P&H Wiertła do udarowych wierceń otworów strzałowych

Narzędzia do wiercenia otworów strzałowych

Wiertła do udarowych wierceń otworów strzałowych

  • Rowki i płaskie powierzchnie do kluczy są frezowane zgodnie z wymogami stawianymi wiertnicy.
  • Wszystkie obrotowe połączenia gwintowane z powierzchnią oporową są poddawane procesowi zwanemu Kemplate w celu zabezpieczenia przed zatarciem w okresie docierania.
  • Ściany konstrukcyjne typu ciężkiego i opcjonalne napawanie skutkuje zwiększeniem trwałości i niższymi kosztami eksploatacyjnymi.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z kierownikiem działu obsługi klienta.

Wiertła do udarowych wierceń otworów strzałowych firmy P&H, zarówno wykonane z prefabrykatów, jak i wiertła monolityczne są dostosowane do poszczególnych rodzajów wierceń. Cechą charakterystyczną naszych wierteł do wierceń udarowych są zworniki wykonane ze stali stopowej, które są kontrolowane podczas produkcji, w ramach naszego procesu zapewnienia jakości, przez czujnik ultradźwiękowy. Rowki i płaskie powierzchnie do kluczy są frezowane zgodnie z wymogami stawianymi wiertnicy. Wszystkie obrotowe połączenia gwintowane z powierzchnią oporową są poddawane procesowi zwanemu Kemplate w celu zabezpieczenia przed zatarciem w okresie docierania. Ściany konstrukcyjne typu ciężkiego i opcjonalne napawanie skutkuje zwiększeniem trwałości i niższymi kosztami eksploatacyjnymi.

Do produkcji naszych wierteł monolitycznych do wierceń udarowych używa się prętów wykonanych ze stali stopowej o wysokiej jakości. Otwory są obrabiane do właściwych rozmiarów w sposób zapewniający prawidłowe wyważenie odpowiednich obrotowych połączeń gwintowanych z powierzchnią oporową. Wiertła monolityczne do wierceń udarowych są dostępne w wersji przeznaczonej do sub-wiercenia (step drilling), gdzie współosiowość (odchylenie kątowe i przesunięcie równoległe) i osiowanie wzdłużne (przesunięcie wzdłuż osi) złączy względem wiertła są utrzymywane w zakresie wąskich tolerancji. Zastosowanie napawania wolframu zabezpiecza przed ścieraniem i erozją zarówno prefabrykowane, jak i monolityczne wiertła do wiercenia udarowego.

Ponadto obrotowe tuleje kołnierzowe marki Joy są projektowane i produkowane z przeznaczeniem do pracy w najcięższych warunkach wiercenia. Tuleje kołnierzowe dostępne są zarówno w wersji standardowej, jak i w wersji wzmocnionej, przy czym wersja standardowa najlepiej nadaje się do wiertnic pracujących z wiertłami do wierceń udarowych o średnicy poniżej 203 mm (8 cali).

Firma Joy Global zaleca stosowanie wzmocnionych wersji obrotowych tulei kołnierzowych w wiertnicach pracujących z wiertłami do wierceń większych niż 203 mm (8 cali). Wszystkie obrotowe tuleje kołnierzowe marki Joy charakteryzują się dużą żywotnością i zapewniają zmniejszony poziom drgań wiertnicy.

Skontaktuj się z kierownikiem ds. obsługi, aby uzyskać pomoc w wyborze odpowiedniego elementu przedłużającego i złączy obrotowych do danego zastosowania.