Nie ma uniwersalnych szkoleń dla pracowników. Opracowując dla nich program szkoleniowy, warto opierać się na elastycznych metodach, które mogą spełnić konkretne potrzeby każdego uczestnika. Oferujemy szkolenia e-learningowe i prowadzone przez instruktora bazujące na kompetencjach w celu zapewnienia pracownikom wiedzy, umiejętności i zrozumienia, jakich potrzebują, aby wykazać się kompetencjami wymaganymi przez branżowe normy.

Podstawowe szkolenie

Szkolenia podstawowe obejmują niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne do wykonywania obowiązków służbowych. Do przykładowych tematów omawianych w czasie szkolenia podstawowego należą:

  • teoretyczne podstawy zagadnień elektrycznych i elektronicznych,
  • teoretyczne podstawy zagadnień hydraulicznych i pneumatycznych,
  • teoretyczne podstawy układów mechanicznych.

Zapewniamy szereg podstawowych szkoleń online. Więcej informacji na temat oferowanych podstawowych zajęć można znaleźć w opisach szkoleń.

Warto pamiętać, że zdecydowanie zalecamy, aby osoby uczestniczące w naszych szkoleniach dotyczących poszczególnych produktów posiadały solidną wiedzę podstawową.

Kształcenie elektroniczne

Szkolenia e-learningowe są idealne, aby pomóc pracownikom w opanowaniu wiedzy dotyczącej konkretnych produktów. Ta metoda umożliwia przeglądanie zawartości tak często, jak jest to konieczne, aby rzeczywiście zrozumieć materiał. Zastosowano w niej interesującą grafikę 2D i 3D, zdjęcia i animacje, które poprawiają odczucia związane z procesem kształcenia.

Do przykładowych szkoleń przekazujących wiedzę w zakresie konkretnych produktów należą:

  • ·opisy układów,
  • teoria działania,
  • diagnostyka układów,
  • działania związane z kontrolą i konserwacją układów.

Wraz ze swoimi pracownikami możesz uzyskać dostęp do naszych szkoleń online w wielu językach w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Dzięki wirtualnemu szkoleniu koszty kształcenia są niskie, a pracownicy mogą się uczyć we własnym tempie i w wybranym przez siebie miejscu. Ponadto takie rozwiązanie sprawia, że wszyscy pracownicy z różnych oddziałów firmy na świecie zapoznają się z tym samym materiałem.

Szkolenie prowadzone przez instruktora

Szkolenia prowadzone przez instruktora są doskonałe do opanowania umiejętności dotyczących konkretnego produktu. Oferujemy szkolenia prowadzone przez instruktora w Milwaukee, Wisconsin i Longview w stanie Teksas oraz w terenie w siedzibach naszych klientów.

Szkolenia prowadzone przez instruktora w Milwaukee i Longview dają pracownikom możliwość praktycznego wykorzystania najnowszych podzespołów stosowanych w urządzeniach. Uczestnikom prezentowana jest teoria odnosząca się do umiejętności, a następnie przechodzą oni do naszego laboratorium szkoleniowego, gdzie ćwiczą skuteczne rozwiązywanie problemów i przeprowadzanie konserwacji konkretnych urządzeń.

Szkolenia w terenie odbywają się w miejscu wybranym przez klienta i z wykorzystaniem jego sprzętu. Ta metoda pozwala uczestnikom pracować bezpośrednio z wykorzystaniem własnego sprzętu, a instruktorzy dostosowują szkolenie do konkretnych modeli. Nasi instruktorzy pracujący w ośrodkach regionalnych przeprowadzają indywidualnie dostosowane szkolenia, które są poparte światowej klasy zasadami edukacyjnymi stosowanymi w Milwaukee i Longview.

Wirtualne szkolenie prowadzone przez instruktora

Aby zwiększyć elastyczność planowania, oferujemy wirtualne szkolenia prowadzone przez instruktora, które zapewniają taki sam poziom jakości jak w przypadku szkoleń przeprowadzanych z jego osobistym udziałem. Nasi instruktorzy korzystają z różnych narzędzi, takich jak serwis Webex i aplikacja Microsoft Teams, aby dotrzeć do techników i operatorów klientów bez ponoszenia przy tym kosztów podróży.

W czasie wirtualnych szkoleń omawiamy tematy opisane już w istniejących konspektach kursów, a ich realizację można zaplanować w ramach sesji trwających od dwóch do czterech godzin. Szkolenia w zakresie konserwacji można przeprowadzać w małych grupach. Podczas szkoleń dla operatorów stosowana jest ta sama platforma, której używamy w związku ze szkoleniami dotyczącymi konserwacji, z tym wyjątkiem, że sugerujemy korzystanie z usług lokalnego przedstawiciela, który pomoże przeprowadzić szkolenie. Możemy również zapewnić sesję „coachingową” w celu omówienia tematów takich jak najlepsze praktyki operatorów.