Koszty utrzymania ruchu i nieplanowane przestoje mogą mieć poważny wpływ na ogólną produktywność i koszt na tonę.

Korzyści

Nasze programy konserwacji prewencyjnej pozwalają ocenić bieżący stan urządzenia, aby móc lepiej przewidywać, kiedy należy wykonać odpowiednie działania. Takie podejście oszczędza czas i pieniądze w porównaniu z programami konserwacji czasowej, ponieważ działania są podejmowane tylko wtedy, kiedy są konieczne, jednak zanim dojdzie do nieplanowanego przestoju. Do zalet takiego rozwiązania należą:

  • Krótszy czas przestoju na konserwację
  • Krótsze przerwy w produkcji w związku z konserwacją
  • Niższe koszty części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

Różne metody monitoringu

W ramach programu konserwacji prewencyjnej możemy monitorować stan urządzeń stosując kilka metod:

  • Ciągły monitoring online: wiele naszych urządzeń jest wyposażonych w rozwiązania monitorujące takie jak PreVail lub Joy Connect, które zespołom odpowiedzialnym za działalność operacyjną i utrzymanie ruchu zapewniają w odpowiednim czasie przydatne informacje dotyczące stanu urządzenia
  • Badania nieniszczące: stosujemy różnorodne badania nieniszczące, takie jak kontrole wzrokowe, kontrole elektryczne, analizę wibracji, badania ultrasonograficzne, analizę oleju, termografię i inne techniki pozwalające zidentyfikować potencjalne nieprawidłowości zanim staną się przyczyną problemów

Nasze metody przeprowadzania konserwacji prewencyjnej pozwalają ustalić, którymi podzespołami należy się zająć w pierwszej kolejności oraz dają możliwość tworzenia modeli życia podzespołów, dzięki czemu możliwe jest opracowywanie prognoz. Kolejne kontrole można indywidualnie dopasować, aby regularnie oceniać podzespoły, których czas wymiany się zbliża. Pozwala to zminimalizować opóźnienia w produkcji, ponieważ części zamienne mogą być zamówione z wyprzedzeniem i dostarczone bezpośrednio na czas planowanej wymiany.