Łyżki

Łyżki serii Optima firmy P&H

 • Zgłoszony do opatentowania zestaw zatrzasku rolkowego i amortyzator zapewniają niezawodne i kontrolowane zamykanie i otwieranie klapy.
 • Podnoszona stopa umożliwia operatorowi maksymalizację sił kopania przy przedniej krawędzi wargi, zapewniając wyższe i bardziej powtarzalne wartości załadunku.
 • Zmniejszone zużycie drążka zatrzasku zmniejsza lub eliminuje potrzebę regulacji w ramach konserwacji zapobiegawczej, zwiększając czas pracy bez przestojów
 • Niski współczynnik tarcia, współpracujące powierzchnie toczne zatrzasku zapewniają jego trwałość w okresie między poszczególnymi remontami.
 • Wytrzymały, niezawodny amortyzator zmniejsza koszty konserwacji korpusu łyżki, klapy, układu zatrzasku i wozideł odstawczych
 • Dodatkowy luz między elementem łyżki i wydobytym materiałem znacznie zmniejsza zużycie i konieczność napraw
 • Mniej czasu poświęcanego na regulacje klapy i łyżki przyczynia się do mniejszego narażenia pracowników na niebezpieczeństwa

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z kierownikiem działu obsługi klienta.

Oryginalne łyżki serii Optima firmy P&H i modernizacje:

 • Zostały sprawdzone pod kątem wyeliminowania regulacji zatrzasków między interwałami planowanych konserwacji
 • Podczas prób polowych regulacje zatrzasków przeprowadzane w ramach planowanej konserwacji zostały zredukowane nawet o 75%
 • Ze względu na większą trwałość podzespołów, koszty wymiany zatrzasku klapy zostały obniżone nawet o 80%
 • W ostatnich 15 latach zainstalowano ponad 500 łyżek koparki. Dostarczyliśmy więcej łyżek do odkrywkowych koparek elektrycznych niż wszyscy inni producenci ogółem

Zrozumieć system

Klapa z zatrzaskiem rolkowym

 • Przesuwne współpracujące powierzchnie między ustalaczem zatrzasku, drążkiem zatrzasku, dźwignią zatrzasku i skrzynką regulacyjną zostały zamienione na głębiej osadzony zestaw sworznia rolkowego w celu zwiększenia niezawodności
 • Zwykle nie wymaga on przeprowadzania regulacji w okresach pomiędzy kolejnymi konserwacjami zapobiegawczymi
 • Współpracujące powierzchnie o niskim współczynniku tarcia tocznego zostały zastąpione współpracującymi powierzchniami przesuwnymi, aby znacząco zmniejszyć zużycie
 • Niezawodny układ otwierania i zamykania także zwiększa zaufanie operatora, zapewniając wyższą produktywność.

Amortyzator SnubRite przystosowany do pracy przy dużych obciążeniach i w trudnych warunkach środowiskowych

 • Nowy amortyzator Snubrite przystosowany do pracy przy dużych obciążeniach i w trudnych warunkach środowiskowych wykorzystuje wszystkie sprawdzone technologie naszej wersji standardowej, ale zapewnia ponad dwukrotnie większą siłę tłumiącą większych i cięższych klap łyżek
 • Zgłoszona do opatentowania konstrukcja wykorzystuje zawory nadmiarowe o większym ciśnieniu, aby wyeliminować skoki ciśnienia i zmniejszyć naprężenia działające na konstrukcje łyżki i koparki
 • Podwójne działanie tłumi otwieranie i zamykanie klapy łyżki , co zapewnia bardziej kontrolowany przepływ materiału do wozidła

Podnoszona stopa (kąt wargi zerowy)

 • Umożliwia operatorowi koparki osiągnięcie maksymalnej siły ciągnienia i kopania przy górnej krawędzi wargi i w rezultacie optymalnego współczynnika wypełnienia
 • Dodatkowy odstęp pomiędzy stopą łyżki i materiałem wydobywanym zmniejsza zużycie stopy