Oferujemy szeroką gamę programów monitorowania warunków i kontroli przeprowadzania konserwacji prewencyjnej.  Oferowane przez nas programy obejmują kontrole mechaniczne i elektryczne, analizy działań operacyjnych i konserwacyjnych oraz plany konserwacji prewencyjnych. Programy te mają na celu pomóc:

  • Zmniejszyć liczbę nieplanowanych przestojów
  • Zwiększyć ogólną dostępność urządzeń oraz średni czas między awariami
  • Zwiększyć produkcję poprzez ograniczenie awarii wynikających z nieprawidłowego montażu, użytkowania i przeprowadzania konserwacji

Możemy pomóc maksymalizować produkcję, oferując następujące poziomy wsparcia w zakresie kontroli:

  • Raporty stanu podające stan monitorowanych podzespołów oraz zalecenia dotyczące napraw
  • Raporty trendów dotyczących podzespołów bazujące na próbkach oleju, badaniach termograficznych i analizie wibracji oraz uwzględniające aktywne wyszukiwanie usterek, plany wymiany podzespołów i potrzeby w zakresie napraw
  • Analizy przyczyn źródłowych usterek w celu ograniczenia liczby podobnych usterek w przyszłości oraz zwrócenia szczególnej uwagi na prawidłowy montaż, użytkowanie i konserwację

Ponieważ kluczem do produktywności jest dostępność urządzenia, nasze programy kontroli pomagają skorygować bieżące i przyszłe problemy z nim związane w zaplanowany i kontrolowany sposób, ostatecznie ograniczając całkowity czas przestoju.

Może Cię zainteresować...