Oferowane przez nas sposoby organizacji szkoleń są elastyczne, aby sprostać konkretnym potrzebom klientów i uwzględniają zarówno szkolenia e-learningowe, jak i prowadzone przez instruktora. Wszystkie nasze szkolenia bazują na kompetencjach i mają na celu zapewnienie pracownikom wiedzy, umiejętności i zrozumienia, jakich potrzebują, aby wykazać się kompetencjami wymaganymi przez branżowe normy. 

Podstawowe szkolenie

Szkolenia podstawowe obejmują niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne do wykonywania obowiązków służbowych. Do przykładowych tematów omawianych w czasie szkolenia podstawowego należą:

  • Teoretyczne podstawy zagadnień elektrycznych i elektronicznych
  • Teoretyczne podstawy zagadnień hydraulicznych i pneumatycznych
  • Teoretyczne podstawy układów mechanicznych

Chociaż poprzez zastosowanie narzędzi do analizy potrzeb możemy ustalić, czy konieczny jest udział pracownika w szkoleniu podstawowym, sami takich szkoleń nie oferujemy. Zdecydowanie zalecamy, aby osoby uczestniczące w naszych szkoleniach dotyczących poszczególnych produktów posiadały solidną wiedzę podstawową.

Szkolenia e-learningowe

Nasze szkolenia e-learningowe są idealne do opanowania wiedzy dotyczącej konkretnych produktów. Ta metoda umożliwia uczestnikom przeglądanie zawartości tak często, jak jest to konieczne, aby rzeczywiście zrozumieć materiał. Obejmuje on grafikę 2D i 3D, zdjęcia i animacje, które angażują uczestników i poprawiają ich odczucia związane z procesem kształcenia.

Do przykładowych szkoleń przekazujących wiedzę w zakresie konkretnych produktów należą:

  • Opisy układów
  • Teoria działania
  • Diagnostyka układów
  • Działania związane z kontrolą i konserwacją układów

Nasze szkolenia przeprowadzane w wielu językach są dostępne przez Internet dla wszystkich, w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu. Koszty szkolenia są niskie, ponieważ pracownicy mogą się uczyć we własnym tempie i w wybranym przez siebie miejscu. Ponadto takie rozwiązanie sprawia, że wszyscy pracownicy z różnych oddziałów firmy na świecie zapoznają się z tym samym materiałem.

Szkolenie prowadzone przez instruktora

Szkolenia prowadzone przez instruktora są doskonałe do opanowania umiejętności dotyczących konkretnego produktu. Oferujemy szkolenia prowadzone przez instruktora w naszej siedzibie w Milwaukee oraz w terenie w siedzibach naszych klientów.

Szkolenia w Milwaukee dają możliwość praktycznego wykorzystania najnowszych podzespołów stosowanych w urządzeniach.  Uczestnikom prezentowana jest teoria odnosząca się do umiejętności, a następnie przechodzą oni do naszego laboratorium szkoleniowego, gdzie ćwiczą skuteczne rozwiązywanie problemów i przeprowadzanie konserwacji konkretnych urządzeń.

Szkolenia w terenie odbywają się w miejscu wybranym przez klienta i z wykorzystaniem jego sprzętu. Ta metoda pozwala uczestnikom pracować bezpośrednio z wykorzystaniem własnego sprzętu, a instruktorzy dostosowują szkolenie do konkretnych modeli. Nasi instruktorzy pracujący w ośrodkach regionalnych przeprowadzają indywidualnie dostosowane szkolenia, które są poparte światowej klasy zasadami edukacyjnymi stosowanymi w Milwaukee.