Proximity Detection

Czujniki zbliżeniowe

13 stycznia 2015 r. amerykański Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny w Górnictwie (MSHA) wprowadził federalny przepis, który nakłada wymóg stosowania czujników zbliżeniowych we wszystkich kombajnach typu Continuous Miner.

Czujniki zbliżeniowe pomagają szkolić pracowników w zakresie unikania niebezpiecznych stref w czasie pracy w pobliżu dużych urządzeń takich jak kombajny typu Continuous Miner i mobilne urządzenia do odstawy. Systemy takich czujników wykrywają ludzi w czasie ograniczonej widoczności oraz w przypadku przesłonięcia linii wzroku operatora i można je stosować w różnego rodzaju urządzeniach.

Podstawowe informacje

  • Rozwiązanie przeznaczone do wszystkich mobilnych urządzeń, w tym mobilnych urządzeń do odstawy, kombajnów typu Continuous Miner i innych urządzeń przemysłowych
  • Obejmuje strefy o szerokich lub wąskich linowych kształtach i ostrych kątach, które mogą być poszerzane lub zawężane w zależności od prędkości i kierunku poruszania się pojazdu.

Systemu kamerowego HawkEye

System kamerowy HawkEye™ składa się z elektronicznego modułu sterującego (ECU), czterech kamer szerokokątnych „rybie oko” z filtrami podczerwieni, cyfrowego rejestratora wideo (DVR) oraz 10-calowego kolorowego monitora.