję dla operatora.

Programy audytu urządzeń zgarniakowych

W ramach procesu audytu sprzętu stosujemy organizację obsługi urządzeń zgarniakowych prowadzoną przez centrum doskonalenia, aby przedstawić klientowi pełny obraz stanu jego maszyny.

Programy szkoleń w zakresie konserwacji urządzeń zgarniakowych

Oferujemy obszerne szkolenia dotyczące urządzeń zgarniakowych mające na celu poprawę umiejętności operatorów i techników utrzymania ruchu.

Usługa przemieszczania urządzeń zgarniakowych

Od początku do końca działamy jako generalny wykonawca, aby sprawnie zdemontować, zapakować, przetransportować, ponownie zmontować i oddać do eksploatacji urządzenie zgarniakowe.

Części zamienne urządzeń zgarniakowych

Tylko nasza firma oferuje kompletną linię markowych części P&H do urządzeń zgarniakowych P&H oraz urządzeń zgarniakowych wszystkich innych najważniejszych producentów.

Usługa wycofania z eksploatacji urządzeń zgarniakowych

W ciągu ostatnich 20 lat pomagaliśmy w związku z wyłączeniem z eksploatacji niemal 50 największych urządzeń zgarniakowych na świecie.

Programy modernizacji urządzeń zgarniakowych

Tylko nasza firma oferuje kompletną linię podzespołów modernizacyjnych P&H do urządzeń zgarniakowych P&H oraz urządzeń zgarniakowych wszystkich innych najważniejszych producentów.

Naprawy przeprowadzane przez środki serwisowe

Naprawy przeprowadzane w naszych ośrodkach serwisowych oznaczają najbardziej odpowiedni czas realizacji i wysoką jakość w oparciu o specyfikacje i procedury OEM.

Dlaczego stosować oryginalne części marki P&H?

W czasie podejmowania decyzji o zakupie części oryginalnego producenta lub zamienników należy wziąć pod uwagę pewne kluczowe czynniki.

Programy kontroli

Oferujemy szeroką gamę programów monitorowania warunków i kontroli przeprowadzania konserwacji prewencyjnej.  

Wsparcie w zakładzie

Nasze zakładowe programy serwisowe są oparte na doświadczonych, znających się na rzeczy i dobrze wyszkolonych zespołach serwisowych, które są dostępne przez 24 godziny na dobę i 365 dni w tygodniu.

Zespoły serwisowe do wynajęcia

Nasze zespoły są odpowiednio wyposażone, aby mogły świadczyć usługi i przeprowadzać naprawy o jakości oferowanej przez oryginalnego producenta bezpośrednio w warsztacie lub kopalni klienta.

Konserwacji skoncentrowany na zapewnieniu niezawodności

Przewodnik wspomagający Joy Global RCM jest przeznaczony zarówno dla uczestników klienta, jak i dla ekspertów usług serwisowych w terenie OEM, którzy powinni sprawdzić, czy ostateczne zadania dotyczące konserwacji uwzględniają lokalne warunki pracy