Mining Intelligence

Przetwarzanie danych z kopalń

Technologia służąca do przetwarzania danych z kopalń pomaga utrzymać dobrą kontrolę kosztów i zwiększać zyski dzięki uzyskiwanej we właściwym czasie wiedzy na temat stanu i wydajności urządzeń.

Eksploatacja odkrywkowa odnosi korzyści dzięki uzyskiwanym we właściwym czasie i przydatnym informacjom dotyczącym stanu i wydajności urządzenia, które są generowane przez rozwiązanie do zdalnego monitorowania stanu urządzenia o nazwie PreVail. Ponadto system monitorowania ładowności i uniwersalny interfejs koparki zapewnia operatorom i kierownictwu w czasie rzeczywistym informacje dotyczące pracy koparki.

JoyConnect monitoruje kluczowe dane operacyjne we wszystkich urządzeniach systemów komorowo-filarowych.

Podstawowe informacje

 • Payload 2 oferuje precyzyjne i rzetelne pomiary ładowności łyżki, co umożliwia operatorom optymalizację procesu ładowania.
 • Technologia zdalnego zarządzania stanem technicznym PreVail monitoruje przez 24 godziny na dobę kluczowe czynniki sprawności urządzenia, które potencjalnie mogą się przyczynić do kosztownych utrudnień lub gwałtownych i długich przerw w pracy.
 • Joy Connect zbiera informacje dotyczące produktywności pochodzące z urządzeń do odstawy, urządzeń do kotwienia w stropie, urządzeń przesypowo-kruszących i przenośników sekcyjnych.
 • Uniwersalny interfejs koparki umożliwia pracownikom wykorzystanie informacji dotyczących załadunku i czasu cyklu do poprawy swojej wydajności.

JoyConnect

 • Zbiera dane dotyczące produktywności
 • Można go zainstalować we wszystkich urządzeniach prowadzących eksploatację w systemach komorowo-filarowych

Wizualizator 3D systemu

Wizualizator 3D Joy Global systemu ścianowego jest wysokiej jakości systemem grafiki 3D, który umożliwia użytkownikowi oglądanie widoku kompletnego czoła systemu ścianowego podczas jego pracy. 
Online Vibration Monitor 2

Online Vibration Monitor 2

 • Ogranicza straty w produkcji spowodowane nieplanowanymi przestojami
 • Użytkownikowi będącemu w dowolnym miejscu zapewnia szczegółowe raporty analityczne online
Payload 2

Payload 2

 • System zapewnia operatorowi w czasie rzeczywistym informacje o załadunku łyżki
 • Pomaga on przeciwdziałać kosztownemu rozsypywaniu się materiału wskutek nadmiernego załadunku

Układ zdalnego monitorowania stanu technicznego PreVail

 • Zapewnia we właściwym czasie odpowiednią wiedzę na temat stanu technicznego i wydajności pracy urządzenia
 • Rozpoznaje stałe wzorce i odstępstwa od normalnych stanów

Uniwersalny interfejs koparki

 • Wysyła dane do oprogramowania służącego do zarządzania kopalnią i odbiera z niego dane
 • Kompatybilny z systemami ModularTM, JigsawTM i WencoTM