Naprawy przeprowadzane w naszych ośrodkach serwisowych oznaczają najbardziej odpowiedni czas realizacji i wysoką jakość w oparciu o specyfikacje i procedury OEM. W naszych ośrodkach dostępne są odpowiednie części, usługi warsztatowe, wykwalifikowany personel utrzymania ruchu, możliwości zarządzania projektem oraz szeroka gama usług wsparcia technicznego, np. rozwiązania techniczne.

Każdy ośrodek serwisowy zatrudnia doświadczonych i dobrze wyszkolonych techników wykonujących prace o wysokiej jakości i niezawodności. Aby zoptymalizować czas reakcji na zapotrzebowanie na usługę, nasze ośrodki są zlokalizowane na terenie kopalń lub w ich pobliżu.

Doświadczeni pracownicy

Pracownicy ośrodków serwisowych są szczegółowo szkoleni w zakresie przeprowadzania napraw naszych urządzeń zgodnie ze specyfikacją OEM. Wszyscy, od spawaczy po kierowników projektu, posiadają certyfikaty w zakresie odpowiednich procedur oraz stosowania odpowiednich części i materiałów. W odpowiednich przypadkach nasi pracownicy w oparciu o swoją szeroką wiedzę i bieżące rozwiązania techniczne polecają modernizacje poprawiające produktywność i niezawodność, które mogą być częścią procesu naprawy.

Oryginalne części i materiały

W naszych ośrodkach serwisowych w procesie naprawy wykorzystywane są wyłącznie oryginalne części i materiały.

Nasze części zapewniają niezrównaną niezawodność oraz maksymalizację wydajności, produktywności i dostępności urządzeń. Oryginalne części dają pewność, że urządzenia działają z najwyższą wydajnością i przy zastosowaniu maksymalnych parametrów, jakie zostały dla nich zaprojektowane. Oryginalne części zapewniają znaczące obniżenie poziomu hałasu, większą wytrzymałość i dłuższy średni czas do wystąpienia awarii, maksymalizując bezpieczeństwo operatora.  Mniejsze zużycie i niższe temperatury pracy wydłużają żywotność kluczowych podzespołów, minimalizując koszty operacyjne.

Oryginalne standardy kontroli

Nasze ośrodki serwisowe przestrzegają tych samych standardów dotyczących badania i kontroli jakości, jakie są stosowane w czasie pierwotnej produkcji. W czasie wykonywania napraw realizowane są te same procesy i szczegółowe instrukcje pracy, jakie obowiązują w czasie pierwszego montażu. Na każdym etapie procesu naprawy przeprowadzane są końcowe kontrole, które gwarantują, że zwracane podzespoły są gotowe do pracy bez przerwy przez cały okres życia urządzenia.