P&H 4800XPC elektryczne koparki linowe

Elektryczne koparki linowe

P&H 4800XPC

 • Ładowność nominalna 122,5 ton metrycznych (135 krótkich ton amerykańskich)
 • Nominalna pojemność łyżki pogłębiającej 65,7 do 70,3 m3
 • Idealne urządzenie do załadunku trzema przebiegami największych wozideł 
 • Adaptacyjna technologia sterowania
 • Funkcja nabierania z wykorzystaniem bezpośredniego napędu i prowadzenia liny w celu wyeliminowania podnoszenia wysięgnika
 • Optymalna konstrukcja wysięgnika ułatwiająca dostęp w celu przeprowadzenia konserwacji

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z kierownikiem działu obsługi klienta.

Elektryczna koparka linowa 4800XPC z adaptacyjną technologią sterowania została w sposób szczególny zaprojektowana do załadunku trzema przebiegami największych wozideł. Koparka 4800XPC w porównaniu z koparką 4100XPC oferuje:

 • do 20% wyższy poziom produkcji
 • do 10% niższy koszt na tonę

Zakres roboczy

Wysokość urabiania

18,9 m

62 stóp i 2 cali

Promień urabiania

24,0 m

78 stóp i 7 cali

Maksymalny zasięg wyładunku

19,4 m

63 stóp i 6 cale

Wysokość rozładunku (otwarte wrota)

10,8 m

35 stóp i 7 cali

Promień na poziomie gruntu

16,2 m

53 stopy i 3 cal

Promień obrotu części tylnej

9,9 m

32 stopy i 7 cale

Poziom pracy operatora

10,1 m

33 stopy i 1 cal

Ładowność

Ładowność nominalna*

122,5 ton metrycznych

135 krótkich ton amerykańskich

Nominalna pojemność łyżki
bez nadsypu wg SAE
SAE 2:1

65,7 do 70,3 m3
72,5 do 77,6 m3

86 do 92 yd3
92,7 do 99,1 yd3

Dopuszczony ładunek podwieszony

209 ton metrycznych

230 krótkich ton amerykańskich

Optymalna wielkość wozidła

360 ton metrycznych

400 krótkich ton amerykańskich

*Ładowność i pojemność łyżki pogłębiającej zależy od wielu czynników. W celu uzyskania analizy danego zastosowania należy się z nami skontaktować. 

Wymiary całkowite

Szerokość

15,0 m

49 stóp i 3 cal

Długość

15,2 m

50 stóp i 0 cale

Wysokość nad bramą

14,7 m

48 stóp i 2 cale

Szerokość płytek gąsienic

2540 mm

100 cali

Szerokość gąsienic (100 cali)

11,1 m

36 stopy i 5 cali

Długość gąsienic

11,5 m

37 stóp i 8 cali

Prześwit

0,7 m

2 stopy i 2 cale

Wysokość: od gruntu do dołu płyt przeciwwagi

3,3 m

10 stóp i 9 cali

Pakiet oświetlenia LED

Kompletny układ oświetlenia LED o dużej wydajności przeznaczony do oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego i awaryjnego.

Adaptacyjny układ sterowania

Opatentowany adaptacyjny układ kontroli optymalizuje wykorzystanie energii przez koparkę w czasie realizacji poszczególnych faz cyklu kopania. Udokumentowane wyniki testów w terenie wykazały następujące korzyści:

 • Wyższą moc kopania bez skrócenia żywotności sprzętu
 • Niższe obciążenia wynikające z uderzeń lub zbyt agresywnej pracy
 • Lepsza ładowność i skuteczność kopania dzięki „inteligentnemu” wykorzystaniu mocy i sterowaniu nią
 • Mniejsze zmęczenie operatora dzięki mniejszej ruchliwości materiału

Dowiedz się, jak nasza adaptacyjna technologia sterowania może zoptymalizować produktywność.

System zdalnego zarządzania stanem technicznym PreVail

System zdalnego zarządzanie stanem technicznym PreVail zapewnia we właściwym czasie odpowiednie dane na temat stanu technicznego i wydajności pracy urządzenia. System zdalnego zarządzania stanem technicznym PreVail pozwala na wykorzystanie potężnych możliwości w zakresie komunikacji, kierowania i sterowania układem elektrycznego sterowania koparki, przekształcając dane w cenną wiedzę dostępną za pośrednictwem pulpitów z kluczowymi wskaźnikami wydajności, narzędzi do analizy graficznej, modelowania predykcyjnego i narzędzi sprawozdawczych.

Aktywacja systemu zdalnego zarządzania stanem technicznym PreVail w koparce 4800XPC zapewnia:

 • Lepszą widoczność poziomu wydajności urządzenia, która pomaga ustalić moment podjęcia interwencji, aby zminimalizować koszty działań naprawczych
 • Cenne narzędzia zarządzania ryzykiem, które pomagają ograniczyć czas poświęcony na rozwiązywanie problemów i średni czas naprawy
 • Analizę porównawczą kluczowych wskaźników wydajności, dzięki której luki w wydajności stają się bardziej widoczne, pozwalając podjąć działania naprawcze w celu maksymalizacji produktywności
 • Analizę praktyk operacyjnych, która pozwala analizować i korygować pracę operatorów, którzy nie postępują zgodne z najlepszymi praktykami pozwalającymi osiągnąć najwyższą produktywność

Pierwszy roczny okres subskrypcji jest bezpłatny, po okresie roku stosuje się opłatę subskrypcyjną.

Dowiedz się, jak system PreVail może pomóc w maksymalizacji produktywności operacji wiertniczych.

System przeciwdziałania uderzeniu w gąsienice i ograniczania skutków uderzenia Track Shield

Track Shield jako rozwiązanie opracowane przy szczególnym udziale operatorów koparek to jedyna automatyczna technologia wspomagająca operatorów stosowana w elektrycznych koparkach linowych, która wykrywa gąsienice i pomaga nie dopuścić do uderzenia w nie łyżką pogłębiającą.

Dowiedz się jak system Track Shield może pomóc przeciwdziałać uderzeniu łyżką pogłębiającą.

System Payload 2

System Payload 2 pomaga operatorom koparek trafnie dobierać każdorazowo docelową wielkość pojedynczego załadunku.

 • Maksymalizuje wydajność załadunku wozidła bez nadmiernego napełnienia
 • Zmniejsza możliwość uszkodzeń konstrukcyjnych i zakresu prac konserwacyjnych koparki i wozidła powodowanych przeciążeniami.
 • Zmniejsza ryzyko niebezpiecznego i kosztownego rozsypywania się materiału na chodnikach przewozowych
 • Zapewnia oszczędność czasu produkcyjnego dzięki automatycznej kalibracji
 • Wyświetla w kabinie operatora wszystkie informacje na jednym ekranie wyposażonym w zintegrowany interfejs

Dowiedz się, w jaki sposób Payload 2 może pomóc w zwiększeniu wydajności załadunku wozidła.

Pakiet do stosowania w przypadku niskich temperatur

Opcjonalne dodatkowe grzejniki i izolacja w celu zapewniania ochrony operatora i koparki w temperaturach sięgających -40°C.

Uniwersalny interfejs koparki

Uniwersalny interfejs koparki umożliwia wysyłanie i odbieranie danych przy współpracy z dowolnym systemem zarządzania kopalnią, w tym przy współpracy z systemem ModularTM, JigsawTM i WencoTM.

Po stronie koparki

Układ sterowania elektrycznego Centurion otrzymuje z układu zarządzania kopalnią np. następujące informacje:

 • Informacje o wozidle, w tym pojemność, model i numer identyfikacyjny oraz kod materiału
 • Kody opóźnień
 • Lokalizację GPS koparki

Po stronie systemu zarządzania kopalnią

System zarządzania kopalnią otrzymuje np. następujące informacje:

 • Błędy koparki
 • Czas zatrzymania i uruchomienia napędu przemieszczania
 • Dane dotyczące ładunku, w tym czasy cyklu i ładowności

Udostępnianie takich wiadomości oznacza niższe koszty operacyjne, poprawę parametrów produkcji i śledzenie kluczowych wskaźników wydajności.

Dowiedz się, jak system uniwersalny interfejs koparki może pomóc w maksymalizacji jej produktywności.