Sekcje rozładowujące marki Joy

  • Opracowane do indywidualnych zastosowań z myślą o wyeliminowaniu przypadków rozsypywania się materiału w miejscach przeładunku
  • Kluczowy podzespół projektowanych przez nas układów przeładunku
  • Dostępne różne wysokości sekcji rozładowujących

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z kierownikiem działu obsługi klienta.

Sekcje rozładowujące marki Joy są projektowane w celu przeładunku materiału z jednego przenośnika na kolejny. Mają one na celu zapewnienie sprawnego przeładunku pomiędzy wieloma przenośnikami. Na żądanie poparte odpowiednimi schematami możemy opracować indywidualną analizę przepływu materiału w formacie 3D.