Jednym z największych przejawów braku efektywności w procesie ciągłego urabiania jest oczekiwanie na przyjazd i ustawienie się zestawu do odstawy partiami.

Nasz klient w środkowo zachodniej części Stanów Zjednoczonych stwierdził taki brak wydajności w swoim zakładzie, ale nie mógł osiągnąć długoterminowych rezultatów, ponieważ za każdym razem, kiedy koncentrował się na jednym aspekcie procesu i go doskonalił, niedoskonałości ujawniały się w innej formie.

Propozycja rozwiązania 

Łącząc swoje produkty, usługi, specjalistów i procesy poprzez Rozwiązania Smart, zaczęliśmy analizować czas między odstawami w tej kopalni. Badając czas od momentu wyłączenia przenośnika w kombajnie typu Continuous Miner do momentu jego ponownego włączenia, nasi specjaliści zdołali ustalić czas przestoju.

Analiza procesu ujawniła, że planowanie przemieszczania urządzenia przesypowego bazowało na dostępności pracowników nocnej zmiany. Dysponując czterema pracującymi zestawami, pracownicy każdej nocy przemieszczali jeden z nich. Stosowano przede wszystkim zasadę obsługi według kolejności przyjazdu.

Pobierając z urządzeń dane do analizy, eksperci zajmujący się rozwiązaniami JoySmart zdołali ustalić istotny związek pomiędzy czasem oczekiwania i lokalizacją urządzenia przesypowego. Ustalono średni czas odniesienia wynoszący 44,2 sekundy pomiędzy kolejnymi wozami, który posłużył do opracowania rozwiązania.

Porównując dane pochodzące z poszczególnych zestawów, ustalono optymalną lokalizację urządzenia przesypowego. Dane dotyczące prędkości produkcji posłużyły ustaleniu czasu wyprzedzenia podstawiania zestawów i optymalnego planowania przemieszczania.

Wyniki

Przed końcem roku 2014 dane porównawcze wykazały niemal dwusekundowe skrócenie czasu oczekiwania. Dzięki skróceniu średniego czasu oczekiwania pomiędzy zestawami do odstawy w każdym kombajnie typu Continuous Miner, na każdej zmianie w ciągu całego roku z 44,2 do 42,7 sekundy, sumaryczne oszczędności zaczęły być znaczące.

Przy ośmiu pracujących codzienne kombajnach typu Continuous Miner, ilość urobku uzyskanego dodatkowo na skutek skrócenia czasu oczekiwania wyniosła  66 150 ton rocznie.

Przeczytaj całe studium przypadku.