Joy stabilizator głowicy poszerzającej

Oprzyrządowanie do wiercenia otworów wielkośrednicowych metodą Raiseboring

Stabilizator głowicy poszerzającej

  • Zadaniem naszych stabilizatorów głowicy poszerzającej jest utrzymanie wiertła w osi centralnej i zapewnienie jego stabilnej pracy podczas wykonywania otworu pilotowego.
  • Elementy tnące głowicy poszerzającej składają się z wielu rolek z węglików spiekanych, które wycinają i rozwiercają otwór na wymagany rozmiar, skutecznie redukując zużycie wiertła pilotowego. 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z kierownikiem działu obsługi klienta.

Zadaniem naszych stabilizatorów głowicy poszerzającej jest utrzymanie wiertła w osi centralnej i zapewnienie jego stabilnej pracy podczas wykonywania otworu pilotowego. Elementy tnące głowicy poszerzającej składają się z wielu rolek z węglików spiekanych, które wycinają i rozwiercają otwór na wymagany rozmiar, skutecznie redukując zużycie wiertła pilotowego. Przy właściwie ustalonym rozmiarze otworu pilotowego można znacznie zmniejszyć zużycie stabilizatorów. Stabilizatory głowicy poszerzającej Joy są szczególnie skuteczne w warunkach charakteryzujących się bardzo twardym i ściernym podłożem.

Stabilizatory głowicy poszerzającej są wyposażone we wkładki z węglików spiekanych wtłoczone do utwardzonych rolek, które toczą się na wałach wykonanych z utwardzonej stali. Wszystkie zużywające się części stabilizatora, w tym rolki, wałki i bloki zabezpieczające, są wymienne.

Stabilizatory głowicy poszerzającej są dostosowane do pracy ze standardowymi zaworami zwrotnymi i są dostarczane wraz z połączeniami typu skrzynkowego w celu dostosowania do standardowych wierteł pilotowych.

Elementy stalowe do wiercenia metodą Raiseboring

Rodzaj stali wykorzystanej w produkcji żerdzi wiertniczych odgrywa niezwykle ważną rolę, ponieważ żerdzie te muszą mieć zdolność przenoszenia ogromnych obciążeń. Zdając sobie sprawę, że nie wszystkie stale określonego gatunku są produkowane na tym samym poziomie jakości, i znając katastrofalne skutki awarii rury wiertniczej, zobowiązaliśmy się do dostarczania produktów o wysokiej jakości, trwałości i wytrzymałości.

Najnowocześniejsze specyfikacje

Od czasu wyprodukowania pierwszych maszyn do wierceń wielkośrednicowych metodą Raiseboring rozwijamy i dopracowujemy specyfikacje materiałowe w odniesieniu do stali wykorzystywanych w produkcji żerdzi wiertniczych. Z bezkompromisowym zaangażowaniem w działania mające na celu polepszenie jakości produktu nasi inżynierowie i metalurdzy współpracują bezpośrednio z atestowanymi hutami, udoskonalając procesy wytapiania, zalewania wlewków, formowania, obróbki termicznej i badań. W efekcie otrzymywana jest stal, która łączy w sobie wysoką wytrzymałość oraz odporność na obciążenia dynamiczne i jest przeznaczona dla naszych klientów działających w branży wierceń wielkośrednicowych metodą Raiseboring.

Dostępne dwa gatunki stali

Oferowane produkty są wykonane z dwóch różnych gatunków stali w zależności od rozmiaru wiertła i wielkości otworu. Stal o standardowej wytrzymałości jest zmodyfikowanym gatunkiem stali klasy AISI 4145H stosowanym w przemyśle chemicznym, która została zmieniona w celu uzyskania głębszego poziomu hartowania po obróbce cieplnej. Standardową wytrzymałość stali uzyskuje się w procesie walcowania, gdzie minimalna granica plastyczności wynosi 758 MPa (110 000 psi) w przypadku maszyn, w których zastosowano rury wiertnicze o średnicy 286 mm (11,25 cala).

Stal o wysokiej wytrzymałości jest zmodyfikowanym gatunkiem stali AISI 4330, która jest produkowana wyłącznie metodą kucia swobodnego. Proces kucia tłoczy i kształtuje wlewki, zmniejszając w znacznym stopniu ich średnicę. Proces kucia wytwarza specyficzną strukturę ziaren stali, której nie można osiągnąć w procesie walcowania. W przypadku ulepszania cieplnego w ściśle kontrolowanych warunkach, stal o wysokiej wytrzymałości ma bardzo korzystne właściwości hartownicze, łącząc w sobie wysoką wytrzymałość z wysoką ciągliwością.