Zdrowie pracowników to kluczowy priorytet. Dlatego powołaliśmy liczne programy ochrony zdrowia, które pomagają nam zyskać pewność, że nasi pracownicy nie doznają obrażeń w pracy.

  • Zmęczenie: starannie sprawdzamy godziny pracy, w tym godziny nadliczbowe i liczbę kolejnych dni pracy bez przerwy, aby mieć pewność, że nasi pracownicy są dobrze wypoczęci i mogą wykonywać pracę odpowiednio, oraz że nie doznają wypadku na skutek przemęczenia.
  • Informacja o zagrożeniach: dbamy, aby wszystkie niebezpieczne substancje stosowane w miejscu pracy przechodziły odpowiedni proces dopuszczenia do użytku, i aby pracownicy otrzymywali wyraźne i odpowiednie informacje o zagrożeniach
  • Ochrona słuchu: regularnie monitorujemy poziom hałasu oraz przeprowadzamy badania audiometryczne, szkolenia oraz zapewniamy środki ochrony słuchu wszystkim pracownikom, którzy pracują w miejscach stale narażonych na wysoki poziom hałasu
  • Obecność chromu sześciowartościowego: stale sprawdzamy jakość powietrza w miejscach, w których może występować sześciowartościowy chrom i w odpowiednich przypadkach stosujemy działania prewencyjne
  • Ochrona dróg oddechowych: we wszystkich zakładach przeprowadzamy okresowe kontrole higieny przemysłowej. Jeżeli zachodzi konieczność zastosowania środków ochrony dróg oddechowych, zapewniamy badania medyczne oraz szkolenia dotyczące korzystania, konserwowania i przechowywania aparatów tlenowych oraz dbania o nie. Działania te są skierowane do wszystkich pracowników, którzy korzystają z aparatów tlenowych w ramach swoich obowiązków służbowych 

Ponadto mamy skuteczny program zapewnienia dobrej kondycji, w ramach którego pracownicy są zachęcani do prowadzenia zdrowego stylu życia. 

Może Cię zainteresować...