Od początku lat osiemdziesiątych XX w. systemy przenośników do transportu pionowego HAC potwierdzają, że stanowią wszechstronną i oszczędną metodę ciągłego przemieszczania materiałów pomiędzy różnymi poziomami przy bardzo dużej stromiźnie. Przez lata systemy przenośników do transportu pionowego HAC z powodzeniem znajdują wiele zastosowań komercyjnych w transporcie różnego rodzaju materiałów. Należy do nich m.in. węgiel, urobek skalny w procesie drążenia tuneli, żwir, wióry drzewne, ruda miedzi, gips, żużel, wydobyte muły, piaski, glina, ziarno, odpady i szlam komunalny.

Skorzystaj z narzędzia Ready Reckoner, aby opracowywać szybkie i zaawansowane prognozy wydatków kapitałowych i operacyjnych związanych z systemami przenośników do transportu pionowego HAC oraz urządzeń przesypowo kruszących do zastosowań w górnictwie odkrywkowym. Po wprowadzeniu zaledwie kilku kluczowych informacji można wyliczyć koszty kapitałowe i operacyjne, a także zapotrzebowanie na energię. Informacje te można następnie wykorzystać w procesie planowania i realizacji nowych przedsięwzięć górniczych.

System przenośników do transportu pionowego (HAC) marki Joy

  • System jest wyposażony w standardowe koła jałowe i rolki w celu zapewniania większej dostępności tych podzespołów zamiennych
  • Doskonałe rozwiązanie w przypadku dużego kąta nachylenia

System przenośników do transportu pionowego HAC firmy Joy przeznaczonych do drążenia tuneli

  • Doskonałe rozwiązanie do zastosowań górniczych i przemysłowych, w tym do transportu materiałów mokrych i lepkich
  • Możliwość skrócenia lub wydłużenia w nowym miejscu instalacji

System przenośników do transportu pionowego HAC marki Joy w górnictwie odkrywkowym

  • zwiększają wykorzystanie urządzeń i ich wydajność
  • utrzymują elastyczność w transporcie materiałów