Przenośniki marki Joy zaprojektowane w celu zapewnienia optymalnej dostępności i niezawodności są wykorzystywane w najbardziej produktywnych na świecie rozwiązaniach do transportu materiałów.

Przyłącza końcowe marki Joy zostały zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób, aby możliwe było ich wykorzystanie w najtrudniejszych warunkach górniczych. Elementy o kluczowym znaczeniu takie jak bębny, krążniki i łożyska są indywidualnie projektowane przez naszych doświadczonych inżynierów do każdego zastosowania. Rozmiary komponentów stacji przenośnikowej, takich jak silniki, przekładnie redukcyjne i złącza są dobrane przy zastosowaniu odpowiednio wysokich współczynników roboczych. W naszych systemach montowanych do stropu i spągu zastosowano ramy odporne na wysokie obciążenia, które są dostosowane do danego sposobu wykorzystania, aby zapewnić możliwie najbardziej wytrzymały system. 

Joy UFB-38

  • Rozwiązanie przeznaczone do wyrobisk o wysokości większej niż 1900 mm
  • Wydajność do 600 ton (660 krótkich ton amerykańskich) na godzinę

Joy UFB-33

  • Rozwiązanie przeznaczone do wyrobisk o wysokości większej niż 1 372 mm
  • Wydajność do 1000 ton (1100 krótkich ton amerykańskich) na godzinę

Joy UFB-17

  • Rozwiązanie przeznaczone do wyrobisk o wysokości pomiędzy 1145 a 1625 mm;
  • Standardowa wydajność do 1091 ton (1200 krótkich ton amerykańskich) na godzinę.

Joy UFB-14

  • Standardowa wydajność do 1 360 ton (1500 krótkich ton amerykańskich) na godzinę;
  • Rozwiązanie przeznaczone do wyrobisk o wysokości większej niż 1650 mm.

Joy Napędy

  • Zaprojektowane do konkretnego zastosowania
  • Zaprojektowane w celu zapewnienia optymalnej dostępności i niezawodności