Ogólne informacje o systemie

Wizualizator 3D systemu ścianowego jest wysokiej jakości systemem grafiki 3D, który umożliwia użytkownikowi oglądanie widoku kompletnego czoła systemu ścianowego podczas jego pracy. Nie jest to symulator 3D. Wizualizator 3D powiększa sprzęt ścianowy i wykorzystuje bieżące dane z urządzeń podziemnych w celu zobrazowania działania urządzeń w czasie rzeczywistym. Do najważniejszych wizualizowanych podzespołów systemu należą zmechanizowane obudowy ścianowe (PRS), opancerzony przenośnik przodkowy (AFC), przenośnik podścianowy (BSL), kruszarka, zwrotnia / stacja zwrotna najazdowa i wrębiarka. Wraz z różnymi elementami urządzenia, wizualizator będzie również przekazywał podglądy końca głównych i tylnych wrót.

Personel i kadra zarządzająca kopalnią będą mieli zdalny dostęp do operacji ścianowych za pośrednictwem urządzeń przenośnych, co zapewni im niespotykane możliwości monitorowania systemu w dowolnym czasie.

Gromadzenie danych (komunikacja)

Każdy układ sterowania wrębiarką ścianową, zmechanizowaną obudową ścianową (PRS) i opancerzonym przenośnikiem przodkowym (AFC) wykorzystuje układ sterowania Faceboss do zarządzania krytycznymi funkcjami maszyn i łączenia się z różnymi modułami sterującymi znajdującymi się na przodku ściany wydobywczej. Układy sterowania Faceboss komunikują się wzajemnie ze sobą i innymi układami sterowania systemu ścianowego poprzez nadmiarowe szybkie światłowodowy i bezprzewodowe sieci komunikacyjne. Typowe dane zebrane od każdego urządzenia zawierają co najmniej następujące elementy:

Wrębiarka
 • Aktualne położenie na czole systemu ścianowego
 • Kierunek i prędkość odstawy
 • Pionowa wysokość każdego bębna urabiającego
 • Położenie każdej osłony ostrza
 • Kąty pochylenia wosi poprzecznej i podłużnej podwozia
 • Uniesienie wrębiarki
Zmechanizowana obudowa ścianowa (PRS)
 • Położenie przemieszczania się obudowy ścianowej
 • Położenie każdej rozpory
 • Kąt pochylenia w osi poprzecznej i podłużnej każdej podpory
 • Kąt pochylenia  w osi poprzecznej i podłużnej każdej podpory względem podstawy
Opancerzony przenośnik przodkowy (AFC)
 • Zużycie energii i rozkład obciążeń
 • Kontrola naciągu łańcucha przenośnika AFC i przenośnika BSL
 • Praca hydrodynamicznego układu przenoszenia napędu z zastosowaniem sprzęgła hydrokinetycznego / napędu o zmiennej częstotliwości
 • Stan przenośnika BSL i kruszarki
 • Stan stacji zwrotnej najazdowej

Wizualizacja danych

Łatwy w obsłudze interfejs umożliwia obrazowanie podglądów systemu ścianowego pod każdym kątem. Narzędzie wizualizatora zapewnia możliwość wyboru konkretnych punktów danych na kluczowych elementach urządzenia i wyświetlania ich w czasie rzeczywistym. Interfejs można dostosować do konkretnych potrzeb użytkownika. Punkty danych są oznaczone kolorami w zależności od funkcji i można je odpowiednio organizować w wizualizatorze. Umożliwia to operatorom systemu podejmowanie lepiej umotywowanych decyzji i poprawę ogólnej wydajności systemu.

Kompletne dostosowanie urządzenia do potrzeb użytkownika

Narzędzie do wizualizacji systemu ścianowego używa tych samych danych modelowania CAD, jakich użyto do projektowania i produkcji oryginalnego urządzenia, by w pełni odtworzyć urządzenie pracujące w kopalni. Pozwoli to operatorom na szybkie zapoznanie się z najważniejszymi podzespołami i działaniem systemu ścianowego.

Narzędzia szkoleniowe

Wizualizacja systemu ścianowego umożliwia także spółkom górniczym przeszkolenie operatorów w bezpiecznym otoczeniu, które w pełni umożliwia wizualizację, powiększa urządzenie w formacie 3D i odtwarza warunki, w jakich te urządzenia pracują. Uczestnicy szkolenia uzyskują możliwość kompleksowego spojrzenia na pracę poszczególnych układów bez żadnego wpływu na wydajność lub uszkodzenie sprzętu, co sprawia, że uczestnicy szkolenia są lepiej przygotowani do podejmowania decyzji w warunkach roboczych.

Możliwość zapisu i odtwarzania

System wizualizacji daje możliwość pełnego zapisu i odtwarzania nagrania w formacie 3D, co pozwala operatorom na zapoznanie się z danymi historycznymi i umożliwia ich analizę w celu poprawienia produktywności i umożliwienia wyboru najlepszych praktyk. Funkcja powtórnego odtwarzania pozwala użytkownikowi wybrać konkretną datę i czas powtórnego odtwarzania.

Interfejs/zgodność z funkcją wykrywania bliskości

System wizualizacji systemu ścianowego jest całkowicie kompatybilny z naszym systemem wykrywania bliskości systemu ścianowego, umożliwiając użytkownikom systemu nie tylko obserwowanie urządzenia podczas pracy, ale również lokalizację operatorów.