Podstawowe informacje o głowicy Wethead:

  • Układ chłodzący i zraszający
  • Zmniejsza prawdopodobieństwo zapłonu spowodowanego tarciem

Ogólna informacja

Głowica urabiająca Joy Wethead do kombajnów typu Continuous Miner to rozwiązanie mające jednocześnie za zadanie chłodzić i zraszać i jest ona wyposażona w dyszę rozpryskującą mgiełkę wodną za każdym ostrzem organu urabiającego w bębnie. Natrysk wodny chłodzi urabianą powierzchnię, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia zapłonu na skutek tarcia Natrysk działa także jako czynnik zwilżający pył zawieszony, zmniejszając poziom pyłu respirabilnego i poprawiając widzialność. Dodatkowo natrysk zapewnia smarowanie głowicy urabiającej, zdecydowanie wydłużając żywotność ostrza.

System Wethead jest dostępny w sprzedaży wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i Republice Południowej Afryki.

Cechy systemu Wethead:

  • Dedykowana wewnętrzna filtracja w celu zmniejszenia liczby przypadków zatkania dyszy
  • Mniejsze zużycie wody niż w przypadku standardowych układów natrysku przeciwpyłowego (114 l/min)
  • Możliwość pracy na sucho, jeśli tymczasowo nie można skorzystać ze źródła wody