Najważniejsze cechy systemu Payload 2

 • Maksymalizuje wydajność załadunku wozidła bez nadmiernego napełnienia
 • Zmniejsza możliwość uszkodzeń konstrukcyjnych i zakresu prac konserwacyjnych koparki i wozidła powodowanych przeciążeniami.
 • Zmniejsza ryzyko niebezpiecznego i kosztownego rozsypywania się materiału na chodnikach przewozowych
 • Zapewnia oszczędność czasu produkcyjnego dzięki automatycznej kalibracji
 • Wyświetla w kabinie operatora wszystkie informacje na jednym ekranie wyposażonym w zintegrowany interfejs
 • Utrzymuje stan użyteczności koparki w przypadku utraty czujnika podstawowego przy pomocy zapasowego narzędzia szacującego

Pomóż operatorom koparki trafnie ocenić za każdym razem docelową ilość załadunku pojedynczego wozidła

Payload 2 to bardzo dokładny system ważenia ładunku łyżki koparki pracujący w czasie rzeczywistym, który pomaga operatorom zmaksymalizować wielkość załadunku pojedynczego wozidła bez jego przepełnienia. Każdy wozidło charakteryzuje się optymalną docelową wielkością załadunku, która zapewnia minimalne koszty i maksymalny zysk. Przeciążenie wozideł może być kosztowne ze względu na zwiększoną konserwację, wczesną awarię opon, zwiększone zużycie paliwa, rozsypywanie materiału, a nawet może spowodować jego utratę. Z drugiej strony zaniżenie wielkości załadunku pojedynczego wozidła poważnie osłabia wydajność transportu. Modernizując koparkę przez wykorzystanie rozwiązania Payload 2, zapewnia się operatorowi możliwość kontroli zarówno wielkości załadunku pojedynczej łyżki koparki, jak i bieżącej wielkości załadunku pojedynczego wozidła (zwykle w granicach 5% wagowo). Za każdym razem, kiedy operator trafnie dobiera docelową wielkość załadunku pojedynczego wozidła, produktywność firmy zwiększa się przy jednoczesnym zmniejszeniu prawdopodobieństwa uszkodzenia konstrukcyjnego wskutek nadmiernego załadunku.

Kluczowe śledzenie danych produkcyjnych

System Payload 2 zapewnia operatorowi nie tylko aktualną masę materiału, ale również zdalne monitorowanie stanu technicznego. Zakres śledzenia obejmuje również:

 • ·obecną i poprzednią wielkość załadunku łyżki koparki
 • trend załadunku łyżki koparki
 • czas załadunku bieżącego wozidła
 • bieżące odstępstwo od wartości docelowej
 • bieżący łączny załadunek wozidła
 • bieżący czas trwania cyklu
 • kąt obrotu łyżki
 • łączną ilość ton w czasie bieżącej zmiany
 • ilość ton na godzinę pracy w czasie bieżącej zmiany
 • średni czas załadunku wozidła w czasie bieżącej zmiany
 • średnią masę załadunku wozideł w czasie bieżącej zmiany
 • średni czas cyklu w czasie bieżącej zmiany

Integracja ze zdalnym monitorowaniem stanu technicznego

Zintegrowanie Payload 2 z systemem Komatsu Remote Health Monitor (RHM) [Zdalne monitorowanie stanu technicznego] jest możliwe i jeszcze bardziej poprawia optymalizację załadunku i zarządzanie zasobami.

Ten system jest dostępny w postaci opcji modernizacyjnej w koparkach górniczych z napędem elektrycznym marki P&H ze zmodernizowanym systemem sterowania Centurion i jest wykorzystywany jako standard we wszystkich koparkach 4800XPC. Należy pamiętać, że każda koparka pracująca w terenie, którą zaplanowano zmodernizować, zostanie poddana audytowi pod kątem kompatybilności.

Gdyby Payload 2 przyczynił się do wyeliminowania jedynie 50% ładunków wozideł, które nie dotarły do celu, jakiego wzrostu w produkcji i spadku zapotrzebowania na prace konserwacyjne wozideł można by się spodziewać? 

Dowiedz się więcej od przedstawiciela handlowego Komatsu lub skontaktuj się z nami bezpośrednio. 

Powiązane urządzenia dla górnictwa

P&H 4800XPC

 • Ładowność nominalna 122,5 ton metrycznych (135 krótkich ton amerykańskich)
 • Nominalna pojemność łyżki pogłębiającej 65,7 do 70,3 m3

P&H 4100XPC AC-90

 • Ładowność nominalna od 73 do 82 ton metrycznych (od 80 do 90 krótkich ton amerykańskich)
 • Nominalna pojemność łyżki pogłębiającej od 42 do 49 m3

P&H 4100XPC

 • Ładowność nominalna 108,9 ton metrycznych (120 krótkich ton amerykańskich)
 • Nominalna pojemność łyżki pogłębiającej 52,8 do 61,2 m3

P&H 4100C Boss

 • Ładowność nominalna 90,7 ton metrycznych (100 krótkich ton amerykańskich)
 • Nominalna pojemność łyżki pogłębiającej 44,3 m3

P&H 4100C

 • Ładowność nominalna 81,6 ton metrycznych (90 krótkich ton amerykańskich)
 • Nominalna pojemność łyżki pogłębiającej 45,9 m3

P&H 2800XPC

 • Ładowność nominalna 59 ton metrycznych (65 krótkich ton amerykańskich)
 • Nominalna pojemność łyżki pogłębiającej 26,8 do 33,6 m3

P&H 2300XPC

 • Ładowność nominalna 45,4 ton metrycznych (50 krótkich ton amerykańskich)
 • Nominalna pojemność łyżki pogłębiającej 18,3 do 25,5 m3