Podstawowe informacje o układzie OptiDrive dla przenośników ścianowych:

 • Rozwiązanie opracowane specjalnie dla przenośników ścianowych
 • Większe bezpieczeństwo dzięki elektronicznemu układowi przeciwdziałającemu przeciążeniu napędu trakcji
 • Zmniejsza długość ruchu łańcucha nawet o 40% poprzez zapewnienie, że łańcuch jest całkowicie obciążony w czasie pracy
 • Zmniejsza zużycie energii do 20% poprzez optymalne sterowanie prędkością i momentem obrotowym
 • Zmniejsza zużycie wody do 80% poprzez wyeliminowanie TTT i innych połączeń
 • Możliwość instalacji we wszystkich istniejących przenośnikach ścianowych

Ogólna informacja

Układ OptiDrive do przenośników ścianowych z napędem o zmiennej prędkości wydłuża żywotność urządzeń i zmniejsza zużycie energii. Napęd o zmiennej prędkości jest połączony z silnikiem, aby uzyskać lepszą kontrolę nad prędkością i momentem obrotowym, co zapewnia łagodniejszy start i zatrzymanie oraz większe przyspieszenie. Różne prędkości łańcucha, które odpowiadają warunkom produkcji pozwalają na poprawę wydajności, osiągnięcie lepszych cykli urabiania i wyższej efektywności pracy systemu ścianowego.

Układ OptiDrive z napędem o zmiennej prędkości zaprojektowany do pracy w surowych warunkach występujących w górnictwie podziemnym posiada dopuszczenia do wszelkich typów zastosowań. Jest on wyposażony w wysokiej jakości silnik z ognioszczelną obudową połączony z napędem wysokiej mocy o zmiennej częstotliwości, aby uzyskać jeden zespół napędowy. Można go łatwo zintegrować ze wszystkimi podzespołami przeniesienia mocy, tworząc kompletny układ napędowy.

Układ OptiDrive do przenośników ścianowych zapewnia następujące kluczowe korzyści:

 • Poprawia bezpieczeństwo poprzez zaawansowane sterowanie łańcuchem przenośnika ścianowego, który wymaga rzadszych ręcznych interwencji
 • Zapewnia doskonałą kontrolę materiału, umożliwiając wyższą produktywność
 • Optymalizuje sterowanie prędkością, aby znacząco zwiększyć żywotność urządzenia
 • Zmniejsza koszty operacyjne i poprawia niezawodność
 • Upraszcza konserwację
 • Zmniejsza zużycie energii i konieczność obsługi

Pomaga zwiększyć bezpieczeństwo operatora

Układ OptiDrive do przenośników ścianowych pomaga zwiększyć bezpieczeństwo operatora przez:

 • Natychmiastowe elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczając napęd trakcji i łańcuch przed wysokimi obciążeniami w przypadku zablokowania łańcucha w czasie pracy
 • Wykrywanie pęknięć łańcucha umożliwiające natychmiastowe wyłączenie układu
 • Niezależną kontrolę napędu ruchu do przodu i powrotu, zapewniając, że luz łańcucha jest minimalny w czasie rozruchu
 • Dostępność całego momentu obrotowego przy zerowej prędkości, umożliwiając w pełni kontrolowany start systemu ze stanu przeciążenia

Inteligentne wskaźniki produkcji

Układ OptiDrive do przenośników ścianowych oferuje inteligentne funkcje sterowania prędkością produkcji, aby zminimalizować jej gwałtowne wzrosty i spadki występujące w tradycyjnej eksploatacji ścianowej, w tym zapewnia:

 • Stały przepływ węgla w celu zapewnienia niezmiennego wydobycia
 • Brak ryzyka przeciążenia przenośników w dalszej części linii produkcyjnej
 • Stabilne zapotrzebowanie na energię w celu zmniejszenia obciążenia elementów elektrycznych
 • Dopasowanie do prędkości kombajnu ścianowego w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania przenośników

Dłuższa żywotność urządzeń i mniejsze potrzeby w zakresie utrzymania ruchu

Układ OptiDrive do przenośników ścianowych zmniejsza zużycie podzespołów urządzeń, gwarantując, że łańcuch jest stale w pełni obciążony, kiedy przenośnik pracuje, zmniejszając długość ruchu łańcucha o ponad 40%. Oznacza to mniejsze o 40% obroty łańcucha, kół łańcuchowych, złącz, układu przeniesienia mocy i silnika, co przyczynia się do osiągnięcia znacznie dłuższej żywotności i mniejszej liczby przestojów w celu przeprowadzenia naprawy i konserwacji.

Układ ma niewielkie wymagania w zakresie konserwacji może działać pod ziemią przy zachowaniu cyklu serwisowego wynoszącego trzy lata.

Układ OptiDrive do przenośników ścianowych został także zoptymalizowany w celu zapewnienia łatwej konserwacji:

 • Stały monitoring pozycji łańcucha umożliwia układowi Optidrive jego ustawienie w z góry ustalonej pozycji, pozwalając na łatwe i skuteczne przeprowadzenie kontroli i konserwacji.
 • Powolne przemieszczanie łańcucha ze zmienną prędkością umożliwia jego łatwą kontrolę i ustawienie
 • Możliwość szybkiego kontrolowanego ruchu wstecz

Niższe zużycie energii

W wielu wypadkach układ OptiDrive do przenośników ścianowych zastępuje układ kontrolowanego poślizgu, który normalnie działa z wydajnością wynoszącą 95,5% Rozwiązanie to w połączeniu z oszczędnością energii wynikającą z optymalizacji prędkości i momentu obrotowego w czasie zatrzymania produkcji i fazy niskiej produkcji może zapewnić oszczędności energii przekraczające 20% w porównaniu do układu stałej prędkości i łagodnego startu.

Łatwa instalacja i oddanie do eksploatacji

Ponieważ układ OptiDrive do przenośników ścianowych to zintegrowany układ napędowy i system silnika, umożliwia on nie tylko oszczędność przestrzeni, ale także wewnętrznie zarządza przewodem silnika, eliminując problemy z zabezpieczeniem elektrycznym, jakie są związane z wolnostojącymi napędami zmiennej prędkości. Integracja oznacza także, że parametry instalacji są wcześniej ustawione w systemie w czasie procesu produkcji. W porównaniu z napędami wolnostojącymi układ OptiDrive nie wymaga instalacji — wystarczy go podłączyć i rozpocząć produkcję. 

Może Cię zainteresować...