Kompletne systemy ścianowe marki Joy stanowią doskonałe rozwiązanie zapewniające wysoki poziom produkcji w przypadku urabiania ścianowego. Marka Joy to najlepsze w swojej klasie kombajny ścianowe, zmechanizowane obudowy ścianowe, zgrzebłowe przenośniki ścianowe, przenośniki podścianowe, kruszarki oraz stacje zwrotne najazdowe przenośnika taśmowego stanowiące kompletny system ścianowy będący klasą samą w sobie.

Produktywności tego zintegrowanego układu nie można osiągnąć poprzez połączenie odrębnych komponentów. Kiedy operatorzy kopalń zgłaszają potrzebę posiadania najbardziej produktywnego, najbardziej niezawodnego systemu ścianowego, mogą go znaleźć tylko u nas.

 • Udoskonalenia w konstrukcji poszczególnych produktów są wprowadzane nawet w przypadku już docenianych, zrównoważonych i zoptymalizowanych rozwiązań
 • W pełni elektroniczne systemy maksymalizują liczbę sygnałów komunikacyjnych, diagnostycznych i monitorujących
 • Indywidualni i dedykowani przedstawiciele ds. technicznych i serwisowych zapewniają niezrównaną optymalizację pracę układu

Kombajny ścianowe marki Joy

 • Pełny zakres wysokości urabiania w celu zapewniania możliwości zastosowania w wyrobiskach o wysokości od 1,3 do 9 metrów.
 • Dostępny pełny zakres mocy wysięgów (300 kW do 1100 kW)

Zmechanizowane obudowy ścianowe marki Joy

 • Podporność do 1750 ton 
 • Szerokości 1,5, 1,75 i 2,05 m

Przenośniki ścianowe marki Joy

 • Układ Optidrive w celu zapewnienia pełnej kontroli nad momentem obrotowym i prędkością
 • Łańcuch BroadbandTM o przedłużonej żywotności w celu zapewnienia większej odporności na zużycie

Przenośniki podścianowe i stacje zwrotne najazdowe przenośnika taśmowego

 • Zapewniają wydajność do 6000 ton na godzinę
 • Długości przenośników do 70 m
 • Całkowita zainstalowana moc do 700 kW

Joy Facebolter 3040

 • Zakres wysokości roboczych od 2,1 do 3,2 m
 • Dwie wiertnie stropowe, po jednej na każdym końcu