Zdecydowanie działamy z myślą o udzieleniu swoim klientom pomocy w utrzymaniu urządzeń. Nasze zakładowe programy serwisowe są oparte na doświadczonych, znających się na rzeczy i dobrze wyszkolonych zespołach serwisowych, które są dostępne przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku, aby rozwiązywać wszelkie problemy, przed jakimi staną klienci w związku z urządzeniami. Nasze terenowe zespoły serwisowe to zaufani doradcy, współpracujący z pracownikami klienta, aby dokładnie zaplanować działania związane z utrzymaniem ruchu w najbardziej efektywny sposób.

Spawanie w terenie

Od lat 30. XX w. doskonalimy możliwości w zakresie spawania w terenie urządzeń dla górnictwa odkrywkowego oraz systemów do przerobu rud. Wszystkim tym, którzy potrzebują fachowego, wydajnego i skutecznego spawania, nasz terenowy zespół zajmujący się tym procesem zapewni rezultaty, jakich oczekują.

Remonty i przebudowy modernizacyjne

Nasze zespoły zajmujące się remontami i przebudowami modernizacyjnymi mogą obsłużyć każde zlecenie począwszy od remontu koparki i innych urządzeń dla górnictwa podziemnego po przebudowę modernizacyjną całej linii kruszącej. W ramach tych programów przywracamy urządzeniom i maszynom taką wydajność, jaką posiada nowy sprzęt i zdecydowanie wydłużamy ich żywotność.

Aby sprostać wymogom klienta, korzystamy nie tylko z naszych obszernych zasobów serwisowych dostępnych w terenie, ale także z regionalnych ośrodków serwisowych przeprowadzających przebudowy modernizacyjne. Ponadto stosujemy partnerskie, wspólne podejście do pracy, aby remont i/lub przebudowa modernizacyjna zostały wykonane szybko i ekonomicznie.

Usługi utrzymania ruchu

Nasi technicy odpowiedzialni za usługi są zawsze gotowi do przeprowadzenia rutynowej konserwacji urządzenia, wliczając w to okresowe, zalecane konserwacje prewencyjne, wymiany filtrów substancji smarnych, regulacje urządzeń oraz sprawdzenie płynów i substancji smarnych.

Montaż i zmiana miejsca pracy urządzeń

Bez względu na to, czy ma zostać zainstalowane nowe urządzenie, czy też już działająca maszyna ma być wykorzystana w nowym miejscu, nasze zespoły zajmujące się usługami dysponują ludźmi, narzędziami i doświadczeniem, aby wykonać zadanie szybko, bezpiecznie i na czas.

Nasz portfel projektów polegających na montażu i zmianie miejsca pracy urządzeń jest bardzo obszerny i znajdują się w nim różnorodne zadania od zakończonego na czas montażu koparki, który miał miejsce w obszarze o najzimniejszym na świecie klimacie po przeniesienie urządzenia zgarniakowego do pracy na innym kontynencie. Poza montażem i zmianą miejsca pracy naszych urządzeń, realizujemy też projekty związane z urządzeniami innych producentów.

Naprawy i przebudowy modernizacyjne

Naprawy i przebudowy modernizacyjne mogą odgrywać kluczową rolę w kosztach zarządzanych przez naszych klientów. Dysponujemy ośrodkami zajmującymi się naprawą i przebudową modernizacyjną, które są położone w pobliżu ważnych terenów górniczych, dzięki czemu większość prac może być wykonywana w tych ośrodkach, a następnie gotowe elementy mogą być instalowane w terenie. Nasze możliwości obejmują:

  • Programy naprawy i zwrotu silników, przekładni, układów napędowych i generatorów
  • Przebudowy modernizacyjne i przeróbki łyżek
  • Przebudowy modernizacyjne i instalowanie okładzin bębnów
  • Wymianę podzespołów
  • Usługi produkcyjne
  • Regenerację elementów przekładni
  • Przebudowy modernizacyjne i przeróbki ramion i wysięgników
  • Przebudowy modernizacyjne zbiorników

Remont układu elektrycznego

Nasze zespoły serwisowe mogą przetestować układ elektryczny koparki i przywrócić go do stanu odpowiadającego nowym instalacjom.

Usługi w sytuacjach nagłych

Działamy przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku, a w sytuacji nagłej możemy bezzwłocznie wysłać zespół serwisowy, jeśli dojdzie do awarii. Nawet jeśli ma ona miejsce w święto, możemy wysłać zespół, który pomoże przywrócić urządzenie do pracy.

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne silników

Ośrodki firmy zajmujące się przebudowami modernizacyjnymi i naprawami są odpowiednio wyposażone i posiadają odpowiedni personel, aby zrealizować wszystkie potrzeby związane z naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi silników.

Modernizacje

Wraz z upływem czasu nawet najlepiej utrzymywane urządzenia mogą stać się technicznie przestarzałe. Jednym ze sposobów osiągnięcia możliwie najwyższych poziomów produkcji przez urządzenie jest przeprowadzenie modernizacji poprawiającej wydajność. Oferujemy liczne pakiety modernizacyjne o potwierdzonej skuteczności przeznaczone do wiertnic, urządzeń zgarniakowych, koparek, koparek hydraulicznych, ładowarek i wozideł, które mogą zapewnić wyższą produktywność przy jednoczesnej oszczędności kosztów.