Mine air systems (MAS)

Zdalna sprężarka/kondensator 24 VDC

  • Przygotowana do współpracy z układami klimatyzacji OM
  • Zastępuje konwencjonalną, montowaną w silniku sprężarkę napędzaną paskiem klinowym
  • Idealne rozwiązanie do mobilnych urządzeń górniczych

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z kierownikiem działu obsługi klienta.

Zdalna sprężarka/kondensator układu Mine Air Systems (MAS) to sprężarka 24 VDC wraz z kondensatorem (RCC). Została ona opracowana, aby zastąpić konwencjonalną, zabudowaną w silniku sprężarkę i kondensator klimatyzacji OM mobilnych urządzeń górniczych. Rozwiązanie RCC zmniejsza koszty konserwacji związane z utrudnieniem dostępu do sprężarki zabudowanej w silniku poprzez układ silnika.

Idealne rozwiązanie w przypadku większej liczby urządzeń

RCC to idealne rozwiązanie, które można wykorzystać w różnorodnych mobilnych urządzeniach górniczych z silnikiem diesla, w tym w wozidłach, spycharkach i ładowarkach. RCC opracowano w taki sposób, aby powiązać go z istniejącym układem klimatyzacji OM, wykorzystując istniejącą, zamontowaną pod deską rozdzielczą wężownicę parownika, nadmuch, przewody i otwory wentylacyjne.

Modułowa konstrukcja

RCC to modułowe rozwiązanie i można je zamontować w pobliżu kabiny operatora oraz zintegrować z istniejącym układem OM klimatyzacji po zdemontowaniu zabudowanej w silniku sprężarki i długich przewodów czynnika chłodzącego. W układzie RCC zainstalowano dwa szybkozłącza krótszej instalacji czynnika chłodzącego, której lokalizacja została zmieniona oraz dwie wtyczki do sterowania i zasilania.

Jeżeli zachodzi konieczność zmiany lokalizacji instalacji RCC, dzięki jej konstrukcji jest to możliwe w ciągu 30 minut przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i sprzętu.