Zdecydowanie działamy na rzecz wsparcia klientów w osiągnięciu możliwie najniższych kosztów na tonę przy wykorzystaniu urządzeń górniczych. Oferujemy badania dotyczące kosztu na tonę, które pozwolą ustalić łączny koszt posiadania i zawierają globalne punkty odniesienia.  

Proces oceny

W ramach badań dotyczących całkowitego kosztu posiadania analizujemy wszystkie wydatki związane z wykorzystaniem urządzeń, w tym koszty części zamiennych, koszty konserwacji i koszty operacyjne takie jak koszty energii elektrycznej, pracy i materiałów eksploatacyjnych. Te całkowite wydatki są dzielone przez wartość produkcji, aby ustalić bieżący koszt na tonę.

Następnie w ramach globalnych działań porównawczych zestawiamy analizę kosztów jednostkowych danego klienta z uzyskanymi w terenie wynikami badań, które pochodzą z całego świata. Takie porównanie względem branżowych standardów dla danego typu kopalni i warunków geologicznych pomaga nam ustalić miejsca wprowadzenia potencjalnych udoskonaleń. 

Raporty z oceny

Po przeprowadzeniu kompletnej analizy, możemy opracować raport zawierający następujące elementy:

  • Pełne rozbicie każdego typu wydatków i jego porównanie z normami branżowymi
  • Zalecenia dotyczące obniżenia każdego typu wydatków, w tym zalecenia dotyczące rozbudowy rozwiązań technicznych, szkoleń operatorów i szkoleń pracowników utrzymania ruchu
  • Zalecenia dotyczące wyboru urządzeń, np. w celu uzyskania optymalnego dopasowania liczby cykli do wykorzystywanych wozideł i uzyskania zgodności między wykorzystywanymi urządzeniami i sposobami produkcji
  • Studium wykonalności inwestycji realizowanej od podstaw oraz badania wstępne przed wykonaniem studium wykonalności

Zamów badanie

Z tej usługi można skorzystać, wypełniając formularz zamówienia badania i wybierając jedno z zamawianych badań:

  • Zamówienie badania zastosowania pogłębiarki
  • Zamówienia badania zastosowania koparki
  • Zamówienie badania zastosowania urządzenia zgarniakowego
  • Zamówienie badania zastosowania wiertnicy
  • Zamówienie badania zastosowania wyrobiskowych urządzeń kruszących i transportujących
  • Zamówienie badania zastosowania ładowarki kołowej

Kierownik działu obsługi klienta zaplanuje analizę kosztów na tonę w zależności od potrzeb i dostępności zasobów. 

Moze Cie zainteresowac...