Podstawowe informacje o zaawansowanym automatycznym sterowaniu kombajnu ścianowego:

  • Całkowicie automatyczne sekwencje urabiania
  • Możliwość stworzenia wstępnego profilu urabiania i wysokości wyjścia

Ogólna informacja

Zaawansowane automatyczne sterowanie kombajnu ścianowego zwiększa produktywność i zmniejsza narażenie operatora na zapylenie i hałas. Technologia umożliwia operatorowi zaprogramowanie całkowicie automatycznych sekwencji urabiania, w tym nawrotów na przodku.

Dodatkowo operator może stworzyć wstępny profil urabiania i wysokości wyjścia poprzez zastosowanie graficznego narzędzia do planowania offline. Po wprowadzeniu planu urządzenie automatycznie powtarza profil aż do czasu zmiany warunków. Wtedy operator może przejąć sterowanie bębna stropowego w celu realizacji preferowanego poziomu. Przy wykorzystaniu danych nowego poziomu stropu pozostała część sekwencji urabiania jest całkowicie automatyczna i stosowane są wcześniej zdefiniowane wysokości wyjścia.

Ten zaawansowany poziom automatyzacji zapewnia uzyskanie najbardziej wydajnych czasów cyklu przy zapewnieniu jednolitej wydajności urabiania w kolejnych dniach.