Nasze urządzenia, które przeszły przebudowę modernizacyjną posiadają niezrównaną wartość. Nasze niezrównane doświadczenie, możliwości serwisowe, udogodnienia i personel sprawiają, że możemy zaoferować urządzenia o takich samych parametrach, jak urządzenia nowe przy kosztach znacznie niższych niż w przypadku zakupu nowego sprzętu. Nasze programy przebudowy modernizacyjnej są oparte na pełnej gamie usług OE, w tym częściach, programach wymiany podzespołów (CEP), zarządzaniu projektem na miejscu, zasobach siły roboczej, usługach warsztatowych i pomocy technicznej, w tym pomocy w zakresie zastosowań. W końcu wszystkie urządzenia, które przechodzą przebudowę modernizacyjną uzyskują naszą gwarancję.

Dlaczego poddawać urządzenia przebudowie modernizacyjnej?

Program przebudowy modernizacyjnej zapewnia wyższą produktywność posiadanych urządzeń:

  • Przywraca urządzenia do stanu pierwotnego lub zgodnego z bieżącymi specyfikacjami i/lub normami, poprawiając dostępność, produktywność i wydajność operacyjną
  • Zapewnia wydajność taką, jak w przypadku nowych urządzeń przy niższych wydatkach (w porównaniu z nowymi urządzeniami)
  • Umożliwia jednolitą specyfikację całej floty i zapewnia ujednolicenie części zamiennych, zmniejszając koszty zapasów
  • Przywraca dobry stan urządzeń, konstrukcyjną spójność i sprawność układów roboczych, wydłużając żywotność sprzętu, jego wartość ekonomiczną i długość cyklu życia

Ponadto procedura przebudowy modernizacyjnej daje możliwość zaliczenia kosztów do wydatków kapitałowych, eliminując lub zmniejszając oddziaływanie na budżet utrzymania ruchu i napraw.

Jak działa proces przebudowy modernizacyjnej?

Proces przebudowy modernizacyjnej rozpoczyna się od analizy stanu urządzenia, która obejmuje przegląd dokumentacji konserwacji, ocenę konstrukcji oraz badania stanu komponentów. Następnie przedstawiamy listę zalecanych działań zmierzających do poprawy produktywności i niezawodności oraz listę rozbudowy elementów mechanicznych (w razie konieczności).

Główne przebudowy modernizacyjne

Główne przebudowy modernizacyjne urządzeń powierzchniowych, takich jak koparki, wiertnice, ładowarki lub urządzenia zgarniakowe są wykonywane mniej więcej w połowie okresu eksploatacji urządzenia. Przebudowa modernizacyjna stanowi remont główny obejmujący sprawdzenie, demontaż, renowację, rozbudowę, ponowny montaż, testowanie i ocenę wydajności. Na przykład remont główny koparki polega na kompletnej regeneracji urządzenia, w tym na kompletnym demontażu urządzenia w celu przeprowadzenia wymiany komponentów koła rolki i naprawy konstrukcji, kiedy poszczególne komponenty są zdemontowane.

Przebudowy modernizacyjne urządzeń podziemnych takich jak kombajny typu Continuous Miner lub urządzenia do odstawy rozpoczynają się od demontażu wszystkich komponentów z ramy. Wszystkie komponenty mechaniczne, hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne są całkowicie demontowane, sprawdzane, regenerowane i testowane przy wykorzystaniu rygorystycznych norm. Wszystkie elementy, kable, przewody, węże i armatura oraz elementy zużywające się (w tym łańcuchy) są wymieniane.

Po zakończeniu przebudowy modernizacyjnej, użytkownik otrzymuje aktualizację katalogu części, instrukcji technicznych i gwarancji. Informacje dotyczące przebudowy modernizacyjnej są dokumentowane dla potrzeb przyszłych prac serwisowych, napraw i kolejnych przebudów modernizacyjnych.

Częściowe przebudowy modernizacyjne

Częściowe przebudowy modernizacyjne urządzeń dla górnictwa odkrywkowego i podziemnego koncentrują się na wymianie komponentów i wykonaniu napraw w celu zapewnienia skutecznego działania urządzenia i maksymalnego wydłużenia czasu między głównymi przebudowami modernizacyjnymi.

Jakie korzyści wynikają ze skorzystania z naszej oferty na wykonanie przebudowy modernizacyjnej?

W przypadku skorzystania z naszej oferty na przebudowy modernizacyjne, można być pewnym, że zostaną zastosowane najbardziej zaawansowane procesy dotyczące bezpieczeństwa, zarządzania projektem i usług OE.

  • Zapewnia, że przebudowa modernizacyjna jest realizowana w sposób bezpieczny, prawidłowy i szybki, oszczędzając sporo czasu i pieniędzy
  • Wykorzystuje wiedzę i doświadczenie własnych specjalistów
  • Sprawnie obsługuje cały proces przebudowy modernizacyjnej, w tym audyty, diagnostykę, ocenę kosztów, zakup części, planowanie, demontaż, naprawę i ponowną instalację, montaż, testowanie, szkolenie, opracowanie dokumentacji i oddanie do eksploatacji
  • Łączy regularną konserwację i naprawę w proces przebudowy modernizacyjnej
  • Oferuje przejrzystość projektu poprzez ciągły monitoring głównych etapów i informowanie o postępach
  • Zapewnia zastosowanie i rygorystyczne testowanie obowiązkowych unowocześnionych rozwiązań wspomagających produkcję

Ułatwiamy działanie klientom, przejmując całą odpowiedzialność za wszystkie aspekty przebudowy modernizacyjnej urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o szybki kontakt z kierownikiem działu obsługi klienta.