Władze firmy Anglo American stosowały podstawowe rozwiązania diagnostyczne służące do monitorowania urządzeń, ale postanowiły zrezygnować ze sposobu postępowania polegającego na usuwaniu usterek po ich wystąpieniu i zainteresowały się bardziej aktywnymi metodami, które pozwoliłyby na optymalizację pracy całego systemu ścianowego pracującego w kopalni Moranbah North Mine w australijskim stanie Queensland.

Propozycja rozwiązania 

Dzięki zastosowaniu Rozwiązań Smart mogliśmy zdobyć dane umożliwiające dokładne zrozumienie sposobu pracy całego systemu ścianowego stosowanego w tej kopalni. Nasz zespół wykorzystał swoje doświadczenie w zakresie optymalizacji pracy kopalni, aby dokładnie określić obszary wymagające doskonalenia i zidentyfikować zależności pomiędzy potencjalnymi przyczynami opóźnień.  

Cotygodniowe spotkania, raporty stanu i comiesięczne szybkie przeglądy umożliwiły pracownikom operacyjnym zakładu dokładne zrozumienie sposobu działania systemu.

Odpowiedzialność za osiągnięcie szybszego urabiania w pierwszej godzinie produkcji została przekazana pracownikom zmiany kończącej pracę. Byli oni nagradzani po uzyskaniu wyższych poziomów produkcji.

Dzięki współpracy i szczegółowym analizom zespół był w stanie jednoznacznie zarekomendować i zatwierdzić zmiany sposobu pracy, parametrów, a nawet konstrukcji urządzeń.

Wyniki

Firma Anglo osiągnęła średnią wartość 111 godzin pracy w ścianie tygodniowo w czasie urabiania całego bloku ściany w kopalni Moranbah North Mine.

Dzięki współpracy z nami kopalnia ta zdołała podwoić liczbę godzin urabiania w ciągu tygodnia i zwiększyć prędkość urabiania o 15 procent.  

Przeczytaj całe studium przypadku