Proces konserwacji skoncentrowany na zapewnieniu niezawodności (RCM) obejmuje następujące elementy:

 • identyfikacja krytycznych funkcji maszyny
 • ·odnośnie parametry wydajności i wymagania dotyczące usterek funkcjonalnych
 • przeprowadzanie analizy przypadków awarii i ich skutków (FMEA) w celu określenia wymagań dotyczących konserwacji
 • definiowanie zadań, okresów międzykonserwacyjnych, zasobów i wymagań dotyczących personelu
 • generowanie danych z RCM i ich przekazywanie do skomputeryzowanego systemu zarządzania konserwacją u klienta (CMMS)

Stań się bardziej wydajny, wdrażając system konserwacji skoncentrowany na zapewnieniu niezawodności (RCM):

 • Wykonaj odpowiednie zadania dotyczące planowanych przestojów, które zostały opracowane na podstawie danych pochodzących z analizy pełnego zestawu urządzeń na całym świecie
 • Zaplanuj przestoje w odpowiednim czasie; wykorzystaj dane opracowane według danych pochodzących z szacunków żywotności podzespołów wchodzących w skład określonego zestawu urządzeń na całym świecie w zależności od zastosowania i środowiska
 • Zoptymalizuj wydajność konserwacji, zatrudniając właściwe osoby i określając właściwe zasoby i odpowiedni sprzęt dostępny podczas planowanych prac konserwacyjnych

Produkty pochodzące z partnerstwa na rzecz doskonałości konserwacji:

 • Przewodnik wspomagający RCM jest przeznaczony zarówno dla uczestników klienta, jak i dla ekspertów usług serwisowych w terenie OEM, którzy powinni sprawdzić, czy ostateczne zadania dotyczące konserwacji uwzględniają lokalne warunki pracy
 • Zespół zarządzania cyklem eksploatacji utrzymuje szablony RCM, które kiedy są dostosowane do warunków geologicznych kopalni, tworzą zoptymalizowane plany konserwacji specyficzne dla konkretnych zastosowań
 • Eksperci ds. konserwacji i niezawodności będą współpracować z kopalnią na zasadach partnerstwa i przeprowadzać coroczne audyty konserwacji oraz aktualne analizy niezawodności wszystkich urządzeń na całym świecie w celu ciągłego doskonalenia planów konserwacji kopalni.