Ten układ jest dostępny w wiertnicach otworów strzałowych marki P&H 77XR i 320XPC

Operacje prowadzone przy zastosowaniu układu zdalnego sterowania telemetrycznego zapewniają elastyczność, zwiększając widoczność i umożliwiając sterowanie operacjami z miejsca znajdującego się na zewnątrz kabiny wiertnicy. Układ zdalnego sterowania telemetrycznego jest szczególnie przydatny w sytuacjach, gdy wiertnica musi pracować w trudniejszym środowisku, lub gdy operator musi mieć możliwości zobaczenia tego, czego nie widać z kabiny.

Układ sterowania telemetrycznego zapewnia większy zasięg operacji i więcej funkcji niż inne układy sterowania zdalnego, co oznacza, że operator może obsługiwać urządzenie w miejscu gwarantującym komfort pracy, na przykład w wozidle. Układ zdalnego sterowania telemetrycznego wykorzystuje ten sam układ sterowania i zapewnia taką samą szybkość reakcji, jak przy obsłudze z kabiny, co umożliwia prowadzenie wydajnej pracy z odległego miejsca.

Wszystkie funkcje sterowania wiertnicą, w tym zaawansowane funkcje technologiczne są dostępne za pośrednictwem konsoli:

  • zdalna nawigacja i obsługa
  • GPS o wysokiej precyzji
  • technologia lokalizacji „Geofencing” oparta na danych GPS
  • zintegrowany system kamer
  • automatyczne poziomowanie i automatyczne wiercenie
  • fizyczny klucz blokady
  • układ zabezpieczający Watchdog (czuwak) nastawiony na 500 ms

Układ oferuje zaawansowane funkcje technologiczne

  • GPS o wysokiej precyzji: dwa czujniki pozycjonowania globalnego zainstalowane w stałych miejscach na wiertnicy wykrywają lokalizację i orientację wiertnicy z dokładnością do 1 centymetra. Poruszający się obraz na wyświetlaczu operatora pomaga w dokładnym zlokalizowaniu docelowej pozycji wierconego otworu.
  • Technologia lokalizacji „Geofencing” oparta na danych GPS: kopalnia może określić granice wiercenia, przesyłając współrzędne GPS, aby utworzyć strefę nadzorowaną przez GPS wokół obszaru roboczego. Praca wiertnicy zostaje automatycznie wstrzymana w przypadku przekroczenia tej granicy.
  • Zaawansowane wiercenie automatyczne: utrzymuje optymalną głębokość odwiertu dzięki regulacji prędkości obrotowej i prędkości posuwu. Zaawansowane postępowanie z wyjątkami pozwala operatorom kompensować i dostosowywać się do sytuacji, które wpływają na ogólną wydajność wynikającą z czasu cyklu, utrzymując mocowanie wiertła. Może to obejmować reagowanie na zawał otworu wiertniczego, zablokowanie wiertła przez okruchy skalne między rurą wiertniczą i ścianą, lub regulacje w przypadku nadmiernych drgań i przesyłanie do użytkownika informacji zwrotnych pozwalających uniknąć nadmiernego wiercenia.