Podstawowe informacje o JoyConnect:

  • Może być wykorzystywany we wszystkich urządzeniach pracujących w systemach komorowo-filarowych
  • Przesyła dane operacyjne z urządzeń w celu opracowania analiz

JoyConnect można zastosować we wszystkich maszynach w sekcji w przypadku prowadzenia wybierania komorowo-filarowego. Umożliwia on gromadzenie danych dotyczących produktywności pochodzących z urządzeń do odstawy, urządzeń do kotwienia w stropie, urządzeń przesypowo-kruszących i przenośników sekcyjnych. Dane mogą być także zbierane z urządzeń innych marek.

Z systemu mogą być gromadzone dane dotyczące napięcia, prądu, temperatury, ciśnienia i przepływu oraz pewne dane operacyjne. Są one przesyłane na powierzchnię, gdzie są analizowane i przekształcane na użyteczną informację.