Podstawowe informacje o układzie monitoringu i sterowania LINCS II:

 • Steruje funkcjami ładowarki
 • Monitoruje najważniejsze parametry operacyjne i przedstawia informacje w czasie rzeczywistym
 • Przesyła dane do zdalnego zbierania
 • Zapewnia dane w czasie rzeczywistym i umożliwia rozwiązywanie problemów
 • Zwiększa bezpieczeństwo pracy

Ogólna informacja

Sieciowy układ sterowania LINCS II ma na celu wsparcie operatorów w dążeniu do spełnienia wyzwań stawianych nawet przez najbardziej wymagające zastosowania w górnictwie odkrywkowym. Zamontowany na desce rozdzielczej interaktywny ekran dotykowy służy do wyświetlania:

 • Bardzo dużej liczby informacji odbieranych bezzwłocznie w czasie rzeczywistym, które umożliwiają dostosowanie wydajności do warunków
 • Kluczowych danych statystycznych, takich jak wysokość i kąt łyżki, masa załadowana do łyżki, łączna masa załadowana do wozidła, czas cyklu ładowania, całkowita masa przetransportowanego ładunku, ilość paliwa w zbiorniku, prędkość pojazdu, temperatura czynnika chłodzącego itp.
 • Łatwy do zinterpretowania format graficzny, który z łatwością można skonfigurować zgodnie z osobistymi preferencjami

Dodatkowo układ LINCS II pomaga zwiększyć bezpieczeństwo, uniemożliwiając operatorowi realizację nieodpowiednich poleceń. Na przykład układ LINCS II uniemożliwi podniesienie ładunku, którego masa wykracza poza wartość dopuszczalną. Następnie za pomocą interaktywnego ekranu przekazuje on odpowiednie informacje, umożliwiając operatorowi podjęcie natychmiastowych działań korygujących bez niepewności co do przyczyny i niepotrzebnych wysiłków.

Alarmy oznaczane kolorami

Alarmy i ostrzeżenia są kodowane kolorami, aby wzmocnić poziom przekazu dotyczący ich pilności:

 • Alarmy czerwone informują, że doszło do zdarzenia, które może doprowadzić do bardzo poważnej awarii urządzenia lub obrażeń ciała
 • Żółte ostrzeżenia informują że elementy mające wpływ na działanie urządzenia uległy awarii lub ich parametry są poza tolerancją
 • Niebieskie alarmy konserwacji prewencyjnej wskazują elementy, których parametry są poza tolerancją, i które powinny zostać naprawione lub wymienione przy kolejnej zaplanowanej konserwacji prewencyjnej

Całkowicie zamknięty układ

Układ jest całkowicie umieszczony w zamkniętej szafie sterującej niskiego napięcia, która pełni rolę centralnego miejsca dla wszystkich sygnałów wejścia i wyjścia pomiędzy układem a urządzeniem.

Dostęp do podstawowych funkcji

Klawiatura operatora umożliwia uzyskanie natychmiastowego dostępu do wszystkich funkcji:

 • Zmiany ustawień wysokości
 • Powrotu do wartości docelowej kopania
 • Stanu napędu (małe, średnie lub duże otwarcie przepustnicy)
 • Ustawień prędkości obrotowej silnika (małej średniej lub dużej)
 • Ręcznego smarowania
 • Zmiany momentu obrotowego silnika
 • Zmiany prędkości silnika

Zintegrowane oprogramowanie wspierające

Dodatkowo zintegrowane oprogramowanie wspierające oferuje następujące narzędzia:

 • Narzędzie serwisowe: w razie potrzeby przenosi aktualizacje i przywraca punkty w urządzeniu
 • eLETROchart: pokazuje bieżący stan i historię wydajności zarejestrowaną przez każdy czujnik
 • Przegląd rejestrów: wyświetla w formie rejestru wszystkie informacje, ostrzeżenia i alarmy na temat załadunku
 • Zdalny monitoring: umożliwia przeprowadzenie pełnego zdalnego monitoringu z wykorzystaniem układu LINCS
 • Diagnostyka LINCS: pokazuje szczegółowe informacje na temat każdego zarejestrowanego ostrzeżenia i alarmu

Kompatybilność z innymi układami monitoringu firmy

Układ sterowania LINCS II komunikuje się także z układem zdalnego zarządzania stanem technicznym PreVail, wykorzystując potężne możliwości w zakresie komunikacji, zarządzania i sterowania, aby przekształcić dane i informacje w precyzyjniejszą wiedzę, która ma dużą wartość dla operatorów i zespołów odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu. Wiedzę tę można pokazać poprzez:

 • Pulpity z kluczowymi wskaźnikami wydajności
 • Narzędzia do analizy graficznej
 • Narzędzia do modelowania predykcyjnego i narzędzi sprawozdawczych