Prognostics and Health Management

Prognozy i monitoring stanu urządzeń

Traktujemy bardzo poważnie stan urządzeń swoich klientów. W związku z tym opracowaliśmy kilka skutecznych programów prognozowania i monitoringu stanu urządzeń w tym programy konserwacji prewencyjnej oraz zdalną technologię monitoringu stanu urządzeń PreVail.

Stosujemy zaawansowane modele oparte na szerokiej znajomości wydajności naszych urządzeń w różnych warunkach górniczych i porównujemy dane uzyskane z danego urządzenia z tymi modelami, aby stwierdzić, czy konieczne jest podjęcie aktywnych działań konserwacyjnych. 

W ramach zdalnego procesu monitoringu stanu nasze najnowocześniejsze oprogramowanie prognozujące analizuje informacje uzyskiwane z urządzenia w czasie rzeczywistym i wyszukuje trendy oraz wskazuje nieprawidłowości. Pozwala to przewidywać usterki i błędy tak wcześnie jak to możliwe, długo zanim staną się widoczne dla operatorów lub techników.

Stale porównując wydajność urządzenia z opracowanym modelem, możemy wskazać najważniejsze działania, jakie należy podjąć w ciągu kolejnych 24 godzin, aby mieć pewność, że urządzenie w dalszym ciągu będzie działało w pełni wydajnie.

Konserwacja prewencyjna

Nasze programy konserwacji prewencyjnej pozwalają ocenić bieżący stan urządzenia, aby móc lepiej przewidywać, kiedy należy wykonać odpowiednie działania.

Usługa zdalnego monitorowania stanu technicznego PreVail

  • Zapewnia we właściwym czasie odpowiednią wiedzę na temat stanu technicznego i wydajności pracy urządzenia
  • Rozpoznaje stałe wzorce i odstępstwa od normalnych stanów