Najważniejsze informacje dotyczące zdalnego monitorowania stanu technicznego PreVail:

 • Zapewnia we właściwym czasie odpowiednią wiedzę na temat stanu technicznego i wydajności pracy urządzenia
 • Rozpoznaje stałe wzorce i odstępstwa od normalnych stanów
 • Tworzy powiązania między tym, co się dzieje a tym, co się wydarzyło wcześniej
 • Umożliwia określenie i podjęcie właściwych działań we właściwym czasie, aby zwiększyć wykorzystanie aktywów, wydajność i produkcję

Informacja ogólna

Branża górnicza jest bardzo innowacyjna w pościgu za wyższą wydajnością i większym bezpieczeństwem. Urządzenia marki P&H odgrywają kluczową rolę w tym pościgu. Utrzymanie urządzeń w dobrym stanie oraz zagwarantowanie ich niezawodności i produktywności to kluczowy czynnik do osiągnięcia dobrej kontroli kosztów i zwrotu zysku.

Technologia zdalnego zarządzania stanem technicznym PreVail zapewnia w odpowiednim czasie zespołom odpowiedzialnym za działalność operacyjną i utrzymanie ruchu wiedzę dotyczącą stanu urządzenia. Mając tę wiedzę, zespoły mogą się skoncentrować na optymalizacji produkcji oraz stosowaniu takich metod utrzymania ruchu, jakie zapewniają najwyższą niezawodność. Wynikiem tego jest dążenie do wyższych poziomów niezawodności, produktywności i rentowności.

Monitoring kluczowych wskaźników

Technologia zdalnego zarządzania stanem technicznym PreVail monitoruje przez 24 godziny na dobę kluczowe czynniki sprawności urządzenia, które potencjalnie mogą się przyczynić do kosztownych utrudnień lub gwałtownych i długich przerw w pracy. Monitoringowi podlegają:

 • Główne zasilanie za pomocą kabla wlecznego wysokiego napięcia
 • Parametry termiczne łożyska silnika
 • Dane analityczne hamulców
 • Napięcie taśmy mechanizmu nabierania narzędzia kopiącego

Raporty i pulpity

System zdalnego zarządzania stanem technicznym PreVail pozwala na wykorzystanie potężnych możliwości w zakresie komunikacji, kierowania i sterowania układem elektrycznego sterowania urządzenia, przekształcając wytwarzane dane w bardziej precyzyjną wiedzę dostępną za pośrednictwem pulpitów z kluczowymi wskaźnikami wydajności, narzędzi do analizy graficznej, modelowania predykcyjnego i narzędzi sprawozdawczych.  Do informacji dotyczących produktywności i niezawodności zaliczają się

 • Produktywność floty (stan, wykorzystanie): pomaga zidentyfikować urządzenia wykazujące się niższą wydajnością niż optymalna w celu podjęcia działań korekcyjnych
 • Analiza wykorzystania: pokazuje, które urządzenia pracują, które nie pracują i które mają przestój spowodowany awarią
 • Analiza średniego czasu pomiędzy przestojami: zapewnia dane porównawcze umożliwiające wskazanie urządzeń, w przypadku których konieczna jest wyższa dostępność
 • Analiza rozkładu czasu pracy: wskazuje urządzenia z krótszym czasem pracy w celu przeprowadzenia działań naprawczych zmierzających do zwiększenia produktywności
 • Odfiltrowana analiza przestojów i/lub podsystemów: wskazuje usterki i systemy wymagające działań naprawczych zmierzających do zwiększenia produktywności
 • Odfiltrowana lista przestojów: zawiera analizę usterek z wykorzystaniem takich parametrów jak usterka pierwotna-wtórna z podziałem na wagę usterki lub powiązanie usterki z operatorem w celu szybszego ustalenia przyczyny źródłowej i skrócenia czasu przestoju
 • Analiza ostrzeżeń systemu: wskazuje powtarzające się zjawiska, podkreślając sposób powstawania uszkodzenia
 • Zarządzanie alarmami: przyspiesza informowanie o alarmach dotyczących usterek, segregując je według wagi w celu umożliwienia szybszego reagowania, rozwiązywania problemów i skrócenia czasu przestoju
 • Rozkład obciążenia (wartość obciążenia, średni załadunek, liczba niedoładowań i przeładowań): wskazuje operatorów, którzy mogą skorzystać w przypadku zmiany technik pracy
 • Wydajność czasu cyklu (średni czas cyklu, czas kopania, czas wykonywania ruchu obrotowego, czas zagłębiania i kąt ruchu obrotowego): zwiększa produktywność poprzez wskazanie potrzeb szkoleniowych dla niedoświadczonych operatorów
 • Analiza praktyk operacyjnych: wskazuje przypadki i znaczenie zatrzymania silnika, uderzenia wysięgnikiem i gwałtownego wykonywania ruchu obrotowego
 • Wizualizacja zużycia paliwa: porównuje najniższe w branży zużycia paliwa przez ładowarki kołowe z ilością przewiezionego materiału
 • Analiza mobilności: śledzi ilość materiału przewiezionego w jednostce czasu względem procentowej ilości czasu poświęconego na przejazd
 • Szczegółowe podsumowanie otworu: zapewnia szczegółowe dane dotyczące wierconego otworu, aby lepiej planować i realizować prace strzałowe. Dane te obejmują ostateczną głębokość, czas wiercenia, energię właściwą
 • Powiadomienia o alarmach urządzeń mobilnych: zawiera pełną informację o usterce przesyłaną do przenośnego urządzenia komunikacyjnego w celu przyspieszenia informacji o wystąpieniu usterki

Jak działa system

 1. System zdalnego zarządzania stanem technicznym PreVail wykorzystuje moduły monitorowania urządzeń w zależności od warunków (CBEM) w celu wykrywania określonych trendów danych w systemie, które stanowią odstępstwo od normalnych stanów.
 2. Kiedy system gromadzenia i analizowania danych w czasie rzeczywistym ujawni nieprawidłowe dane, model CBEM rozpoznaje ten stan i jego potencjalny wpływ na kondycję urządzenia. Reaguje on, wysyłając szybkie pierwsze powiadomienie do najbliższego biura wsparcia firmy.
 3. Pracownicy firmy zajmujący się prognozami i monitoringiem stanu urządzeń działają w oparciu o szybkie pierwsze powiadomienie, sprawdzając, interpretując i weryfikując ten stan. Następnie wystawiają zlecenie pracy w celu realizacji działań korekcyjnych.

Obsługujemy kilkaset urządzeń monitorowanych za pomocą systemu PreVail, które działają na całym świecie. Dlatego systemy zdalnego zarządzania stanem technicznym PreVail mogą wykorzystywać tę istotną i poszerzającą się wiedzę do wykrywania i analizowania problemów z większą prędkością i dokładnością.

Ponadto inwestujemy na całym świecie w szeroką bazę ośrodków prognozujących i monitorujących stan urządzeń, które pozwalają nam zaoferować klientom coraz lepszy monitoring sprzętu, niezawodność i produktywność.