Skontaktowaliśmy się z jednym z dotychczasowych klientów w sprawie możliwości udziału w sześciomiesięcznym okresie próbnym, w czasie którego oba przedsiębiorstwa współpracowałyby w zakresie Rozwiązań Smart w celu uzyskania poprawy niezawodności urządzeń i unikania poważnych awarii najważniejszych podzespołów.

Propozycja rozwiązania 

Specjaliści w zakresie produktów Rozwiązań Smart szybko wskazali obszary wymagające szczególnego zainteresowania, które stanowiłyby priorytety na drodze do wyższej niezawodności:

  • Podstawowe urządzenia: silniki, układy napędowe, przekładnie, łożyska
  • Smarowanie
  • Zasilanie pneumatyczne

Codziennym zadaniem specjalistów ds. produktów Rozwiązań Smart miało być pozyskiwanie informacji dotyczących danego modelu pracy, a następnie przedstawianie zaleceń dotyczących działania, ustalając priorytety w zależności od rodzaju podzespołu i znaczenia dokonanych ustaleń.

Kiedy do dyspozycji był już cały system, ostatnią przeszkodą do pokonania była konieczność zmiany kultury. Początkowo częstotliwość zdarzeń wynikała z nieprzestrzegania zaleceń po wykryciu zbliżających się awarii, co doprowadziło do 38 godzin przestoju. Po tym incydencie zaangażowanie i poświęcenie się zespołu zwiększyło się, sprawiając, że w okresie współpracy możliwe było osiągnięcie większych sukcesów.

Wyniki

Pod koniec sześciomiesięcznego okresu próbnego łączna dostępność urządzeń osiągnęła wartość docelową przez osiem tygodni z rzędu. W tym czasie nie doszło także do żadnej poważnej awarii urządzeń.

Przeczytaj całe studium przypadku.