Podstawowe informacje o układzie sterowania elektrycznego Centurion:

 • Poprawa czasu ładowania urządzeń do odstawy o 10-15%
 • Poprawa prędkości kopania o 10-15%
 • Średni wzrost prędkości silnika dla wszystkich rodzajów ruchu wynoszący 10%
 • Skrócenie średniego czasu cyklu o 1,5 do 3 sekund
 • Zwiększenie dostępności elektrycznej od 1 do 3%
 • Zmniejszenie zapotrzebowania na elementy obwodów drukowanych o 70%
 • Zwrot z inwestycji w czasie od 1 do 3 lat

Powyższe wyniki bazują na danych porównawczych uzyskanych w czasie wymiany analogowego układu sterowania w koparkach na układ Centurion. Faktyczne wyniki mogą być inne w zależności od zmiennych związanych z konkretnym zastosowaniem.

Wyższa produktywność

Wydajność w Twojej kopalni szybko rośnie Dlatego efektywność koparek elektrycznych jest szczególnie ważna.

Aktualizacja układu sterowania elektrycznego Centurion może udoskonalić koparkę z systemem analogowym, skracając o kilka sekund każdy cykl kopania i zwiększając wydajność w każdej godzinie. Konstrukcja maksymalizuje wydajność, co jednak nie dzieje się kosztem żywotności elementów konstrukcyjnych, zapewniając najniższy koszt na tonę w porównaniu z napędami konkurencji.

Układ Centurion poprawia wydajność dzięki większemu zakresowi prędkości wyciągarki i mechanizmu nabierania. Mimo, że ruchy są wykonywana przy zastosowaniu momentu obrotowego jak przy niskiej prędkości, ich faktyczna prędkość w każdym kierunku jest teraz wyższa. Prędkość wyciągarki została znacznie zwiększona, ale utrzymano wysoki poziom odspajania z nasypu. Prędkość załadunku również została zwiększona i odpowiada prędkości pracy wyciągarki w czasie cyklu kopania. Operator nie musi już czekać aż proces nabierania wyrówna się z pracą wyciągarki, dzięki czemu może w krótszym czasie przekopać się przez nasyp, ustawić łyżkę nad wozidłem i powrócić do pozycji zagłębiania.

Czas przeniesienia napędu został skrócony o około trzy sekundy, zwiększając mobilność koparki. Sprawdzenie włączenia i wyłączenia hamulców oraz sprawdzenie układu napędowego pomaga ograniczyć uszkodzenia urządzenia.

Wyższa niezawodność

Wzrost wydajności nie wpływa na niezawodność. W rzeczywistości układ Centurion zapewnia wyższą niezawodność niż inne układy napędu i sterowania, ponieważ wyższa prędkość została odpowiednio dopasowana do konstrukcyjnych ograniczeń związanych z urządzeniem.

Jeżeli nie występują problemy, układ Centurion zapewnia wiele informacji diagnostycznych. Pracownicy i technicy działu utrzymania ruchu mogą skorzystać z zainstalowanego w urządzeniu komputera z ekranem dotykowym, aby uzyskać dostęp do różnych poziomów informacji diagnostycznych dotyczących układu napędowego i sterowania.

Wydajne standardowe funkcje

Układ Centurion jest wyposażony w następujące funkcje standardowe:

 • Napęd ze sterowaniem cyfrowym na prąd stały: zastępuje przestarzały układ napędowy z analogowym sterowaniem napędami ze sterowaniem cyfrowym
 • Wyższy zakres prędkości: wyższa prędkość silnika w porównaniu do układów analogowych
 • Dynamiczne osłabienie pola: dynamicznie zmienna prędkość i moment obrotowy
 • Zaawansowane zabezpieczenie pętli sterowania z kalkulatorem załadunku: poprawia sterowanie całkowicie załadowaną łyżką w całym cyklu ładowania
 • Interfejs użytkownika zgodny z OPC: zapewnia lepsze pozyskiwanie danych
 • Testowanie w trybie przygotowania urządzenia do pracy: skraca czas usuwania usterek i przeprowadzania ustawień przed przygotowaniem urządzenia do pracy
 • Automatyczne miękkie opuszczanie wysięgnika: zmniejsza strukturalne uszkodzenia lin i wysięgnika w czasie drugiej fazy podnoszenia wysięgnika
 • Opti-Dig: przeciwdziała nieproduktywnemu zatrzymaniu się w nasypie, zmniejszając termiczne przeciążenie silnika
 • Wykrywanie miękkiej linii monitoruje moc napędu, optymalizując sterowanie w czasie wykrycia miękkiej linii
 • Obrót zespołów RPC: obraca zespołami RPC, zmniejszając ich termiczne obciążenie
 • Stan cyklu: mierzy i podaje w czasie rzeczywistym czas cyklu (czas kopania, czas ruchu obrotowego, czas zagłębiania)
 • Zdalna praca wyciągarki: umożliwia zdalną pracę bębna wyciągarki w czasie wymiany liny, zapewniając lepsze sterowanie i widoczność

Dostępne opcje dodatkowe

Układ centurion może też być wyposażony w liczne rozwiązania opcjonalne:

 • Układ ładowności i podawania stanu cyklu: podaje ładowność łyżki i środka wykorzystywanego do odstawy wraz z czasem cyklu w celu zapewnienia optymalnego ładowania
 • Uniwersalny transport: pozwala na wymianę danych między układem transportowym i układem sterowania koparki w celu zapewnienia optymalnego ładowania
 • Modernizacja silnika: umożliwia przeprowadzenie modernizacji w celu zapewnienia wyższych możliwości termicznych
 • Zaawansowane monitorowanie mocy: zapewnia informacje dotyczące monitorowania mocy na ekranie graficznego interfejsu użytkownika i przekazuje dane do układu zdalnego zarządzania stanem technicznym PreVail
 • Zaawansowana diagnostyka RPC diagnostyczny system testowania do rozwiązywania problemów i optymalizacji układu RPC
 • Zdalne monitorowanie stanu technicznego:zdalny układ zarządzania stanem technicznym PreVail optymalizuje niezawodność monitoringu i produktywność floty koparek
 • Wykrywanie łuku elektrycznego: zastosowano układ zabezpieczenia przedziałów elektrycznych przed łukiem elektrycznym
 • Monitorowanie wibracji: zapewnia monitorowanie wibracji on-line zintegrowane z układem zdalnego zarządzania stanem technicznym PreVail
 • Track Shield: zapewnia wykrywanie uderzeń łyżki o gąsienice, aby zmniejszyć ich częstotliwość i siłę
 • TripRite: układ zwalniania łyżki z silnikiem na prąd stały bez szczotek, który za każdym razem optymalizuje sterowanie wrotami łyżki