W witrynie spółki są wykorzystywane pliki cookie. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi zasadami, które ich dotyczą, ponieważ zasady te zawierają ważne informacje o tym, kim jesteśmy i w jaki sposób nasza spółka wykorzystuje pliki cookie w swojej witrynie internetowej. Zasady te należy czytać wraz z informacją na temat ochrony prywatności odnoszącą się do użytkowników witryny internetowej, klientów i potencjalnych klientów [https://mining.komatsu], która określa, w jaki sposób i dlaczego spółka gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe ogólnie w związku z korzystaniem z witryny internetowej, jak również prawa użytkownika w związku z jego danymi osobowymi oraz dane dotyczące sposobu kontaktu ze spółką i odpowiednim organem regulacyjnym ds. ochrony danych w przypadku skargi.

Kim jesteśmy?

Ta witryna jest prowadzona przez Komatsu Mining Corp.  W niniejszych zasadach wyjaśniono, w jaki sposób spółka Komatsu Mining Corp. i spółki wchodzące w skład jej grupy kapitałowej tj. Joy Global UK Limited, Limited Liability Company „Joy Global” i Joy Global (Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykorzystują pliki cookie.

Witryna internetowa spółki

Niniejsze zasady dotyczące plików cookie odnoszą się do korzystania z witryny internetowej www.mining.komatsu.

W witrynie internetowej spółki mogą być umieszczone łącza do innych witryn internetowych.  Te inne witryny internetowe mogą również korzystać z plików cookie lub podobnych rozwiązań technicznych i powinny mieć własne zasady dotyczące plików cookie. Aby uzyskać informacje o prywatności w tych innych witrynach internetowych, należy zapoznać się z ich zasadami dotyczącymi plików cookie.

Czym jest plik cookie?

Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest umieszczany w urządzeniu użytkownika (np. komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu elektronicznym) podczas korzystania z witryny internetowej spółki. Pomagają one rozpoznać użytkownika i jego urządzenie oraz przechowują pewne informacje na temat jego preferencji lub wcześniejszego korzystania z witryny.

Na przykład, spółka może monitorować, ile razy użytkownik odwiedza witrynę internetową, które strony przegląda, dane dotyczące ruchu w witrynie, dane dotyczące lokalizacji oraz nazwę domeny, z której użytkownik wchodzi do witryny spółki, uzyskaną od jego dostawcy usług internetowych. Informacje te pomagają budować profil użytkowników. Niektóre z tych danych będą agregowane lub będą miały charakter statystyczny, co oznacza, że nie będzie można zidentyfikować użytkownika indywidualnie.

Użytkownik może kontrolować i/lub usuwać zamieszczane pliki cookie, konfigurując przeglądarkę. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę aboutcookies.org. Użytkownik może również usunąć wszystkie pliki cookie, które znajdują się już w jego komputerze i może ustawić większość przeglądarek tak, aby zapobiec ich umieszczaniu. Jeśli jednak to zrobi, być może będzie musiał ręcznie dostosowywać niektóre preferencje za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać lub mogą przestać działać prawidłowo.  Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez spółkę z plików cookie, w tym aby uzyskać szczegółową listę informacji, które spółka i inne podmioty mogą zbierać za pośrednictwem plików cookie, zobacz poniżej.

Korzystanie przez spółkę z plików cookie

W tej witrynie internetowej wykorzystywane są pliki cookie, aby:

 • rozpoznawać użytkownika za każdym razem, gdy ją odwiedza (przyspiesza to dostęp do witryny, ponieważ użytkownik nie musi się za każdym razem logować);
 • uzyskać informacje na temat preferencji i korzystania z witryny;
 • prowadzić badania i analizy statystyczne w celu ulepszenia treści, produktów i usług oraz lepszego zrozumienia wymagań użytkowników;
 • skuteczniej ukierunkowywać kampanie marketingowe i reklamowe poprzez dostarczanie treści opartych na zainteresowaniach, które są dostosowane do potrzeb użytkownika oraz
 • sprawić, że doświadczenia użytkownika w sieci będą bardziej wydajne i przyjemne.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w witrynach www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.

Rodzaje plików cookie

Pliki cookie, które spółka umieszcza w urządzeniu użytkownika, należą do następujących kategorii:

 • Pliki cookie sesji — umożliwiają witrynie internetowej łączenie działań użytkownika podczas danej sesji przeglądarki. Wygasają one po każdym zamknięciu przeglądarki i nie są pozostawiane w urządzeniu
 • Trwałe pliki cookie — są przechowywane w urządzeniu użytkownika w okresach między sesjami przeglądarki. Pozwalają one na zapamiętanie preferencji lub działań użytkownika w witrynie internetowej. Pozostają one w urządzeniu do momentu ich wygaśnięcia lub usunięcia z pamięci podręcznej.
 • Bezwzględnie konieczne pliki cookie — te pliki cookie są niezbędne do poruszania się po witrynie internetowej i korzystania z jej funkcji. Bez nich usługi, których oczekuje użytkownik, nie mogą być świadczone.
 • Pliki cookie wydajności — te pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z witryny internetowej, np. które strony najczęściej odwiedza. Nie gromadzą one danych osobowych użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i anonimowe oraz wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy działania witryny internetowej.
 • Funkcjonalne pliki cookie — pozwalają witrynie internetowej zapamiętać dokonane przez użytkownika wybory (takie jak nazwa użytkownika, język, ostatnie czynności i preferencje wyszukiwania) oraz zapewniają rozszerzone, bardziej osobiste funkcje. Zbierane przez nie informacje są anonimowe i pliki te nie mogą śledzić czynności przeglądania w innych witrynach internetowych.
 • Pliki cookie, które spółka wykorzystuje

  Poniższa tabela zawiera więcej informacji na temat plików cookie, które spółka wykorzystuje i powodów korzystania z nich:

  Pliki cookie, które spółka wykorzystuje

  Typ pliku cookie

  Przeznaczenie

  Google Analytics

   

  Pliki cookie umieszczane przez Google to „_ga”— (żywotność: 2lata), jak również „_gid”/„_gat” — (żywotność: 1dzień). Umożliwia on zapoznanie się z informacjami dotyczącymi korzystania przez użytkowników z witryny internetowej, takimi jak czas wizyty, oglądane strony, czy użytkownik odwiedził już wcześniej witrynę oraz jaką stronę odwiedził przed otwarciem witryny spółki. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić stronę: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1

  Pliki cookie Pardot

   

  Plik cookie użytkownika składa się z indywidualnego identyfikatora użytkownika i indywidualnego identyfikatora konta. Na przykład, w nazwie pliku cookie „visitor_id12345” przechowywana jest wartość „1010101010” odwiedzającego, a „12345” jest identyfikatorem konta. Ten plik cookie jest ustawiany dla odwiedzających za pomocą kodu śledzenia Pardot.

  Sesyjny plik cookie o nazwie „pardot” jest ustawiany, gdy użytkownik jest zalogowany jako użytkownik Pardot. Ten plik cookie nie jest ustawiany w przeglądarce użytkownika.

  Pliki cookie Sitefinity

   

   

  sf-trckngckie: rejestruje wizytę na stronie (żywotność: 180 dni).

   

  sf-tracking-consent: zapisuje wybór dotyczący zgody na śledzenie dokonany przez odwiedzających (żywotność: 9999 dni).

   

  sf-data-intell-subject: w sposób niepowtarzalny identyfikuje odwiedzających (jako osoby znane lub nieznane).

   

  sf-site: w środowisku obejmującym wiele witryn zapamiętuje identyfikator bieżącej witryny (żywotność: 2lata).

   

  ASP.NET_SessionId: zawiera informacje o sesji przeglądarki i umożliwia odwiedzającym zalogowanie się w witrynie (żywotność: czas trwania sesji)

   

  .ASPXAUTH: określa, czy użytkownik jest uwierzytelniony.

   

  .SFAUTH (możliwość konfiguracji): służy do zapisywania w pamięci podręcznej biletów uwierzytelniających (domyślna żywotność: 600minut (możliwość konfiguracji)).

   

  .SFROLES (możliwość konfiguracji): służy do zapisywania w pamięci podręcznej ról użytkowników. (domyślna żywotność: 30minut (możliwość konfiguracji)).

   

  .SFLOG (możliwość konfiguracji): służy do przekazania powodu do formularza logowania i wyświetlenia powodu.

   

  .AspNet.Cookies: plik cookie strony ufającej (tryb uwierzytelniania żądań), który służy do zapisywania w pamięci podręcznej informacji uwierzytelniających. Można go skonfigurować w AuthenticationConfig. Wygaśnięcie zależy od pola wyboru „Pamiętaj mnie”.

   

  .AspNet.Temp.Cookies: pomocniczy plik cookie strony ufającej podczas uwierzytelniania (żywotność: 5minut).

   

  SF-TokenId: obsługuje token żądań (tryb uwierzytelniania żądań). Można go skonfigurować w pliku SecurityConfig (domyślna żywotność 118 minut (możliwość konfiguracji)).

   

  sf_timezoneoffset: przechowuje wartość przesunięcia strefy czasowej UTC danego użytkownika, czyli różnicę strefy czasowej pomiędzy UTC a czasem lokalnym użytkownika w minutach. Ten plik cookie jest przechowywany tylko w przypadku zalogowanych użytkowników (żywotność: czas trwania sesji).

  sfExpPages_ + rootNodeKey: zapisuje klucz węzła rozwiniętego w backendzie.

   

  shoppingCartId: przechowuje identyfikator koszyka klienta.

   

  selectedDisplayCurrency: utrzymuje wybraną przez klienta walutę wyświetlania.

   

  _mkto_trk: wykorzystywany do otrzymania tokena Munchkin — tylko dla złącza Marketo.

   

  VisitorsCounterUniqueId: służy do zliczania wizyt jako unikalnego parametru.

   

  sf-abissuesckie: używany w siatce zagadnień testów A/B kampanii e–mailowych.

   

   

   

  sf-issuesckie: używany w siatce zagadnień kampanii e–mailowych (żywotność: 2lata).

   

  cartOrderId: służy do zapisywania w pamięci podręcznej bieżącego identyfikatora koszyka zamówień — tylko po skonfigurowaniu (żywotność: 2 lata).

   

  idsrv: plik cookie IdentityServer3 służy do zapisywania w pamięci podręcznej informacji o bieżącym użytkowniku. Wygaśnięcie zależy od pola wyboru „Pamiętaj mnie”. Konfiguracja w AuthenticationConfig (żywotność: 30dni lub czas trwania sesji (możliwość konfiguracji))

   

  OpenIdConnect.nonce: służy do walidacji tokena identyfikacji otrzymanego od dostawcy tożsamości (IdentityServer). Jest to plik cookie sesji, ale zawarte w nim informacje wygasają po 1godzinie (żywotność: czas trwania sesji).

  sf_abtest: po rozpoczęciu testu A/B ten plik cookie przechowuje identyfikatory odmian strony już odwiedzonych przez użytkowników (żywotność: 30lat).

  Zgoda na pliki cookie

   

  joy-global-cookie-consent: służy do ustawienia pliku cookie po zaakceptowaniu wiadomości o wyrażeniu zgody na pliki cookie.

  Raygun

   

  raygun4js-userid: służy do śledzenia błędów javascript w witrynie.

  Zgoda na wykorzystywanie plików cookie

  Poprosimy o zgodę (pozwolenie) na umieszczanie plików cookie lub innych podobnych rozwiązań technicznych w urządzeniu użytkownika.

  Na stronie głównej znajduje się informacja, w której opisano, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie i prosimy o zgodę użytkownika na ich umieszczanie w jego urządzeniu.

  Jak się z nami skontaktować

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących informacji zawartych w niniejszym zawiadomieniu lub naszego sposobu postępowania z danymi osobowymi bardziej ogólnie, lub jeśli użytkownik chciałby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na dany temat, należy zgłosić się do lokalnego inspektora ds. ochrony danych spółki, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

  Zmiany niniejszych zasad dotyczących plików cookie

  Zasady dotyczące plików cookie spółki są regularnie poddawane przeglądowi. Wszelkie zmiany, które zostaną wprowadzone w przyszłości, będą publikowane na tej stronie.

  Może Cię zainteresować...