Mining Intelligence

Przetwarzanie danych z kopalń

Technologia służąca do przetwarzania danych z kopalń pomaga utrzymać dobrą kontrolę kosztów i zwiększać zyski dzięki uzyskiwanej we właściwym czasie wiedzy na temat stanu i wydajności urządzeń.

Eksploatacja odkrywkowa odnosi korzyści dzięki uzyskiwanym we właściwym czasie i przydatnym informacjom dotyczącym stanu i wydajności urządzenia, które są generowane przez rozwiązanie do zdalnego monitorowania stanu urządzenia o nazwie PreVail. Ponadto system monitorowania ładowności i uniwersalny interfejs koparki zapewnia operatorom i kierownictwu w czasie rzeczywistym informacje dotyczące pracy koparki.

JoyConnect monitoruje kluczowe dane operacyjne we wszystkich urządzeniach systemów komorowo-filarowych.

Podstawowe informacje

 • Układ Payload P&H oferuje precyzyjne i rzetelne pomiary ładowności łyżki, co umożliwia operatorom optymalizację procesu ładowania.
 • Technologia zdalnego zarządzania stanem technicznym PreVail monitoruje przez 24 godziny na dobę kluczowe czynniki sprawności urządzenia, które potencjalnie mogą się przyczynić do kosztownych utrudnień lub gwałtownych i długich przerw w pracy.
 • Joy Connect zbiera informacje dotyczące produktywności pochodzące z urządzeń do odstawy, urządzeń do kotwienia w stropie, urządzeń przesypowo-kruszących i przenośników sekcyjnych.
 • Uniwersalny interfejs koparki umożliwia pracownikom wykorzystanie informacji dotyczących załadunku i czasu cyklu do poprawy swojej wydajności.

Układ monitorowania załadunku

 • Zapewnia operatorowi w czasie rzeczywistym informację dotyczącą załadunku łyżki
 • Pomaga przeciwdziałać kosztownemu rozsypywaniu materiału na skutek przeładowania

Układ zdalnego monitorowania stanu technicznego PreVail

 • Zapewnia we właściwym czasie odpowiednią wiedzę na temat stanu technicznego i wydajności pracy urządzenia
 • Rozpoznaje stałe wzorce i odstępstwa od normalnych stanów

JoyConnect

 • Zbiera dane dotyczące produktywności
 • Można go zainstalować we wszystkich urządzeniach prowadzących eksploatację w systemach komorowo-filarowych

Uniwersalny interfejs koparki

 • Wysyła dane do oprogramowania służącego do zarządzania kopalnią i odbiera z niego dane
 • Kompatybilny z systemami ModularTM, JigsawTM i WencoTM

Wizualizator 3D systemu

Wizualizator 3D Joy Global systemu ścianowego jest wysokiej jakości systemem grafiki 3D, który umożliwia użytkownikowi oglądanie widoku kompletnego czoła systemu ścianowego podczas jego pracy.