Nasz model szkoleniowy jest opracowany, aby stopniowo zwiększać wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego użytkowania i konserwowania urządzeń będących w posiadaniu klienta. Nasze szkolenia oparte na modelu szkoleniowym szeroko stosowanym w branży produkcyjnej i usługowej przypisują wiedzę i umiejętności do jednego z trzech poziomów.  

Podstawowe szkolenie

Szkolenia podstawowe obejmują niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne do wykonywania obowiązków służbowych. Są one zwykle nabywane poprzez pozytywne ukończenie formalnych praktyk, szkół lub wojskowych programów technicznych. Szkolenia podstawowe obejmują:

Wiedza

 • Teoretyczne podstawy zagadnień elektrycznych i elektronicznych
 • Teoretyczne podstawy zagadnień hydraulicznych i pneumatycznych
 • Teoretyczne podstawy układów mechanicznych

Umiejętności

 • Podstawowe umiejętności posługiwania się narzędziami ręcznymi w tym miernikiem wielofunkcyjnym i sprawdzianami
 • Odczyty manometrów
 • Posługiwanie się oscyloskopem

Nie organizujemy tego typu szkoleń. Zdecydowanie zalecamy, aby osoby uczestniczące w naszych szkoleniach dotyczących poszczególnych produktów posiadały solidną wiedzę podstawową.

Szkolenia przekazujące wiedzę w zakresie konkretnych produktów

Wiedza na tym poziomie jest zwykle uzyskiwana poprzez doświadczenie na stanowisku pracy połączone z oferowanym przez nas szkoleniem. Na tym poziomie oferujemy szkolenia e-learningowe i szkolenia z ograniczonym udziałem instruktora. Szkolenia przekazujące wiedzę w zakresie konkretnych produktów obejmują:

Wiedza

 • Opisy układów
 • Teoria działania
 • Diagnostyka układów
 • Działania związane z kontrolą i konserwacją układów

Szkolenia przekazujące umiejętności w zakresie konkretnych produktów

Wiedza i umiejętności na tym poziomie są zwykle uzyskiwane poprzez zdobycie informacji w zakresie konkretnych produktów i doświadczenia na stanowisku pracy połączonego z oferowanym przez nas szkoleniem. Na tym poziomie oferujemy szkolenia prowadzone przez instruktora w terenie lub w naszym laboratorium szkoleniowym. Szkolenia stanowiskowe obejmują:

Wiedza

 • Przegląd zagadnień dotyczących umiejętności w zakresie konkretnych produktów

Umiejętności

 • Wykonywanie ustawień układów
 • Instalacja i konfiguracja aplikacji oprogramowania konkretnych produktów
 • Demontaż i wymiana podzespołów układu
 • Użytkowanie urządzeń marki P&H