Pracownicy kopalni w środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych wiedzieli, że stosowane przez nich metody działania ograniczają poziom produkcji i próbowali wdrożyć procedury promujące wydajność, jednak po pewnym czasie powracali do przyzwyczajeń ograniczających ich możliwości.

Załoga potrzebowała informacji i była gotowa na zmiany, ale nie miała punktu odniesienia ani sposobów śledzenia zmian.

Propozycja rozwiązania 

Stosując Rozwiązania Smart, przeanalizowaliśmy urabianie w ciągu pierwszej godziny produkcji, aby ustalić miejsce występowania nieprawidłowości. 

Pomogliśmy ustalić, czym jest „gotowe stanowisko” i przeszkoliliśmy pracowników w zakresie przygotowań niezbędnych dla kolejnej zmiany.

Odpowiedzialność za osiągnięcie szybszego urabiania w pierwszej godzinie produkcji została przekazana pracownikom zmiany kończącej pracę. Byli oni nagradzani po uzyskaniu wyższych poziomów produkcji.

Korzystając z danych uzyskanych dzięki inteligentnym i połączonym produktom, opracowaliśmy cotygodniowe raporty dotyczące tego, które zespoły przyczyniały się do zwiększenia produkcji. Łączenie wysiłków jednej zmiany z wynikami kolejnej było nowym podejściem, które promowało pracę zespołową różnych zmian. Takich związków brakowało we wcześniejszych staraniach.

Oferując pierwotne dane pokazujące niski poziom produkcji i pomagając zespołom ustalić i monitorować metody poprawy wydajności, wprowadziliśmy do tej kopalni zasadę odpowiedzialności.

Wyniki

Do końca 2014 roku dane porównawcze wykazały wzrost tempa urabiania w ciągu roku o 1,86 m na każdym kombajnie typu Continuous Miner na każdej zmianie.

Wynik ten oznacza roczne zwiększenie produkcji o 124 440 ton.