Podstawowe informacje o technologii Track Shield:

 • Wykrywa gąsienice i pomaga nie dopuścić do uderzenia w nie łyżką
 • Pomaga operatorowi, tworząc alternatywną drogę
 • Dostępna w koparkach elektrycznych P&H 2800 i 4100
 • Dostępna także w koparce hybrydowej P&H 2650CX
 • W celach szkoleniowych zastosowana w zaawansowanym symulatorze koparki

Ogólna informacja

Technologia Track Shield, służąca do wykrywania uderzeń i łagodzenia ich skutków, została opracowana przy szeroko zakrojonym udziale operatorów koparek i jest to jedyna technologia zautomatyzowanego wspomagania operatorów, która wykrywa gąsienice i pomaga zapobiegać uderzeniu w nie łyżką. Badania w terenie wykazały trzykrotne zmniejszenie kolizji i znaczną redukcję napraw łyżki i płytek gąsienicy. Technologia Track Shield jest dostępna w:

 • Elektrycznych koparkach linowych P&H 2800
 • Elektrycznych koparkach linowych P&H 4100 (wszystkie modele)
 • Koparkach hybrydowych P&H 2650CX

Środowisko pracy

Operatorzy często są narażani na zmieniające się warunki, które mogą być przyczyną kolizji między łyżką i gąsienicami. System Track Shield:

 • Zwiększa pewność operatora i minimalizuje jego wahanie, w jaki sposób nie dopuścić do uszkodzenia urządzenia
 • Promuje najlepsze praktyki związane z kopaniem, pomagając operatorom koparek optymalizować cykl kopania poprzez stworzenie alternatywnej drogi, która zmniejsza utrudnienia
 • Stanowi cenne narzędzie szkoleniowe dla nowych operatorów, ograniczając krzywą uczenia się prawidłowego ustawiania łyżki względem urabianej powierzchni, aby wytworzyć optymalny współczynnik napełnienia.

System Track Shield jest także zastosowany w naszym zaawansowanym symulatorze koparki. Funkcję tę można włączyć, aby pomóc operatorom zapoznać się z nim i prawidłowo wyczuć sposób jego działania.

Wydajność i produktywność

System Track Shield pomaga operatorom skoncentrować się na wysiłkach zmierzających do zapewnienia wyższej produktywności:

 • Skraca czas cyklu przez wczesne wykrywanie gąsienic i ograniczanie skutków uderzenia, umożliwiając operatorom pracę z pełną prędkością bez utraty możliwości pracy blisko koparki
 • Rozwiązuje problem głębszych łyżek i szerszych gąsienic, minimalizując efekt „martwego punktu”, który występuje, kiedy łyżka zwiększa głębokość. Radzi sobie także z różnicami, które powstały w chwili zastosowania większych płytek gąsienic w celu uzyskania mniejszego nacisku na podłoże

Technologia

W swoim planie rozwoju technologii firma Joy Global w dalszym ciągu rozwija innowacje skupiające się na poprawie wydajności klienta:

 • System Track Shield został zaprojektowany przy użyciu najlepszej w swojej klasie technologii, z wykorzystaniem precyzyjnego modelowania matematycznego i prognozowania
 • Prosta konfiguracja istniejącej architektury układu sterowania elektrycznego Centurion
 • Gotowość do połączenia z układem zdalnego monitorowania stanu technicznego PreVail w celu wczesnego przewidywania i ostrzegania o problemach z urządzeniem jeszcze zanim się one pojawią

Rozwiązanie mające ograniczyć potrzeby w zakresie utrzymania ruchu

System Track Shield pomaga zmniejszyć liczbę i intensywność uderzeń łyżką w gąsienice, a także wynikające stąd koszty konserwacji i naprawy płytek gąsienic i uszkodzeń konstrukcji:

 • Powtarzające się uderzenia w płytki gąsienicy mogą skrócić żywotność płytki gąsienicy nawet o 25%
 • Powtarzające się uderzenia łyżki w gąsienicę mogą skrócić żywotność płytek, co może spowodować utratę dochodów
 • Nieplanowane, nieprzewidziane i nieuwzględnione w budżecie przypadki wymiany płytek, sworzni i innych elementów
 • W perspektywie długoterminowej, więcej kosztownych napraw ram gąsienic i konstrukcji nadwozi
 • Wzrost całkowitego kosztu posiadania (TCO) wskutek zwiększenia kosztów konserwacji