Oczekujesz, że urządzenie zgarniakowe będzie pracować przez dekady. Jednak w miarę jak staje się ono coraz starsze i pojawiają się nowe technologie, konieczne okazują się pewne modernizacje i udoskonalenia, które zapewnią optymalną produktywność przez cały jego cykl życia.  

W ramach procesu audytu sprzętu stosujemy organizację obsługi urządzeń zgarniakowych prowadzoną przez centrum doskonalenia, aby przedstawić klientowi pełny obraz stanu jego maszyny. Audyt obejmuje:

 • Badanie statyczne, takie jak:
  • Nieniszczące testy, w tym z wykorzystaniem prądów wirowych, radiografii i ultradźwięków
  • Kontrole wzrokowe kluczowych komponentów w tym przekładni i skrzyń przekładniowych
  • Kontrole elektryczne
  • Analizy oleju w celu określenia ilości cząstek
 • Dynamiczne testy operacyjne, takie jak:
  • Badania termograficzne w celu określenia gorących punktów w układzie mechanicznym i elektrycznym
  • Przetwarzanie i analizę sygnału cyfrowego w celu potwierdzenia przyspieszenia, prędkości i odkształcenia
  • Analizę drgań
   • Analiza sytuacji wyjściowej wykonywana w chwili oddania do eksploatacji stanowi punkt odniesienia
   • Kolejne odczyty pomagają ustalić trend

Nasi specjaliści mogą pracować w dowolnym miejscu na świecie, co oznacza, że klienci mają dostęp do całego zespołu audytowego i pełnego zakresu testów, bez względu na lokalizację.  Możemy także przeprowadzać ocenę napędów elektrycznych, układów sterowania oraz silników urządzeń zgarniakowych.

Audyty pozwalają ustalić, którymi podzespołami należy się zająć w pierwszej kolejności oraz dają możliwość tworzenia modeli życia komponentów, dzięki czemu możliwe jest opracowywanie prognoz. Kolejne kontrole można indywidualnie dopasować, aby regularnie oceniać podzespoły, których czas wymiany się zbliża. Pozwala to zminimalizować opóźnienia w produkcji, ponieważ części zamienne mogą być zamówione z wyprzedzeniem i dostarczone bezpośrednio na czas planowanej wymiany.