Joy UFB-38

  • Rozwiązanie przeznaczone do wyrobisk o wysokości większej niż 1900 mm
  • Wydajność do 600 ton (660 krótkich ton amerykańskich) na godzinę

Joy UFB-33

  • Rozwiązanie przeznaczone do wyrobisk o wysokości większej niż 1 372 mm
  • Wydajność do 1000 ton (1100 krótkich ton amerykańskich) na godzinę

Joy UFB-17

  • Rozwiązanie przeznaczone do wyrobisk o wysokości pomiędzy 1145 a 1625 mm;
  • Standardowa wydajność do 1091 ton (1200 krótkich ton amerykańskich) na godzinę.

Joy UFB-14

  • Standardowa wydajność do 1 360 ton (1500 krótkich ton amerykańskich) na godzinę;
  • Rozwiązanie przeznaczone do wyrobisk o wysokości większej niż 1650 mm.

Joy Napędy

  • Zaprojektowane do konkretnego zastosowania
  • Zaprojektowane w celu zapewnienia optymalnej dostępności i niezawodności