Zdecydowanie działamy z myślą o udzieleniu klientom pomocy w dążeniu do maksymalizacji produktywności urządzeń górniczych. Oferujemy praktyczną analizę zastosowań, w ramach której kontroli podlega nie tylko sposób wykorzystania urządzeń, ale także wszystkie operacje górnicze.  

Ocena działalności operacyjnej

Kiedy analizujemy produktywność urządzeń klienta, przeprowadzamy pełne badanie działalności operacyjnej. Porównujemy techniki pracy operatora z ustalonymi najlepszymi praktykami. W ramach porównania dokonujemy analizy czasu cyklu, przyglądając się uważnie sposobom wykonywania ruchu obrotowego, zagłębiania i kopania. Ponieważ mamy klientów na całym świecie działających w różnych środowiskach, możemy wykorzystać wiedzę uzyskaną w czasie obserwacji wszystkich tych miejsc i przedstawić naprawdę słuszne wytyczne operacyjne.

Dokonujemy także oceny całego systemu operacyjnego klienta, w tym wielkości wozideł, warunków drogowych, techniki wykonywania robót strzałowych i strategii technicznych. Poszukujemy wszelkich obszarów, w których mogą powstawać opóźnienia, problemy z procesami roboczymi lub spadki wydajności.

Raporty z analizy

Po przeprowadzeniu kompletnej analizy, możemy opracować raport zawierający następujące elementy:

  • Szczegółowe obserwacje dotyczące sposobu działania klienta i wykorzystywania przez niego urządzeń
  • Sugerowane udoskonalenia technik operacyjnych w zależności od wydobywanego minerału i środowiska pracy
  • Sugerowani partnerzy w innych obszarach działania, np. prace strzałowe
  • Model całkowitego kosztu posiadania informujący, w jaki sposób interakcja pomiędzy wszystkimi komponentami w systemie wpływa na koszty użytkowania urządzeń
  • Analiza wrażliwości prezentująca idealny zestaw urządzeń do danych prac, np. jak skrócenie czasu cyklu lub czasu wymiany wozidła może wpłynąć na poziomy produktywności

Z tej usługi można skorzystać, kontaktując się z kierownikiem działu obsługi klienta.

Badania nad nowymi produktami

Ponadto często wykonujemy badania w terenie związane z opracowywaniem nowych produktów lub systemów. Jeżeli jako klient chcesz udostępnić informacje przydatne w procesie opracowywania przyszłych produktów lub usług, doskonalenia technologii lub rozbudowy istniejących rozwiązań, zachęcamy do powiadomienia o tym kierownika działu obsługi klienta. 

Moze Cie zainteresowac...