Przenośniki HAC i powiązane systemy

System przenośników do transportu pionowego HAC marki Joy w górnictwie odkrywkowym

Systemy przenośników do transportu pionowego HAC transportują odpowiednio posortowany materiał z wyrobisk do przenośników znajdującychj się na powierzchni w celu przekazania urobku do zakładu przeróbczego. Inteligentne systemy transportu materiałów:

  • zwiększają wykorzystanie urządzeń i ich wydajność
  • utrzymują elastyczność w transporcie materiałów

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z kierownikiem działu obsługi klienta.

Dostępne są inteligentne rozwiązania do transportu materiałów dla szerokiego zakresu zastosowań, które pomagają zwiększyć wykorzystanie i wydajność urządzeń do odstawy, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności transportu materiałów.

Podstawowe kruszarki lub urządzenia przesypowo-kruszące są wykorzystywane do przetwarzania materiału w wyrobiskach odkrywkowych. Systemy przenośników do transportu pionowego HAC transportują odpowiednio posortowany materiał z wyrobisk do przenośników zainstalowanych na powierzchni w celu przekazania urobku do zakładu przeróbczego. 

System przenośników do transportu pionowego HAC może transportować materiał pod bardzo dużym kątem, na duże wysokości oraz z bardzo dużą wydajnością przekraczającą 8000 ton na godzinę, zmniejszając tym samym koszty transportu i przeładunku nawet o 50%.  

W porównaniu z innymi rozwiązaniami przeznaczonymi do kruszenia, urządzenia przesypowo-kruszące marki Joy zapewniają:

  • ·niższe koszty urządzeń
  • ·niższy koszt instalacji i zmiany lokalizacji, spowodowany małymi gabarytami kosza zasypowego, co eliminuje konieczność wykonywania skomplikowanych prac budowlanych
  • możliwość łatwego transportu typowego urobku surowego
  • dostępność różnych opcji mobilności

Skorzystaj z narzędzia Ready Reckoner, aby opracowywać szybkie i zaawansowane prognozy wydatków kapitałowych i operacyjnych związanych z systemami przenośników do transportu pionowego HAC oraz urządzeń przesypowo kruszących do zastosowań w górnictwie odkrywkowym.

Po wprowadzeniu zaledwie kilku kluczowych informacji można wyliczyć koszty kapitałowe i operacyjne, a także zapotrzebowanie na energię. Informacje te można następnie wykorzystać w procesie planowania i analizowania wykonalności przedsięwzięć i nowych inwestycji górniczych.

Należy pamiętać, że aby móc skorzystać z tego systemu, konieczna będzie prosta rejestracja użytkownika.

Połącz się z systemem Ready Reckoner