1. Dlaczego Komatsu przejmuje Joy Global?

  Nasze produkty i usługi serwisowe znakomicie uzupełniają się, więc połączenie firm Komatsu i Joy Global umożliwi nam zaoferowanie pełnej linii ulepszonych rozwiązań dla branży górniczej. Mamy obecnie możliwość wykorzystania najlepszych elementów, które obie firmy mają do zaoferowania i stania się jeszcze silniejszą firmą oferującą rozwiązania i usługi naszym klientom.

 2. Czy nadal będzie stosowana nazwa Joy Global?

  Nie. Firma Joy Global Inc. zmienia nazwę na Komatsu Mining Corp i staje się częścią Komatsu. Nazwa firmy i marka Joy Global zostaną wycofane w najbliższych miesiącach a zakłady Joy Global zmienią nazwę.

 3. Czy nadal będą stosowane nazwy markowe produktów?

  Tak. Oprócz produktów marki Komatsu, będziemy nadal promować i inwestować w marki produktów P&H, Joy i Montabert. 

 4. W jaki sposób zostanie przeprowadzona integracja firm?

  Integracja firm i regionów to działania niezbędne do zapewnienia sukcesu na rynku i  optymalnej obsługi naszych klientów. Do procesu integracji podejdziemy metodą konsultacji i współpracy, równie uważnie słuchając głosów obydwu firm, a wszystkie wynikowe zmiany będą starannie planowane i ogłaszane. Formalne planowanie integracji rozpocznie się zaraz po sfinalizowaniu transakcji i zostanie ono przeprowadzone fazami obejmującymi początkowy sześciomiesięczny okres równoległego projektowania. Naszym celem jest pełna integracja w ciągu trzech lat.

  W tym okresie skupimy się na zapewnianiu klientom nieprzerwanej dostawy usług serwisowych oraz urządzeń i nie będzie natychmiastowych zmian w sposobach naszego działania. Osoby kontaktowe dla klientów w Komatsu Mining Corp. i Komatsu pozostaną bez zmian aż do odwołania, klienci powinni więc nadal kontaktować się ze znanymi sobie osobami z firmy w sprawie produktów i usług dotychczas obsługiwanych marek.

 5. W jaki sposób możemy zapewnić klientów i partnerów biznesowych, że w procesie integracji pozostaniemy skupieni na ich potrzebach w zakresie usług, produktywności i technologii? Czy będziemy informować na bieżąco o procesie integracji?

  Ciągłość dostawy usług serwisowych i obsługi klientów pozostaje naszym kluczowym priorytetem. W najbliższej przyszłości nasze bezpośrednie kontakty z klientami pozostaną niezmienione. Do przyszłych zmian w interakcjach z klientami podejdziemy metodą konsultacji i współpracy. W miarę potrzeb będziemy informować klientów i partnerów biznesowych o tych aspektach naszej integracji, które będą miały na nich bezpośredni wpływ.

 6. Czy handlowcy oraz dealerzy i dystrybutorzy będą mogli od razu rozpocząć sprzedaż produktów drugiej z dotychczasowych firm?

  Nie od razu. W najbliższej przyszłości klienci powinni nadal rozmawiać ze swoimi dotychczasowymi osobami kontaktowymi w sprawie produktów i usług dotychczas obsługiwanych marek. W tym czasie będziemy pracować nad integracją naszych zespołów i ofert.

 7. Jaki będzie to miało wpływ na dotychczasowe relacje z dystrybutorami i dealerami, dostawcami i sprzedawcami?

  Nie będzie żadnych natychmiastowych zmian w dotychczasowych relacjach z dystrybutorami, dealerami, dostawcami i sprzedawcami oraz w zakresie obecnych regionalnych i/lub lokalnych przedstawicielstw marek produktów i usług. Wszystkie zmiany planowane w procesie integracji będą starannie planowane i ogłaszane.

 8. Czy w związku z przejęciem firmy lub zmianą jej nazwy konieczne są jakieś zmiany w umowach?

  Wszystkie istniejące umowy będą nadal honorowane po sfinalizowaniu przejęcia. Proces zmian oficjalnych nazw będzie przebiegał stopniowo, poprzez integrację, więc w najbliższym okresie bieżące nazwy osób prawnych w dalszym ciągu będą używane we wszystkich niezbędnych dokumentach, takich jak umowy i faktury. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na bieżąco.

 9. Czy będziemy nadal honorować wszelkie istniejące formalne umowy o pracę i porozumienia związkowe?

  Tak, ogólne warunki zatrudnienia dla pracowników objętych formalnymi umowami i porozumieniami związkowymi w dalszym ciągu będą podlegać stosownym porozumieniom sprzed przejęcia firmy.

 10. Czy nastąpi zamykanie lub łączenie placówek? Czy prowadzony będzie proces zatrudniania nowych pracowników?

  Połączenie naszych firm oferuje wiele ekscytujących możliwości rozwoju. W ramach przyglądania się najlepszym praktykom na całym świecie podczas integracji, zespoły ds. integracji i grupy zadaniowe będą rozważać najlepsze wykorzystanie placówek, zespołów pracowniczych, technologii i innych zasobów. Nie będzie natychmiastowych zmian. Wszystkie zmiany planowane w procesie integracji będą starannie rozważane i skoncentrowane na budowaniu solidnej wspólnej przyszłości.

 11. Czy prace na rzecz społeczności i działania z zakresu odpowiedzialności społecznej będą kontynuowane i/lub integrowane?

  Odpowiedzialność społeczna spółki to kluczowy element kultury Komatsu. Nie będzie natychmiastowych zmian w naszym zaangażowaniu w lokalne społeczności. Wszystkie zmiany planowane w procesie integracji będą służyć zapewnieniu dalszego zaangażowania w społeczności, w których mieszkamy i pracujemy.

 12. Czy Komatsu to spółka, której akcje są przedmiotem obrotu giełdowego?
 13. Tak. Akcje Komatsu są przedmiotem obrotu na giełdzie tokijskiej, z symbolem giełdowym 6301.