Podstawowe informacje o układzie monitorowania załadunku:

 • Zapewnia operatorowi w czasie rzeczywistym informację dotyczącą załadunku łyżki
 • Pomaga przeciwdziałać kosztownemu rozsypywaniu materiału na skutek przeładowania
 • Ogranicza uszkodzenia konstrukcji łyżki i wozidła
 • Szybkie i proste procedury długoterminowej kalibracji

Ogólna informacja

Każde wozidło posiada idealną masę, która pozwala minimalizować koszty i maksymalizować zyski. Przeładowywanie wozidła doprowadzi do zwiększenia kosztów jego utrzymania i może także doprowadzić do anulowania gwarancji, ponadto w przypadku przeładowywania wozidła może dochodzić do rozsypywania się kosztownego materiału. Z drugiej strony niedoładowywanie wozideł przyczynia się do zmniejszenia produktywności, co przekłada się na spadek dochodów.

Układ Payload P&H oferuje precyzyjne i rzetelne pomiary ładowności łyżki przy jednoczesnej prostocie kalibracji, co umożliwia operatorom optymalizację procesu ładowania.

System oferuje operatorowi koparki informacje dotyczące masy w tonach materiału znajdującego się w łyżce. Jeżeli zostaje ustalona docelowa ładowność wynikająca z rozmiaru wozidła, informacja ta pozwala operatorowi na załadunek wozidła za każdym razem dokładnie taką samą ilością materiału.

Ponieważ wielkość załadunku łyżki jest pokazywana w czasie rzeczywistym, umożliwia to operatorowi dostosowywać proces załadunku urządzeń do odstawy bezzwłocznie, kiedy uzyska on informację o tym, że nie jest ładowana odpowiednia ilość materiału.

Układ P&H Payload zapewnia następujące podstawowe informacje:

 • Bieżąca/ostatnia załadowana ilość w tonach
 • Trend załadunków
 • Czas załadunku bieżącego wozidła w sekundach
 • Bieżące odstępstwo od wartości docelowej
 • Łącza wartość dla bieżącego wozidła
 • Czas bieżącego cyklu w sekundach
 • Kąt obrotu w stopniach
 • Całkowity tonaż załadowany w czasie bieżącej zmiany
 • Tonaż na godzinę pracy w czasie bieżącej zmiany
 • Średni czas załadunku wozidła w czasie bieżącej zmiany
 • Średnia masa załadowana do wozideł w czasie bieżącej zmiany
 • Średni czas cyklu w czasie bieżącej zmiany
 • Tonaż na godzinę pracy w czasie bieżącej zmiany

System Payload wraz z systemem Pin

System Paypload wraz z systemem Pin służy do bezpośredniego pomiaru załadunku przy zastosowaniu opatentowanego narzędzia i ogniwa obciążnikowego zamontowanego w krążku linowym wysięgnika. Ogniwo obciążnikowe mierzy bezpośrednio siłę obciążenia wyciągarki, siłę urabiania i siłę powodowaną przez podwieszony ładunek, zestawiając te dane z masą ładunku w łyżce.

Integracja z innymi urządzeniami monitorującymi stan urządzenia

System P&H Payload można zintegrować z uniwersalnym interfejsem wysyłkowym i systemem zdalnego monitorowania stanu technicznego urządzenia, dzięki czemu możliwość optymalizowania załadunku i gospodarowania zasobami jest jeszcze lepsza.