P&H 4100XPC-AC90 elektryczne koparki linowe

Elektryczne koparki linowe

P&H 4100XPC AC-90

 • Ładowność nominalna od 73 do 82 ton metrycznych (od 80 do 90 krótkich ton amerykańskich)
 • Nominalna pojemność łyżki pogłębiającej od 42 do 49 m3
 • Idealne urządzenie do załadunku wozideł o ładowności od 218 do 327 ton metrycznych
 • Potwierdzona, stale wysoka dostępność urządzenia wynosząca przynajmniej 90%
 • Zoptymalizowana geometria łyżki pogłębiającej zapewniająca lepsze parametry napełniania

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z kierownikiem działu obsługi klienta.

Elektryczna koparka linowa 4100XPC AC-90 to urządzenie z napędem na prąd przemienny, które z punktu widzenia ładowności stanowi uzupełnienie cieszącej się dużym powodzeniem koparki 4100C, jednak z technicznego punktu widzenia jest bardzo podobna do koparki 4100XPC z napędem na prąd przemienny. Koparki 4100XPC AC-90 cechuje najnowocześniejsza konstrukcja i nowości technologiczne mające na celu maksymalizację dostępności urządzenia i poziomu produkcji realizowanej przez urządzenie. 

Układ sterowania elektrycznego Centurion

Układ sterowania elektrycznego Centurion zapewnia doskonałe możliwości w zakresie wydajności, monitoringu i integrowania danych.

Sterownik główny z systemem bezpośredniej komunikacji z napędami silnikowymi umożliwia precyzyjne sterowanie i zapewnia krótki czas cyklu. Wielozadaniowa praca w czasie rzeczywistym oznacza optymalną sekwencyjność, monitorowanie i sterowanie urządzeniem za pomocą funkcji logicznych.

Układ sygnałów wejścia/wyjścia wykorzystuje protokół komunikacji za pomocą magistrali Profibus w celu zapewniania sprawnej integracji wszystkich podsystemów koparki. Funkcja wykrywania spadków niskonapięciowych sygnałów wejścia/wyjścia 23 VDC umożliwia stwierdzanie otwartych i zwartych obwodów w celu zapewnienia lepszej diagnostyki i rozwiązywania problemów.

Graficzny interfejs użytkownika składa się z intuicyjnych, bazujących na ikonach ekranów, na których wyświetlane są podstawowe informacje, w tym stan koparki, informacje dotyczące rozwiązywania problemów i opcjonalne dane do monitorowania produkcji i opinii operatora.

Dowiedz się, jak układ Centurion maksymalizuje wydajność pracy koparki.

System zdalnego zarządzania stanem technicznym PreVail

System zdalnego zarządzanie stanem technicznym PreVail zapewnia we właściwym czasie odpowiednie dane na temat stanu technicznego i wydajności pracy urządzenia. System zdalnego zarządzania stanem technicznym PreVail pozwala na wykorzystanie potężnych możliwości w zakresie komunikacji, kierowania i sterowania układem elektrycznego sterowania koparki, przekształcając dane w cenną wiedzę dostępną za pośrednictwem pulpitów z kluczowymi wskaźnikami wydajności, narzędzi do analizy graficznej, modelowania predykcyjnego i narzędzi sprawozdawczych.

Aktywacja systemu zdalnego zarządzania stanem technicznym PreVail w koparce 4100XPC AC-90 zapewnia:

 • Lepszą widoczność poziomu wydajności urządzenia, która pomaga ustalić moment podjęcia interwencji, aby zminimalizować koszty działań naprawczych
 • Cenne narzędzia zarządzania ryzykiem, które pomagają ograniczyć czas poświęcony na rozwiązywanie problemów i średni czas naprawy
 • Analizę porównawczą kluczowych wskaźników wydajności, dzięki której luki w wydajności stają się bardziej widoczne, pozwalając podjąć działania naprawcze w celu maksymalizacji produktywności
 • Analizę praktyk operacyjnych, która pozwala analizować i korygować pracę operatorów, którzy nie postępują zgodne z najlepszymi praktykami pozwalającymi osiągnąć najwyższą produktywność

Pierwszy roczny okres subskrypcji jest bezpłatny, po okresie roku stosuje się opłatę subskrypcyjną.

Dowiedz się, jak system PreVail może pomóc w maksymalizacji produktywności koparki.

Zaawansowana technologia sterowania

Zaawansowane funkcje sterowania obejmują:

 • Układ monitorowania układem temperatury wszystkich silników prądu stałego, łożysk wału bębna i łożysk wału elementu układu ładującego
 • Oprogramowanie programujące i analizujące pracę układu napędowego
 • Oprogramowanie do sterowania funkcjami logicznymi
 • Monitorowanie i wykrywanie błędów elementu wejścia/wyjścia
 • Zdalne zarządzanie stanem technicznym
 • Szerszy zakres prędkości pracy wyciągarki i mechanizmu nabierania
 • Automatyczne łagodne odstawianie wysięgnika (ABSS) i osłonę zabezpieczającą profil wysięgnika, aby nie dopuścić do przeładowania narzędzia roboczego w czasie pracy
 • System przeciwdziałający wykonywaniu ruchu obrotowego w czasie kontaktu z nasypem, aby nie dopuścić do nadmiernych obciążeń bocznych drążka i narzędzia roboczego
 • Ograniczenia wyciągarki, mechanizmu nabierania i cofania
 • Automatyczne smarowanie i sterowanie układem sprężonego powietrza

Pakiet oświetlenia LED

Kompletny układ oświetlenia LED o dużej wydajności przeznaczony do oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego i awaryjnego.

Prowadnica liny krążka linowego wyciągarki

W zestawie znajdują się dwa krążki linowe ukierunkowujące liny wyciągarki i utrzymujące z nimi kontakt w czasie, kiedy liny przemieszczają się między bębnem wyciągarki a krążkami linowymi wysięgnika, zmniejszając zużycie liny i wydłużając jej żywotność.

Pakiet do stosowania w przypadku niskich temperatur

Opcjonalne dodatkowe grzejniki i izolacja w celu zapewniania ochrony operatora i koparki w temperaturach sięgających -40°C.

System przeciwdziałania uderzeniu w gąsienice i ograniczania skutków uderzenia Track Shield

Track Shield jako rozwiązanie opracowane przy szczególnym udziale operatorów koparek to jedyna automatyczna technologia wspomagająca operatorów stosowana w elektrycznych koparkach linowych, która wykrywa gąsienice i pomaga nie dopuścić do uderzenia w nie łyżką pogłębiającą.

Dowiedz się jak system Track Shield może pomóc przeciwdziałać uderzeniu łyżką pogłębiającą.

Uniwersalny interfejs koparki

Uniwersalnyinterfejs koparki umożliwia wysyłanie i odbieranie danych przy współpracy z dowolnym systemem zarządzania kopalnią, w tym przy współpracy z systemem ModularTM, JigsawTM i WencoTM.

Po stronie koparki

Układ sterowania elektrycznego Centurion otrzymuje z układu zarządzania kopalnią np. następujące informacje:

 • Informacje o wozidle, w tym pojemność, model i numer identyfikacyjny oraz kod materiału
 • Kody opóźnień
 • Lokalizację GPS koparki

Po stronie systemu zarządzania kopalnią

System zarządzania kopalnią otrzymuje np. następujące informacje:

 • Błędy koparki
 • Czas zatrzymania i uruchomienia napędu przemieszczania
 • Dane dotyczące ładunku, w tym czasy cyklu i ładowności

Udostępnianie takich wiadomości oznacza niższe koszty operacyjne, poprawę parametrów produkcji i śledzenie kluczowych wskaźników wydajności.

Dowiedz się, jak system uniwersalny interfejs koparki może pomóc w maksymalizacji jej produktywności.

System Payload 2

System Payload 2 pomaga operatorom koparek trafnie dobierać każdorazowo docelową wielkość pojedynczego załadunku.

 • Maksymalizuje wydajność załadunku wozidła bez nadmiernego napełnienia
 • Zmniejsza możliwość uszkodzeń konstrukcyjnych i zakresu prac konserwacyjnych koparki i wozidła powodowanych przeciążeniami.
 • Zmniejsza ryzyko niebezpiecznego i kosztownego rozsypywania się materiału na chodnikach przewozowych
 • Zapewnia oszczędność czasu produkcyjnego dzięki automatycznej kalibracji
 • Wyświetla w kabinie operatora wszystkie informacje na jednym ekranie wyposażonym w zintegrowany interfejs

Dowiedz się, w jaki sposób Payload 2 może pomóc w zwiększeniu wydajności załadunku wozidła.

Monitorowanie wibracji w trybie online 

Narzędzie Online Vibration Monitor 2 zapewnia prewencyjną diagnostykę ruchu mechanicznych podzespołów koparki w celu zminimalizowania czasu przestoju. To zainstalowane na stałe narzędzie diagnostyczne i serwisowe, które pomaga wykrywać na wczesnym etapie usterki silników, łożysk i przekładni przed wystąpieniem poważnej awarii.

 • Ograniczenie strat w produkcji wynikających z nieplanowanych przestojów poprzez identyfikację podzespołów, których okres eksploatacji zbliża się do końca, lub wykazujących przedwczesne wady
 • Monitoring podczas produkcji: tryb pracy rejestruje, zatwierdza i przesyła dane podczas normalnej produkcji, bez udziału operatora
 • Zastrzeżony algorytm wyboru danych rejestruje tylko dobre, poprawne dane
 • Analiza dostarczona przez żywego eksperta posiadającego wiedzę na temat oryginalnych urządzeń
 • Wyświetlanie danych na urządzeniu podłączonym do Internetu za pomocą interfejsu układu zdalnego monitorowania stanu technicznego
 • Możliwość skorzystania przez analityka firmy Komatsu w celach porównawczych z ponad miliona punktów danych rozmieszczonych w całej flocie
 • Dzięki opcji „sprzęt jako usługa“ (HaaS) nie musisz się już martwić o urządzenie lub zakup jego aktualizacji.

Dowiedz się, jak narzędzie Online Vibration Monitor 2 może pomóc w zminimalizowaniu czasu przestoju koparki.