Kompaktowa przenośna konsola udostępnia operacje zdalnego sterowania telemetrycznego w polu widzenia na odległość do jednej mili przy wykorzystaniu tego samego intuicyjnego interfejsu dostępnego w kabinie operatora. Wszystkie funkcje sterowania wierceniem są dostępne za pośrednictwem konsoli, w tym nasze zaawansowane funkcje technologiczne:

  • ·nadzorowanie obszaru przez GPS
  • ·nawigacja automatyczna
  • poziomowanie automatyczne
  • wiercenie automatyczne
  • Wykrywanie przeszkód i łagodzenie skutków

System dostępny w wiertnicach otworów strzałowych P&H 77XD i 320 XPC charakteryzuje się następującymi cechami:

  • Operacje zdalnego sterowania z zastosowaniem dokładnych pojedynczych odbiorników GPS (HPGPS)
  • Łatwy w użyciu interfejs użytkownika
  • Zintegrowany system kamerowy Hawkeye 360º
  • Integracja z lokalną siecią WiFi
  • Funkcje bezpieczeństwa, w tym fizyczna blokada kluczykiem, system zatrzymania awaryjnego zapewniający nienaruszalność bezpieczeństwa klasyfikowaną na poziomie 3 (SIL-3) , nadzorowanie obszaru przez GPS i układ zabezpieczający Watchdog (czuwak) nastawiony na 500 ms

Cechy zaawansowanej technologii

Wykrywanie przeszkód i łagodzenie skutków

System ten składa się z czujnika, który emituje układ wiązek promieniowania w celu stworzenia misternego szablonu siatki 3D, który oblicza rozmiar i odległość, dokonując jednocześnie rozróżnienia pomiędzy otaczającymi warunkami terenowymi i pobliskimi obiektami (stacjonarnymi oraz ruchomymi)

Nawigacja automatyczna

Zapewnia wysoką dokładność i powtarzalność umożliwiającą zwiększenie produkcji. System jest przeznaczony do wiercenia otworów z precyzją lokalizacji każdego nowego otworu wynoszącą 10 centymetrów według schematu wiercenia. Spójność zapewnia udoskonalenie procesu wiercenia otworów strzałowych i osiąganie pożądanego, pod względem rozmiarów, rozdrobnienia skały dokładnie według planu odwiertów. 

Nawigacja GPS o dużej precyzji (HPGPS)

System wykorzystuje dwa czujniki zainstalowane na wiertnicy do zdefiniowania obrysu pomostu wiertniczego. Można określić granice funkcjonowania GPS, tworząc obszary nadzorowanie przez GPS. Gdy wszystkie narożniki pomostu wiertniczego znajdują się w obszarze nadzorowanym przez GPS, praca wiertnicy jest ograniczona. Nawigacja GPS o dużej precyzji (HPGPS) umożliwia dokładne kontrolowanie głębokości otworu, śledząc podczas odwiertu osie x, y, z. 

Zaawansowane wiercenie automatyczne

Wiercenie automatyczne zapewnia regulację prędkości obrotowej i posuwu wiertła w celu utrzymania optymalnej głębokości odwiertu. Obejmuje to zaawansowane postępowanie z wyjątkami, które umożliwiają operatorom ingerencję polegającą na korygowaniu i dostosowywaniu się na bieżąco do sytuacji, które wpływają na ogólną wydajność wynikającą z czasu cyklu, utrzymując wiertło w stanie włączonym. Przykłady obejmują następujące przypadki: reagowanie na zawał otworu wiertniczego, zablokowanie wiertła przez okruchy skalne między rurą wiertniczą i ścianą, regulacje w przypadku nadmiernych drgań i przesyłane do użytkownika informacje pozwalające uniknąć nadmiernego wiercenia. 

You may also be interested in...