Oświadczenie o prywatności w programie GDPR

Dla klientów

Angielski | PolskiRosyjski  

Dla kandydatów do zatrudnienia

Angielski (UK)Polski | Rosyjski  

Dla dostawców

Angielski (UK)Polski | Rosyjski


Wprowadzenie i zakres

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności firmy Komatsu opisuje rodzaje informacji, które Komatsu America Corp., Komatsu Mining Corp. oraz inne podmioty stowarzyszone z Komatsu („Firma” lub „my”) mogą pobierać od użytkownika lub które może on dostarczyć podczas odwiedzania stron internetowych lub aplikacji mobilnych, w których to oświadczenie o ochronie prywatności jest publikowane (zbiorczo określanych mianem „Strony internetowe”). To oświadczenie o ochronie prywatności obejmuje praktyki dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, utrzymywania, ochrony i ujawniania tych informacji.

To oświadczenie ma zastosowanie do gromadzonych przez nas informacji:

 • ·na naszych Stronach internetowych;
 • w wiadomościach e-mail, wiadomościach tekstowych i innych elektronicznych wiadomościach wymienianych między użytkownikiem a naszymi Stronami internetowymi;
 • za pomocą aplikacji mobilnych i stacjonarnych, jeśli są dostępne, które użytkownik pobiera z naszych Stron internetowych lub sklepów oferujących aplikacje mobilne, i które zapewniają specjalne interakcje niezwiązane z przeglądarką między użytkownikiem a naszymi Stronami internetowymi;
 • kiedy użytkownik wchodzi w interakcję z naszymi reklamami i aplikacjami na witrynach internetowych i serwisach usług sieciowych podmiotów zewnętrznych, jeśli te aplikacje lub reklamy zawierają łącza do tego oświadczenia.

Nie ma ono zastosowania do informacji gromadzonych przez:

 • ·nas w trybie offline lub za pośrednictwem innych środków, w tym na wszelkich bez wyjątku witrynach, które nie są obsługiwane lub kontrolowane przez Firmę lub nasze podmioty stowarzyszone; lub
 • podmioty zewnętrzne (w tym, na przykład, YouTube, Facebook, Twitter itp.), w tym za pośrednictwem jakiejkolwiek aplikacji lub zawartości (w tym reklamy), które zawierają łącze do naszych Stron internetowych lub są na nich dostępne.

Prosimy o uważne przeczytanie tego oświadczenia, aby zrozumieć nasze zasady i praktyki dotyczące informacji o użytkowniku i sposobie ich przetwarzania. Jeśli użytkownik nie zgadza się z zasadami i praktykami Firmy, nie może korzystać z naszych Stron internetowych lub dostarczać informacji do Firmy. Uzyskując dostęp do naszych Stron internetowych lub z nich korzystając, użytkownik akceptuje to oświadczenie o ochronie prywatności. To oświadczenie może okresowo podlegać zmianie. Kontynuacja korzystania z naszych Stron internetowych po dokonaniu zmiany jest uważana za akceptującą te zmiany, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie aktualizacji tego oświadczenia. Jak podano w naszych warunkach umowy użytkowania, Firma ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki („USA”). Nie poświadczamy, że stosujemy się do jakichkolwiek przepisów dotyczących ochrony prywatności innych niż prawo Stanów Zjednoczonych. Jeśli użytkownik oczekuje stosowania prawa jakiegokolwiek innego kraju niż prawo USA, nie powinien dostarczać nam informacji lub zaprzestać korzystania z naszych Stron internetowych.

Ochrona prywatności dzieci

Nasze Strony internetowe nie są skierowane do dzieci w wieku poniżej trzynastu lat i nie zbieramy świadomie informacji od dzieci w wieku poniżej trzynastu lat na naszych Stronach internetowych. Jeśli uświadomimy sobie, że przypadkowo otrzymaliśmy informacje od osoby w wieku poniżej trzynastu lat, usuniemy je z naszej ewidencji.

Informacje, które zbieramy o użytkowniku i sposób ich gromadzenia

Zbieramy kilka rodzajów informacji o użytkownikach naszych Stron internetowych, łącznie z informacjami:

 • dzięki którym użytkownik może być osobiście zidentyfikowany, takimi jak imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu („Informacje osobiste”);
 • dotyczącymi działań związanych z pracą, ale które nie służą do identyfikacji poszczególnych użytkowników, takimi jak nazwa stanowiska użytkownika lub jego służbowy adres e-mail;
 • dotyczącymi adresu internetowego użytkownika i/lub połączenia, urządzenia, które umożliwia użytkownikowi dostęp do naszych Stron internetowych, oraz szczegółów użytkowania.

Zbieramy informacje:

 • bezpośrednio od użytkownika, który je nam podaje;
 • automatycznie, gdy użytkownik porusza się na witrynie. Informacje zbierane automatycznie mogą obejmować szczegóły użytkowania, adresy IP i informacje zbierane za pośrednictwem plików cookie, sygnałów nawigacyjnych sieci web i innych technologii śledzenia;
 • ·od podmiotów zewnętrznych, na przykład od naszych partnerów biznesowych.

Informacje, które użytkownik nam podaje

Informacje, które gromadzimy na naszych Stronach internetowych lub za ich pośrednictwem, mogą obejmować:

 • informacje, które dostarcza użytkownik poprzez wypełnianie formularzy lub okien dialogowych na naszych Stronach internetowych. Obejmuje to informacje dostarczane, zależnie od przypadku, podczas rejestracji w celu korzystania z naszych Stron internetowych, podczas zamawiania naszych usług, zamieszczania materiału, w trakcie inicjowania transakcji biznesowych, żądania oferty, przeglądania naszych katalogów online lub zamawiania usług. Możemy również prosić o informacje, kiedy użytkownik przystępuje do konkursu lub promocji sponsorowanej przez Firmę, i gdy użytkownik zgłasza problem na naszych Stronach internetowych;
 • zapisy i kopie korespondencji (w tym adresy e-mail), jeśli użytkownik kontaktuje się z nami;
 • ·odpowiedzi użytkownika na pytania w ankietach, o które możemy go poprosić do celów badawczych;
 • szczegóły transakcji, które użytkownik przeprowadza za pośrednictwem naszych Stron internetowych i szczegóły realizacji zamówienia. Użytkownik może być proszony o podanie informacji finansowych przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem naszych Stron internetowych.
 • kwerendy wyszukiwania na Stronach internetowych.

Użytkownik może również podać informacje, które mają być opublikowane lub wyświetlane (dalej określane mianem „zamieszczane”) w ogólnodostępnych obszarach Stron internetowych lub przekazane do innych użytkowników Stron internetowych lub podmiotów zewnętrznych (określanych zbiorczo mianem „Wkłady użytkowników”). Wkłady użytkowników są zamieszczane na witrynie i przekazywane innym podmiotom na własne ryzyko użytkownika. Należy pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe lub nieprzekraczalne. Ponadto nie możemy kontrolować działań innych użytkowników Stron internetowych, którym użytkownik może udostępnić swój Wkład użytkowników. W związku z tym nie możemy gwarantować i nie gwarantujemy, że Wkłady użytkowników nie będą oglądane przez osoby nieuprawnione.

Szczegóły użytkowania, adresy IP, pliki cookie i inne technologie

Gdy użytkownik porusza się po naszych Stronach internetowych i korzysta z nich, możemy automatycznie zbierać pewne informacje dotyczące jego sprzętu, czynności przeglądania i wzorców, w tym:

 • szczegóły dotyczące wizyt użytkownika na naszych Stronach internetowych, w tym dane o ruchu, dane dotyczące lokalizacji, logi i inne dane komunikacyjne i zasoby, które użytkownik przegląda i używa na Stronach internetowych;
 • informacje na temat komputera i połączenia internetowego, w tym adres IP, system operacyjny i rodzaj przeglądarki.

Informacje nawigacyjne, które gromadzimy, pomagają nam, między innymi, poprawić nasze Strony internetowe i zapewnić lepszą i bardziej spersonalizowaną usługę poprzez umożliwienie nam:

 • ·oszacowania liczby naszych użytkowników i wzorców użytkowania;
 • przechowywania informacji na temat preferencji użytkownika, co pozwala nam na dostosowanie naszej Strony internetowej do indywidualnych potrzeb użytkowników;
 • przyśpieszania wyszukiwania;
 • rozpoznawania powrotu użytkownika na naszą Stronę internetową.

Technologie, których używamy do tego automatycznego zbierania danych mogą obejmować:

 • Pliki cookie (lub pliki cookie w przeglądarce): plik cookie to mały plik umieszczony na dysku twardym komputera użytkownika. Użytkownik może odmówić zaakceptowania plików cookie przeglądarki poprzez aktywację odpowiedniego ustawienia w przeglądarce. Jednakże, po wybraniu takich ustawień nie będzie możliwy dostęp do niektórych części naszej Strony internetowej. Jeśli wyszukiwarka użytkownika zostanie ustawiona w taki sposób, że pliki cookie nie będą wykluczane, po zalogowaniu się na naszej Stronie internetowej nasz system będzie tworzył pliki cookie.
 • Pliki cookies obsługujące Adobe Flash: niektóre funkcje naszych Stron internetowych mogą używać lokalnych obiektów przechowywanych (lub plików cookies obsługujących Adobe Flash) do zbierania i przechowywania informacji o preferencjach użytkownika oraz kierunkach przyjścia na nasze Strony internetowe, kierunkach odejścia z nich i nawigacji po naszych Stronach internetowych. Pliki cookies obsługujące Adobe Flash nie są zarządzane przez te same ustawienia przeglądarki, które są używane do plików cookie w przeglądarce.
 • Sygnały nawigacyjne sieci web: strony naszej Strony internetowej i naszych e-maili mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako sygnały nawigacyjne sieci web (określane również jako gify przezroczyste, znaczniki pikselowe i gify jednopikselowe), które umożliwiają Firmie, na przykład, zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otwierali e-mail, i są wykorzystywane do innych obliczeń statystycznych witryny (na przykład do zapisów popularności pewnych treści witryny i sprawdzania integralności systemu i serwera).

Wykorzystanie plików cookie i innych technologii śledzenia przez reklamodawcę będącego podmiotem zewnętrznym

Niektóre reklamy na Stronach internetowych mogą być obsługiwane przez reklamodawców będących podmiotami zewnętrznymi, sieci reklamowe i serwery reklamowe. Te podmioty zewnętrzne mogą używać plików cookies samodzielnie lub w połączeniu z innymi technologiami śledzenia do zbierania informacji o naszych użytkownikach. Może to obejmować informacje na temat zachowania użytkowników na tej i innych stronach internetowych, które służą im do reklam biznesowych. Nie kontrolujemy technologii śledzenia tych podmiotów zewnętrznych ani metod ich używania. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące reklamy, powinien skontaktować się bezpośrednio z odpowiedzialnym reklamodawcą.

Sposoby wykorzystywania informacji o użytkowniku przez Firmę:

możemy wykorzystywać informacje, które zbieramy o użytkowniku lub które użytkownik dostarcza nam, w tym dane osobowe potrzebne do:

 • przedstawienia naszych Stron internetowych i ich zawartości użytkownikowi;
 • zapewnienia użytkownikowi informacji, produktów lub usług, których żąda od nas;
 • zrealizowania transakcji inicjowanych przez użytkownika i w każdym innym celu, dla którego użytkownik podaje swoje dane;
 • wypełnienia naszych zobowiązań i wyegzekwowania naszych praw wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy użytkownikiem i Firmą, w tym rozliczeń i gromadzenia informacji;
 • powiadamiania o zmianach na naszych Stronach internetowych lub w dowolnych produktach lub usługach, które możemy zaoferować lub dostarczyć za pośrednictwem tychże stron internetowych;
 • umożliwienia użytkownikowi uczestnictwa w interaktywnych funkcjach na naszych Stronach internetowych;
 • jakiegokolwiek innego celu opisanego podczas udostępnienia informacji;
 • jakiegokolwiek innego celu dopuszczonego przez prawo.

Możemy również użyć informacji o użytkowniku do kontaktu z nim w sprawie interesujących dla użytkownika towarów i usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne. Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy wykorzystywali jego informacje w ten sposób, musi on zaznaczyć odpowiednie pole (jeśli takie pole istnieje) na formularzu, na którym możemy zbierać dane, lub dostosować ustawienia użytkownika w profilu jego konta.

Ponadto, możemy przekazywać informacje gromadzone na naszych Stronach internetowych do innych krajów, w których prowadzimy działalność biznesową, w tym w przypadku serwisów internetowych dostępnych w Unii Europejskiej możemy przekazywać informacje do USA, ale zrobimy to wyłącznie do celów opisanych w niniejszym dokumencie.

Ujawnianie informacji o użytkowniku

Zagregowane informacje o naszych użytkownikach oraz informacje, które nie identyfikują poszczególnych osób możemy ujawniać bez ograniczeń.

Informacje, w tym dane osobowe, które gromadzimy, lub które dostarcza użytkownik zgodnie z opisem zawartym w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności możemy ujawniać następującym podmiotom:

 • ·naszym podmiotom zależnym i innym podmiotom stowarzyszonym;
 • wykonawcom kontraktowym, usługodawcom;
 • kupującemu lub innemu następcy w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia niektórych lub wszystkich aktywów Firmy lub naszych podmiotów stowarzyszonych zarówno w ramach kontynuacji działalności, jak i w ramach postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub podobnego postępowania, w którym informacje posiadane przez Firmę o użytkownikach naszych Stron internetowych znajdują się wśród przekazywanych aktywów;
 • podmiotom zewnętrznym w celu promowania produktów lub usług na rzecz użytkownika, jeśli wyraził zgodę/nie zrezygnował z ich ujawnienia;
 • do realizacji celu, dla którego użytkownik te informacje dostarcza;
 • w każdym innym celu ujawnionym przez nas, dla którego użytkownik podaje swoje dane;
 • za zgodą użytkownika.

Nie sprawujemy kontroli nad gromadzeniem i wykorzystaniem informacji o użytkowniku przez podmioty zewnętrzne do celów reklamy biznesowej. Jednak te podmioty zewnętrzne mogą zapewnić użytkownikowi możliwości wyboru, które nie pozwolą na zbieranie informacji o nim ani na wykorzystywanie ich w taki sposób.

Możemy również ujawnić informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe:

 • w celu wykonania jakiegokolwiek nakazu sądowego, przepisu prawa lub skutku procesu sądowego, w tym odpowiedzi na każde żądanie administracji publicznej lub organu regulacyjnego;
 • w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych warunków użytkowania i innych porozumień, w tym do celów rozliczeniowych i windykacyjnych;
 • jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub wskazane w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Firmy, naszych podmiotów stowarzyszonych, klientów lub innych. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwem i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

Dokonywanie wyboru sposobu użytkowania i ujawniania informacji o użytkowniku.

Możemy zapewnić użytkownikowi dokonywanie wyborów dotyczących podawanych nam informacji. Możemy wykorzystywać mechanizmy zapewniające użytkownikowi następującą kontrolę nad informacjami:

 • Technologie śledzenia i reklamy. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookies lub powiadamiała o ich wysyłaniu. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownik może zarządzać ustawieniami plików cookies obsługujących Adobe Flash, należy wejść na stronę ustawień odtwarzacza Flash na witrynie Adobe. Należy mieć na uwadze fakt, że w przypadku wyłączenia lub odrzucenia plików cookies niektóre części tej strony mogą być niedostępne lub nie działać prawidłowo. Nie sprawujemy kontroli nad gromadzeniem i wykorzystaniem informacji o użytkowniku przez podmioty zewnętrzne do celów reklamy biznesowej. Jednak te podmioty zewnętrzne mogą zapewnić użytkownikowi możliwości wyboru, które nie pozwolą na zbieranie informacji o nim ani na wykorzystywanie ich w taki sposób. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania reklam kierowanych od członków sieci Network Advertising Initiative („NAI”) na stronie internetowej NAI.

Prawa użytkownika do prywatności według jurysdykcji obowiązującej w stanie Kalifornia

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, może on również mieć dodatkowe prawa do prywatności na mocy prawa California Shine the Light (sekcja Kodeksu cywilnego, ustęp 1798.83) oraz ustawy o ochronie prywatności konsumentów („CCPA”) (sekcja Kodeksu cywilnego, ustęp 1798.100).

Prawo kalifornijskie „Shine the Light” pozwala użytkownikom naszych Stron internetowych, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie niektórych informacji dotyczących ujawnienia przez nas informacji o użytkowniku podmiotom zewnętrznym dla ich bezpośrednich celów marketingowych. Aby zgłosić takie żądanie, należy złożyć wniosek na stronie www.komatsuamerica.com/compliancehotline za pomocą funkcji „Zadaj pytanie” lub zadzwonić pod numer 800.461.9330.

Użytkownik może dowiedzieć się więcej na temat swoich praw do prywatności w Kalifornii na mocy ustawy CCPA, odwiedzając stronę  Informacje o prywatności dla mieszkańców Kalifornii .

Urządzenia mobilne

Jakie informacje zbieramy:

 • Zbieramy jedynie dane osobowe, z którymi użytkownik specjalnie z nami się dzieli. Na przykład, niektóre z naszych serwisów mogą poprosić o tego typu informacje, abyśmy mogli skontaktować się z użytkownikiem na żądanie. Nie będziemy gromadzić danych osobowych za pośrednictwem żadnej z naszych aplikacji mobilnych w celu, którego nie można rozsądnie oczekiwać bez uprzedniego powiadomienia użytkownika o: 1) kategoriach gromadzonych danych osobowych oraz 2) linku do pełnego zawiadomienia, które zawiera dodatkowe informacje dotyczące gromadzenia danych przez Firmę.
 • Jeśli użytkownik nie używa żadnych produktów z włączoną lokalizacją, może on wysłać do nas informacje dotyczące lokalizacji. Nie przechowujemy ani nie używamy tych informacji inaczej niż do świadczenia usług żądanych przez użytkownika. Funkcje oparte na włączonej lokalizacji działają na urządzeniu mobilnym użytkownika na zasadzie jego zgody na uczestnictwo. Użytkownik może sprawować kontrolę nad swoim uczestnictwem i może wyłączyć te usługi w dowolnym momencie.
 • Aplikacje mobilne obsługujące sieci internetowe mogą korzystać z plików cookies i sygnalizatorów sieci internetowej lub stosować inne metody umożliwiające użytkownikowi dostosowanie czynności przeglądania do jego potrzeb.
 • Niektóre aplikacje mobilne mogą korzystać z usługi Google Analytics (lub podobnych narzędzi), aby pomóc nam lepiej służyć naszym klientom dzięki ulepszonym produktom, usługom i zmianom wprowadzanym do aplikacji mobilnych. Takie zbieranie informacji nie identyfikuje użytkownika wobec Firmy. Może ono jednak umożliwić nam anonimowe rozpoznanie, które usługi i funkcje użytkownik wykorzystuje w aplikacji najczęściej, a także cechy sprzętu i rodzaj urządzeń, kraj i język.
 • Korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak serwisy społecznościowe (np. Facebook i Twitter) jest regulowane przez procedury ochrony prywatności tych usług.

Sposoby wykorzystywania gromadzonych informacji:

 • używamy tych informacji do dostosowania osobistych preferencji użytkownika do aplikacji i poprawienia relacji między użytkownikiem i Firmą poprzez rozwój nowych produktów, usług i funkcji;
 • używamy informacji w celu zapewnienia klientowi pomocy oraz, w stosownych przypadkach, rejestracji i administrowania kontem użytkownika;
 • możemy wykorzystać te informacje do kontaktu z użytkownikiem w sprawie aktualizacji naszego serwisu.
 • Jak możemy dzielić się informacjami?

Nie udostępniamy żadnych gromadzonych informacji, z następującym wyjątkiem:

 • możemy dostarczać niektóre dane partnerom będącym podmiotami zewnętrznymi, którzy świadczą usługi niezbędne użytkownikom urządzeń mobilnych, np. deweloperzy aplikacji mobilnych.

Wdrożyliśmy rozsądne środki bezpieczeństwa, które nie są niezawodne, i które mają na celu zabezpieczenie danych osobowych użytkownika przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem. Wszelkie dostarczane dane osobowe mogą być szyfrowane za pomocą technologii SSL lub innej technologii.

Jednakże bezpieczeństwo i ochrona danych użytkownika zależy również od niego samego. Tam, gdzie dajemy użytkownikowi hasło (lub tam, gdzie użytkownik wybrał hasło), które umożliwia mu dostęp do pewnych części naszej Strony internetowej, użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy o niepodawanie nikomu swojego hasła. Apelujemy o ostrożność w podawaniu informacji w publicznych obszarach Strony internetowej, takich jak fora dyskusyjne. Informacje, którymi użytkownik dzieli się na publicznych stronach internetowych, mogą być oglądane przez każdego użytkownika Stron internetowych.

Niestety, przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo, że podejmujemy stosowne kroki w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować użytkownikowi ochrony danych osobowych przekazywanych do naszych Stron internetowych. Wszelkie przekazywanie informacji odbywa się na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek obchodzenie ustawień prywatności lub środków ochrony zawartych na Stronach internetowych. 

Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności

Zgodnie z naszymi zasadami wszystkie zmiany dokonywane w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności umieszczamy na tej stronie z uwagą, że zostały one zaktualizowane na odpowiedniej stronie głównej Strony internetowej.

Wraz z wejściem w życie przepisów w sprawie ochrony danych osobowych konsumentów obowiązujących w danym stanie, zaktualizujemy niniejsze oświadczenie, tak aby zawierało łatwo dostępne linki do informacji dotyczących przepisów o ochronie prywatności obowiązujących w danym stanie, podobne do tych, które zostały wskazane powyżej w odniesieniu do dokumentu „Prawa do prywatności według jurysdykcji w stanie Kalifornia”. Zachęcamy naszych klientów i innych odwiedzających nasze Strony internetowe do częstego sprawdzania tego oświadczenia pod kątem aktualizacji oraz do przeglądania naszych informacji dotyczących przepisów o ochronie prywatności w poszczególnych stanach w celu uzyskania informacji o dodatkowych prawach do prywatności, które użytkownik może mieć.

Jak się z nami skontaktować i zaktualizować informacje użytkownika?

Jeśli użytkownik ma jakieś uwagi lub pytania dotyczące tych zasad prywatności lub gdyby użytkownik chciał, abyśmy zaktualizowali informacje, jakie mamy o nim lub jego preferencjach, powinien skontaktować się z nami, wykorzystując informacje dostępne na stronie https://www.komatsuamerica.com/contact-us.